Takaisin MTK vaatii hallitukselta Suomen etujen vahvaa puolustamista EU:n ennallistamislainsäädännöstä päätettäessä

Tiedote

MTK vaatii hallitukselta Suomen etujen vahvaa puolustamista EU:n ennallistamislainsäädännöstä päätettäessä

22.06.2022

Euroopan komissio on julkaissut esityksensä luonnon ennallistamista koskevaksi EU-asetukseksi. Kuten MTK kevättalvella varoitti, esityksellä tulee toteutuessaan olemaan erittäin laajat vaikutukset Suomen maa- ja metsätalousalueisiin sekä koko kansantalouteen.

MTK vaatii Suomen hallitusta toimimaan nyt päättäväisesti. Hallituksen tulee varmistaa, että lopputulos on Suomen kannalta myös taloudellisesti kestävä. On huomioitava, että komissio ehdottaa nimenomaan asetusta, jota on sovellettava kaikilta osin jokaisessa jäsenmaassa. Direktiiviin liittyvää kansallista liikkumavaraa ei ole nyt tarjolla.

- Hallituksen etukäteen tekemä vaikuttamistyö ei näytä tuottaneen vielä riittävästi tuloksia, joten nyt on oltava entistä jämäkämpi. Suomen etujen puolustamisessa ei pidä arkailla eikä viivytellä. Suomella ei ole varaa lopputulokseen, joka horjuttaisi kotimaista maa- ja metsätaloutta, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila painottaa.

Komission esityksen mukaan 20 prosenttia ennallistamisen tarpeessa olevasta maa- ja meripinta-alasta on oltava ennallistamistoimien piirissä vuoteen 2030 mennessä ja kaikki loput vuoteen 2050 mennessä. Komissio on laskenut Suomen osalta ennallistamistoimien vuotuisiksi kustannuksiksi 0,9 miljardia euroa ja hyödyiksi lähes 10 miljardia. Suomen kustannukset ovat jäsenmaista kolmanneksi suurimmat Ranskan ja Espanjan jälkeen.

 

-Pinta-alat ja rahasummat ovat valtavia. Samalla sekä kustannuksiin, että erityisesti hyötyihin liittyy suurta epäselvyyttä, puheenjohtaja Marttila toteaa.

 

MTK tuomitsee komission tavan puuttua jäsenvaltioiden päätösvaltaan kuuluviin metsäasioihin. Maatalouden osalta erityisesti turvepeltojen viljelyyn kaavaillut rajoitteet ovat kohtalon kysymys monille alueille ja lukuisille maatiloille.

 

-Komissio ei ilmeisesti ole huomannut, että Eurooppa on ajautumassa nopeasti ruoka- ja energiakriisiin. Suomen hallituksen on muiden jäsenmaiden kanssa tämä tietoisuus herätettävä, Marttila sanoo.

Lisätietoja:

Juha Marttila, puheenjohtaja, puh. 050 341 3167

Marko Mäki-Hakola, metsäjohtaja, puh. 040 502 6810

Johan Åberg, maatalousjohtaja, puh. 040 5233 864

Anna-Rosa Asikainen, lakimies, puh. 040 920 9858