Takaisin Elintarvikemarkkinalain uudistus tulee tarpeeseen – elintarvikeyritykset ja tuottajat hyötyvät, kuluttajille ei haittaa

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

Elintarvikemarkkinalain uudistus tulee tarpeeseen – elintarvikeyritykset ja tuottajat hyötyvät, kuluttajille ei haittaa

30.10.2020

Valtioneuvosto hyväksyi 29.10. esityksen elintarvikemarkkinalain uudistuksesta. MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila uskoo, että esitetyt lakimuutokset tasapainottavat kaupan ja elintarvikeyritysten epäsuhtaa markkinoilla. Laki antaa elintarvikemarkkinavaltuutetulle aiempaa paremmat mahdollisuudet puuttua epäkohtiin.

Lakiehdotus kieltää muun muassa liian pitkät maksuajat, tilausten viime hetken peruutukset, sopimusehtojen yksipuoliset muutokset, myyntiin liittymättömät maksut, kaupalliset kostotoimet sekä liikesalaisuuksien laittoman käytön mm. kaupan omien tuotemerkkien valmistuksessa.
Elintarvikemarkkinalakiin lisätään huhtikuussa 2019 hyväksytyt EU-kauppatapadirektiivin edellyttämät hyvän kauppatavan vastaiset kiellot. Laki selkeyttää kaupankäynnin pelisääntöjä sellaisissa tilanteessa, jossa myyjäosapuoli on huomattavasti ostajaa heikompi, eli myyjän liikevaihto yli 2 miljoonaa euroa ostajaa alhaisempi. Laki koskee myös ravintoloita sekä ruokapalvelutoimijoita yksityisellä ja julkisella sektorilla.
 
MTK:n mukaan aiempi, viime vuonna voimaan tullut laki, jossa myös elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtävä perustettiin, oli hampaaton. Uusi lakiehdotus on järjestön tavoitteiden mukainen.

– Voimme olla melko tyytyväisiä hallituksen torstaina esittelemiin elintarvikemarkkinalain muutoksiin, joiden kautta elintarvikemarkkinavaltuutettu saa lisää valtuuksia puuttua epäkohtiin, sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

MTK ei usko, että lakimuutoksilla on vaikutusta ruuan kuluttajahintoihin. Elintarvikeyritykset ja viljelijät taas hyötyvät siitä, että pelisäännöt selkeytyvät.
 
– Elintarvikeyritysten kannattavuus vaikuttaa merkittävästi myös viljelijöiden toimeentuloon. Lisäksi yhä useampi viljelijä toimittaa tätä nykyä kaupalle tuotteitaan myös suoraan, Marttila muistuttaa.


Juha Marttila

I puheenjohtaja

(yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

+35820 413 2340

+35850 341 3167