Takaisin EU:n hiilenpoistojen sertifiointiasetuksessa askeleita parempaan suuntaan – kaksoislaskentakysymys on vihdoin selkeytynyt

Uutinen – Kansainvälinen toiminta

EU:n hiilenpoistojen sertifiointiasetuksessa askeleita parempaan suuntaan – kaksoislaskentakysymys on vihdoin selkeytynyt

22.02.2024

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat päässeet sopuun hiilenpoistojen sertifiointiasetuksesta 19.2.2024. MTK kiittelee, että saavutettu neuvottelutulos selventää kaksoislaskentaan liittyviä kysymyksiä. Saavutetun neuvottelutuloksen mukaan sertifioidut hiilenpoistot kuuluvat poikkeuksetta EU:n ilmastositoumukseen.

MTK pitää saavutettua lopputulosta loogisena ja toivoo lopputuloksen lopettavan vuosia jatkuneen epätietoisuuden kaksoislaskennasta. Poukkoileva keskustelu on haitannut vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kehitystä Euroopassa, ja näkynyt ostajien käytöksessä varovaisuutena.

“Tämä neuvottelutulos voidaan nähdä EU:n ilmastoaloitteista tähänastisista parhaana, vaikka kehittämistä olisi edelleen. Kuitenkin hiilenpoistojen markkinoilla lainsäädännön puolelta aikaisempaa selvemmät edellytykset kehittyä niin luontopohjaisissa ratkaisuissa kuin teknisten hiilenpoistojenkin osalta”, MTK:n energia-asiantuntija Anssi Kainulainen kommentoi.

Kehityskohteiksi Kainulainen nostaa maito- ja lihakarjatilallisten metaanipäästöt ja maatilojen energiahankkeet, joiden poisjättäminen sertifioinnin piiristä herättää edelleen kysymysmerkkejä. MTK huomauttaa, että metaanipäästöjen ja energiahankkeiden huomiointi asetusten tarkentavien teknisten säädösten työstämisessä on välttämätöntä. Erityisesti karjatilallisten paitsioon jättämistä kritisoi kannanotossaan myös Euroopan kattojärjestö Copa Cogega.

Kaksoislaskentakysymyksen ratkaiseminen oli MTK:n neuvottelutavoitteista keskeisimpiä. Myös muilta osin MTK pitää saavutettua neuvottelutulosta kehityskelpoisina askeleina, jotka harmonisoivat pidemmällä aikavälillä vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla liikkuvien yksiköiden laatua Euroopassa.

MTK:n näkemyksen mukaan sertifioidut hiilenpoistot ovat merkittävässä roolissa EU-komission 2040-tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä kuitenkin edellyttää, että maa- ja metsätalouden sertifiointikriteereistä saadaan tasapainoiset, ja että ne saadaan nopeasti käyttöön. Hiilenpoistojen sertifiointikriteerien tulee ottaa huomioon eri EU-maiden kansalliset piirteet ja olla käyttökelpoiset maanomistajille. Näiden jatkotyöstö jatkuu komission työryhmässä.

“Hiilenpoistojen ja muiden ilmastotoimien tulee tuoda taloudellista arvoa niitä tuottaville. Seuraavan komission työssä nähdään, muodostuuko sertifioiduille hiilenpoistoille jonkinlainen rooli myös velvoitemarkkinoilla”, Kainulainen summaa.

Mistä hiilisertifiointien kaksoislaskennassa on kyse?

  • MTK on korostanut vapaaehtoisten yksityisten luontomarkkinoiden merkitystä toimivien hiili- ja luontomarkkinoiden synnyn kannalta.
  • Suomessa hiilimarkkinoiden kehittymisen esteeksi on nähty erityisesti kaksoislaskenta, jonka mukaan hiiliyksiköiden näkyminen valtion inventaariossa on estänyt niiden hyödyntämisen yksityisillä markkinoilla.
  • Uusi asetus linjaa selvästi, ettei se ole ongelma.


Anssi Kainulainen

asiantuntija, energia

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka

+358 50 596 1541

aiheet: euroopan komissio, eu-lainsäädäntö, hiilisertifiointi