Takaisin Suomen tiukennettava otettaan EU:n ennallistamisasetukseen 

Tiedote – Kansainvälinen toiminta

Suomen tiukennettava otettaan EU:n ennallistamisasetukseen 

22.09.2022

Valtioneuvosto päätti tänään torstaina kantansa luonnon ennallistamista koskevaan EU-asetusehdotukseen. Komissio julkisti oman ehdotuksensa kesäkuussa. MTK on alkuvuodesta lähtien vaatinut hallitukselta aktiivisuutta ja Suomen etujen vahvaa puolustamista asiassa. MTK pitää erittäin tärkeänä, että kanta on nyt hallituksessa lopulta muodostettu. Otetta on kuitenkin Ruotsin tapaan edelleen tiukennettava.

 ”Hallituksella on ollut monissa asioissa vaikeuksia löytää viivyttelemättä yhteinen näkemys tärkeisiin EU-asioihin. Ennallistamista koskevan EU-asetusehdotuksen merkitys on Suomelle valtava, joten jatkossa minkäänlaiselle vaikuttavuutta heikentävälle venkoilulle ei ole tilaa”, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila painottaa. 
 
Ruotsin valtiopäivät päätti vastustaa komission ehdotusta vedoten sen rikkovan päätöksenteon subsidiariteetti- eli läheisyysperiaatetta.
 
”Ruotsin otteet ovat Suomea jämäkämpiä. Samojen periaatteiden nojalla myös Suomen tulee näyttää komissiolle punaista valoa. Jos tähän junaan ei nyt ehditty, se tarkoittaa juoksun kiristämisen tarvetta jatkossa”, Marttila tähdentää. 
 
Uusi lainsäädäntö vaikuttaisi suuressa mitassa suomalaiseen maa- ja metsätalouteen. Ehdotuksen suurimpia ongelmia ovat kansallisen liikkumavaran vähyys, eri tavoitteiden tasapainon ja taloudellisen realismin unohtaminen sekä pyrkimys komission vallan lisäämiseen. Kriittisyyteen on syytä myös komission tekemien vaikutustenarviointien osalta.

”Valtioneuvosto ilmaisee kannassaan tyytymättömyyttä useisiin ehdotuksen kohtiin, mikä on hyvä. Suomen tulee kuitenkin vielä tiukemmin vastustaa EU-asetuksen käyttämistä sääntelyvälineenä sekä komission itselleen hamuamaa delegoitua säädösvaltaa. Nyt ei ole periksi antamisen paikka”, Marttila toteaa. 
 
Valtioneuvoston kannassa on todettu metsäpolitiikan kuuluvan kansallisen päätäntävallan piiriin. MTK on tähän tyytyväinen, mutta peräänkuuluttaa linjauksen konkretisoitumista jatkokeskusteluissa. 
 
”Kansallisen päätäntävallan osalta on oltava tinkimätön. Suomen ei pidä kannattaa ehdotusta, joka yksityiskohtaisten indikaattoreiden kautta kaventaisi metsänomistajien mahdollisuuksia päättää esimerkiksi metsänhoidon tavoista”, MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola korostaa.
 
Ehdotus turvepeltojen ennallistamisesta ja vettämisestä on maatalouden kannalta yksi hankalimmista. Jos tällainen velvoite lopulta tulee, MTK edellyttää Suomen vaativan siihen mahdollisimman paljon joustoja.  
 
”Ehdotuksessa mainitut vaihtoehtoiset tuotantomuodot sopivat suomalaisiin olosuhteisiin huonosti, eivätkä ne ole kannattavan elinkeinonharjoittamisen näkökulmasta realistisia. Toteuttamiskelvoton on myös komission ajatus CAP-rahoituksen käyttämisestä ennallistamiseen”, MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg huomauttaa. 
 
Valtioneuvoston kannan sisältävä U-kirjelmä siirtyy seuraavaksi eduskunnalle, jonka on puututtava tiukasti ongelmakohtiin. 
 
Lisätietoja: 
Juha Marttila, puheenjohtaja, MTK, 050 341 3167
Anna-Rosa Asikainen, lakimies, MTK, 040 920 9858
Marko Mäki-Hakola, metsäjohtaja, MTK, 040 502 6810
Johan Åberg, maatalousjohtaja, MTK, 040 523 3864


Juha Marttila

I puheenjohtaja

+35820 413 2340

+35850 341 3167 , (yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

Anna-Rosa Asikainen

juristi, luonnonsuojelu

luonnonsuojelun lakiasiat

+358 20 413 2454

+358 40 920 9858

Marko Mäki-Hakola

metsäjohtaja

linjan yleisjohto

+358 20 413 3701

+358 40 502 6810

Johan Åberg

maatalousjohtaja

linjan yleisjohto

+358 20 413 2415

+358 40 523 3864