Takaisin EU:n kestävän rahoituksen taksonomiakriteerit kuohuttavat

Artikkeli – Metsätalous ja metsänomistaminen

EU:n kestävän rahoituksen taksonomiakriteerit kuohuttavat

29.04.2021

EU:n kestävän rahoituksen tavoitteena luokitella eri taloustoimenpiteitä niiden kestävyyden perusteella. Tätä voidaan hyödyntää rahoitusmarkkinoilla ja välttää viherpesu. Kriteereitä kestävyyden osoittamiseksi kutsutaan taksonomiaksi. MTK:n näkemyksen mukaan säädös on erittäin huonosti valmisteltu ja epäselvä. Se johtaisi merkittävään lisäbyrokratiaan, ilman selkeitä ilmastohyötyjä. MTK:n on esittänyt valtiovallalle, että Suomen ei tule hyväksyä kyseistä säädöstä.

Komissio antoi delegoidut säädökset ilmastokriteereiksi 21.4. ja ympäristökriteerit tulevat myöhemmin. Kun kysymyksessä on komission delegoitu säädös, niin sitä ei ole enää mahdollista muuttaa, vaan Euroopan parlamentti ja jäsenmaat neuvostossa hyväksyvät tai hylkäävät esityksen.

Vihreiden rahoitusvälineiden käyttöönotto edellyttää yli 500 henkilön yrityksiltä yksityiskohtaista kestävyyden, tässä tapauksessa ilmastokestävyyden, raportointia

Ilmasto- ja ympäristökriteerien raportoiminen ei siis suoraan koske yksityisiä metsänomistajia, mutta vaikutukset tulevat metsätiloille yritysten puunhankinnan kautta. Vaikka rahoituksen luokittelukriteerit koskevat vain suuryrityksiä, käytännössä ne koskisivat puunhankinnan, vaihtopuiden ja hakkeen kautta kaikkea puunhankintaa Suomessa.

Esityksen mukaan yli 13 hehtaarin metsätilojen tulisi valmistella ilmastohyötyanalyysi ja raportoida metsänkäyttötapoja 30 vuoden ajan. Tähän valvontaan tarvittaisiin esityksen mukaan erillinen metsäsuunnitelma tai vastaava. Se mitä ilmastoanalyysillä tarkoitetaan tai miten se tehdään, ei selviä taksonomiaesityksestä. Näyttää myöskin siltä, että mitä kehnommat tavoitteet metsien hoidolle yleensä on, sitä helpompi on osoittaa taksonomian mukaisuus. Tässä Suomi olisi todennäköisesti merkittävä kärsijä. Esityksestä ei myöskään selviä kuka valvoisi taksonomia toteutumista niin EU- kuin kansallisella tasolla.

MTK:n näkemyksen mukaan säädös on erittäin huonosti valmisteltu ja epäselvä. Se johtaisi merkittävään lisäbyrokratiaan, ilman selkeitä ilmastohyötyjä. MTK:n on esittänyt valtiovallalle, että Suomen ei tule hyväksyä kyseistä säädöstä.


Marko Mäki-Hakola

metsäjohtaja

linjan yleisjohto

+358 20 413 3701

+358 40 502 6810

aiheet: eu, rahoitus, taksonomia