Takaisin Kritiikki EU:n ennallistamisasetusta kohtaan lisääntynyt – parlamentti ja neuvosto ottavat asiaan kantaa lähiaikoina

Uutinen – Metsätalous ja metsänomistaminen

Kritiikki EU:n ennallistamisasetusta kohtaan lisääntynyt – parlamentti ja neuvosto ottavat asiaan kantaa lähiaikoina

05.06.2023

Luonnon ennallistamista koskevan asetusehdotuksen käsittely on edennyt ensimmäisiin ratkaisuvaiheisiinsa. Komission ehdotuksen ongelmallisuus on parlamentissa tunnistettu: parlamentin maatalousvaliokunta päätti vastustaa koko ehdotusta, ja samaan ratkaisuun päätyi myös kalatalousvaliokunta. Maatalousvaliokunnan enemmistö piti tarpeellisena koko ehdotuksen hylkäämistä siitäkin huolimatta, että valiokunnassa käytyjen neuvottelujen myötä valiokunnan lausuntoon oli tulossa komission ehdotusta parantavia kirjauksia.  

Päävaliokunnan roolissa olevassa ympäristövaliokunnassa mietintöä koskevat neuvottelut ovat loppusuoralla. Toistaiseksi esillä olleet kompromissiehdotukset ovat edustaneet enemmänkin vaatimusten kiristämistä kuin valmiutta tasapainottaviin vastaantuloihin. Mikäli ympäristövaliokunnan enemmistö ei kesäkuun puoliväliin ajoittuvassa äänestyksessään päätä vaatia koko ehdotuksen hylkäämistä, parlamentin täysistuntoon etenee luultavasti erittäin ongelmallinen mietintö.  

Täysistuntokäsittely on aikataulutettu heinäkuulle. Silloin ratkeaa, pysähtyykö lainsäädäntöehdotuksen käsittely parlamentin vastustukseen, vai edetäänkö asiassa kolmikantaneuvotteluihin. Jos koko ehdotuksen hylkäämiselle ei ole riittävää tukea, on vaikuttamistyöllä pyrittävä varmistamaan, että parlamentin kannassa puututtaisiin vahvasti edes komission ehdotuksen suurimpiin epäkohtiin. 

Neuvoston puolella tavoitellaan yleisnäkemyksen tekemistä Ruotsin puheenjohtajuuskauden aikana. Asia ratkennee ympäristöneuvoston kokouksessa juhannusviikolla. Vaikka jäsenmailla vaikuttaa olevan valmiutta ja halua korjailla komission ehdotuksen ongelmia, kokonaisuudessaan neuvoston muutosvaatimukset vaikuttavat riittämättömiltä.  

MTK on suhtautunut asetusehdotukseen erittäin kriittisesti sen ensiaskelista lähtien. Vaikka ennallistamista ja luonnon tilan parantamista tarvitaan meilläkin, komission ehdotus ei monistakaan syistä ole sellaisenaan hyväksyttävä. Myös Suomi on samoilla linjoilla, sillä loppuvuonna 2022 hyväksytyn eduskunnan suuren valiokunnan lausunnon mukaan Suomi edellyttää ehdotukseen merkittäviä muutoksia. Suomen kannassa korostuvat muun ohella kansallisen metsäpolitiikan huomioon ottaminen, Suomelle aiheutuvien kustannusten merkittävä kohtuullistaminen, maanomistajan oikeuksien ja omaisuuden suojan toteutuminen sekä kansallisen liikkumavaran lisääminen. 

Asetusehdotuksessa korjattavia yksityiskohtia riittää, mutta ratkaisunhetkien kynnyksellä huomiota on kiinnitettävä etenkin perustavanlaatuisiin seikkoihin. MTK:n näkökulmasta kriittisen tärkeisiin muutoksiin lukeutuvat erityisesti 4 artiklan mukaisten ennallistamisvelvoitteiden rajaaminen vain Natura 2000 -verkostoon kuuluville alueille sekä heikentämiskieltojen merkittävä supistaminen, kansallisen joustonvaran lisääminen maatalous- ja metsäympäristöjä koskevien indikaattoreiden valitsemiseen, komission määräysvallan kaventaminen kansallisten ennallistamissuunnitelmien ja delegoitujen säädösten osalta sekä 70 vuoden takaiseen tilanteeseen viittaavasta vertailuajankohdasta luopuminen.  

Toistaiseksi vaikuttaa siltä, että ympäristövaliokunnan ja neuvoston osalta edellä mainittuihin kynnyskysymyksiin ei ole löytymässä riittävän tyydyttäviä ratkaisuja. Tämä aiheuttaa tarpeen vaikuttaa koko ehdotuksen hylkäämisen puolesta. Viestin kuuluvuutta lisätäkseen MTK osallistui Brysselissä 1.6.2023 järjestettävään mielenilmaukseen.  

 Anna-Rosa Asikainen

juristi, luonnonsuojelu

luonnonsuojelun lakiasiat

+358 20 413 2454

+358 40 920 9858

aiheet: mtk, eu, luonnonsuojelu, eu-parlamentti, ennallistaminen