Takaisin EU:n maatalouskomisaari Wojciechowski tapasi MTK:n johtoa Suomen vierailullaan

Uutinen – Maatalous ja suomalainen ruoka

EU:n maatalouskomisaari Wojciechowski tapasi MTK:n johtoa Suomen vierailullaan

30.08.2023

EU:n maatalouskomissaari Janusz Wojciechowski vierailu kahden päivän ajan Suomessa 30.-31.8. Vierailun aikana komissaari tutustui paikallisiin maatiloihin ja tapasi MTK:n johtoa. Vierailu on osa laajempaa pyrkimystä vahvistaa EU:n ja Suomen välistä yhteistyötä maatalouden kehittämisessä ja kestävyyden edistämisessä.

Juha Marttila (vas.), Sari Essayah, Janusz Wojciechowski, Jyrki Wallin, Arto Laine ja Tero Lahti Kavallon tilalla Piikkiössä
Juha Marttila (vas.), Sari Essayah, Janusz Wojciechowski, Jyrki Wallin, Arto Laine ja Tero Lahti Kavallon tilalla Piikkiössä

Varsinais-Suomeen suuntautuvan vierailunsa alussa maatalouskomissaari tapasi MTK:n johtoa Piikkiössä Kavallon tilalla. Komissaari avasi keskustelun kertomalla olevansa huolissaan maatilojen lopettamistahdista ja jatkoi ongelmia olevan etenkin CAP:n ulkopuolisissa asioissa, kuten ennallistamisasetuksessa ja kasvinsuojeluainestrategiassa. MTK:n osalta tuotiin esiin erityisesti huoli metsäkatoasetuksen soveltumattomuudesta Suomen oloihin ja vaikutuksista kotieläintuotannon investointeihin. Tulevaa maatalouspolitiikkaa ajatellen MTK:sta nostettiin esiin kantaa ruuan olevan julkishyödyke ja muistutettiin vanhojen linjausten mukaisesti ruuantuotannon oltava mahdollista kaikkialla EU:ssa. Ylipäätään ruuantuotantoa on tuotava takaisin maatalouspolitiikan keskiöön.

- Olimme yhtä mieltä siitä, että sekä nykyisellä että tulevalla ohjelmakaudella ruoka on taas asetettava maatalouspolitiikan keskiöön. Valmisteilla on myös ruokaturvastrategia, josta saadaan toivottavasti hyvä runko tulevaisuuden maatalouspolitiikalle, puheenjohtaja Juha Marttila kertoo komissaarin kanssa käydystä keskustelusta.

Yleisen ruokapolitiikan linjan lisäksi keskustelua käytiin muun muassa maataloutta ohjaavista normeista ja kaikkien jäsenmaiden sitoutumista voimassa olevaan lainsäädäntöön. Suomen näkökulmasta tärkeä keskustelunaihe oli myös se, kuinka EU valmisteilla olevissa strategioissa kohdellaan maita, joissa kansallinen lainsäädäntö on korkealla tasolla ja siten on pitkälti jo toteutettu EU-tason valmistelussa olevat asiat. Edelläkävijöiden ei tulisi olla häviäjiä vaan voittajia. Tästä yhtenä esimerkkinä on suomalaisten sikojen saparot, joita komissaari oli menossa vielä sikatilalle katsomaan. 

- Normikeskustelussa nostimme esiin sen, kuinka edelläkävijöiden ei tulisi olla häviäjiä vaan voittajia. Tästä yhtenä esimerkkinä on suomalaisten sikojen saparot, joita komissaari onkin menossa vielä sikatilalle katsomaan. On hyvä, että saatiin hänet Suomeen, jotta paikalliset asiat tulevat konkreettisesti tutuiksi, Marttila summaa.

Omassa puheenvuorossaan komissaari painotti tulevaisuudessa olevan tarvetta ruokaturvastrategialle, jossa korostuvat turvallisuus, solidaarisuus, kestävyys ja vakaus viljelijöiden näkökulmasta. Jos politiikan vaatimustasoa nostetaan, niin tämä pitää huomioida myös rahoituksessa. Monissa tapauksissa nyt on lähellä tilanne, jossa viljelijöiden ei kannata sitoutua yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Wojciechowski jakoi MTK:n edustajien kanssa huolen inflaation vaikutuksesta maatalouspolitiikan rahoitukseen ja jatkossa maatalouteen tarvitaan aiempaa vahvempi budjetti, erityisesti kriisitoimenpiteitä varten.  

Metsätalouden osalta korostettiin metsien taloudellista merkitystä niin viljelijöille kuin kansantaloudelle sekä kasvavan metsän merkitystä hiilensidonnassa. Lopuksi muistutettiin komission tärkeästä roolista pienten jäsenmaiden tukemisessa ja etujen puolustamisessa. 


 Jussi Martikainen

viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

+358 40 755 7829

Juha Lappalainen

tutkimuspäällikkö, maatalous

maatalouden tulo- ja rakennepolitiikka, EU:n ja kansalliset tuet, tilastot ja tutkimukset, maatalouspoliittinen aineisto

+358 20 413 2415

+358 40 546 6675

aiheet: edunvalvonta, eu-komissio