Takaisin Maaseuturahat pelastettiin EU-budjettineuvotteluissa

Tiedote – Kansainvälinen toiminta

Maaseuturahat pelastettiin EU-budjettineuvotteluissa

21.07.2020

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on tyytyväinen siihen, että sopu EU:n monivuotisesta budjettikehyksestä ja EU:n elvytyspaketista syntyi jäsenmaiden välillä. Myönteistä on myös se, että komission alkuperäinen, maaseudun kannalta erittäin heikko budjettiesitys parani huippukokouksen neuvotteluissa. Suomen saama 400 miljoonan euron erilliskirjekuori maaseudun kehittämiseen on välttämätön. Sillä varmistetaan, että Suomen osuus EU:n maatalousbudjetissa kaudelle 2021-2027 on samantasoinen kuin nykyisellä budjettikaudella.

Maatalouden ilmastotyöhön ja sen lisärahoitukseen kohdistuvat odotukset jäivät kuitenkin täyttymättä. Suomen kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ei EU:sta saatu lisärahaa ja maaseudun ilmastoinvestoinnit jäävät nyt kansallisesti rahoitettavaksi. MTK:n ilmastotiekartta osoittaa hyvin, että ilmastotyöhön tarvitaan paljon myös uutta tutkimusta ja innovaatioita. Komission aiemmin esittämä biotalouden tutkimusbudjetti jäi nyt valitettavasti leikkausten kohteeksi. Ilmastonmuutos kasvattaa riskejä ruokaturvaan, mutta maatalouden riskienhallintaan ei EU-budjetissa myöskään löytynyt uusia välineitä.
 

Suomen saama 100 miljoonan euron kirjekuori aluekehitysrahoihin Itä- ja Pohjois-Suomelle on hyvä saavutus. Suomi saa myös noin 100 miljoonaa euroa oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta turpeen energiakäytöstä luopumiseen ja turpeen uusien käyttömahdollisuuksien kehittämiseen.


Maaseudun ja viljelijöiden kannalta on tärkeä asia, että ratkaisu budjetista saatiin. Päätös poistaa epävarmuudet EU:n maatalouspolitiikan rahoitukselle
ja luo edellytyksiä edetä tulevan EU:n maatalousuudistuksen valmistelussa. Nyt voidaan keskittyä EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen päätöksiin, huoltovarmuuden vahvistamiseen sekä kestävämmän ja oikeudenmukaisemman ruokaketjun kehittämiseen.


Juha Marttila

I puheenjohtaja

(yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

+35820 413 2340

+35850 341 3167

Hanna Leiponen-Syyrakki

johtaja, Brysselin toimisto

toimiston yleisjohto, EU-asioiden koordinointi

+358 40 094 7633

+32 47 650 2704