Takaisin MTK vaatii kaupoilta lyhempiä sopimuksia ja joustoa maatilojen talouskriisissä – akuuttiin talouskriisiin joutuneita tiloja autettava nopeasti

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

MTK vaatii kaupoilta lyhempiä sopimuksia ja joustoa maatilojen talouskriisissä – akuuttiin talouskriisiin joutuneita tiloja autettava nopeasti

06.10.2021

Maatalous on ajautunut vaaralliseen talouskriisiin. Maatalouden tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, rehujen ja energian, hinnat ovat tänä vuonna nousseet nopeasti ja ennalta-arvaamattomasti ja kesän kuivuus on pienentänyt satoa paikoin katastrofaalisesti. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK vaatii, että kriisin helpottamiseksi tilojen maksuvalmius varmistetaan ja ruokamarkkinoiden sopimuskäytänteitä muutetaan elintarvikemarkkinalain muutoksella.  

Monilla tiloilla on vaikea selvitä velkojen maksusta, tulevaisuuden näkymät ovat synkenneet ja tilanpito uhkaa loppua. Erityisenä huolena on, miten toimintaansa kehittäneet ja investoineet tilat selviävät tilanteen yli. Maatilojen talous ei enää kestä tilanteen heikkenemistä. MTK näkee, että keinot ulos ensi vuotta kohti pahenevasta maatalouden talouskriisistä on löydyttävä pääosin markkinoilta. Akuutin rahoituskriisin helpottaminen edellyttää myös nopeita toimia niin rahoitussektorilta kuin valtiolta.

– Akuutin kriisin helpottamiseksi tarvitaan lyhennysvapaita, lainojen uudelleenjärjestelyjä ja muita toimia pankkien kanssa. Valtion tulee myös taata maksuvalmiuslainat Maatilatalouden kehittämisrahaston kautta. Vaadimme myös tukien maksatuksen nopeutusta ja suoria kriisitukia maatiloille, sanoo puheenjohtaja Juha Marttila.

Suurin ongelma on, että maataloustuotteiden tuottajahinnat eivät nouse päivittäistavarakaupan jäykkien ja joustamattomien sopimuskäytäntöjen vuoksi, vaikka tilojen kustannusten nousu niin edellyttäisi. Pahimmillaan tuottajahinnat eivät erittäin rajun ja nopean kustannusnousun takia kata tällä hetkellä edes muuttuvia kustannuksia.

– Elintarviketeollisuudelle ja kaupalle suoraan maataloustuotteitaan toimittavien tuottajien on mahdotonta sopia ensi vuoden hinnoista, kun kustannukset nousevat voimakkaasti ja satonäkymistä ei ole tietoa, Marttila sanoo.

MTK esittääkin, että elintarvikemarkkinalakia muutetaan neuvotteluvoiman tasaamiseksi​ niin, että päivittäistavarakaupan hinnoittelujakson enimmäisaika säädetään maataloustuotteilla kahdeksi kuukaudeksi. Kilpailuttaminen saisi tapahtua aikaisintaan kaksi kuukautta ennen hinnoittelujakson alkamista. ​

MTK korostaa, että elintarvikesektorin on myös voitava lisätä ruokavientiä mm. uusien vientipalveluiden avulla. Alalle tarvitaan myös lisää t&k -rahoitusta mm. digitalisaatioon, riskinhallintatyökalujen ja satovahinkovakuutusten kehittämistä sekä muita kustannuksia alentavia toimia niin tilatasolla kuin valtion toimesta.

Maatalouden tulot laskevat monin paikoin hyvin heikoksi jääneen sadon vuoksi. Koko Suomen tasolla viljasato jää samaan kokoluokkaan kuin kuivuusvuonna 2018 ja laadullisesti sato on keskimääräistä heikompi. Alueellinen vaihtelu on kuitenkin hyvin suurta. Joillakin alueilla on saatu ainoastaan 30 prosenttia keskimääräisestä sadosta, joillain noin viidenneksen alle keskimääräisen sadon. Positiivinen pilkahdus kriisin keskellä on se, että kotimaisen ruuan suosio ja arvostus on korona-aikana noussut.

– Kuluttajille kiitos siitä, että he ovat suosineet kotimaista ruokaa, Marttila sanoo.

Oheisesta linkistä pääset lukemaan media-aineiston

 

Ohessa 6.10.2021 pidetty median tiedotustilaisuus


Johan Åberg

maatalousjohtaja

+358 20 413 2415

+358 40 523 3864

Juha Marttila

I puheenjohtaja

(yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

+35820 413 2340

+35850 341 3167