Takaisin Mercosur-sopimus on ristiriidassa EU:n uuden kauppapoliittisen linjan kanssa

Uutinen – Kansainvälinen toiminta

Mercosur-sopimus on ristiriidassa EU:n uuden kauppapoliittisen linjan kanssa

18.02.2021

Mercosur-sopimuksen neuvottelutulos on ollut valmiina jo puolitoista vuotta odottamassa parlamentin ja jäsenmaiden reaktioita. Monet jäsenmaat ovat suhtautuneet kielteisesti neuvottelutuloksen hyväksymiseen vedoten metsäkadon laajenemiseen Amazonin alueella. EU-komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis pitää Amazonin metsäkatoa neuvottelutuloksen hyväksymisen kannalta ongelmana myös EU:n uuden kauppapolitiikan näkökulmasta. Elintarvikesektorin esiin nostamat uhkakuvat naudanlihan, siipikarjan ja sokeri/etanolituonnin hallitsemattomasta kasvusta eivät herätä huolta kauppakomissaarissa, vaikka samaan aikaan EU avaa myös muille sisämarkkinoitaan. Brittien irtautuminen EU:sta ei ole pienentämässä tuontioikeuksia EU-markkinoille. 

Komission varapuheenjohtaja esitteli EU:n uutta kauppapolitiikan linjaa komission tiedotustilaisuudessa 18.2.2021. Varapuheenjohtajan viesti oli selkeä: EU haluaa kauppapolitiikalta isoja asioita, kuten kestävää kehitystä, WTO:n uudistamista ja jämäkkää avoimuutta. EU ei hyväksy siihen kohdistuvia epäoikeudenmukaisia kauppatapoja. Tarkemmin asiasta komission sivuilta.

Ilman uusia sitoumuksia Mercosur-mailta ei neuvottelutulos ole varapuheenjohtaja Dombrovskiksen mukaan hyväksyttävä. Neuvotteluissa keskitytään nyt erityisesti metsäkadon torjuntaan. Varapuheenjohtaja ei millään tavalla reagoinut elintarvikesektorin huoliin naudan- ja siipikarjanlihan sekä sokerin ja etanolin kasvavasta tuonnista sekä kaksoislaatuvaatimusten haasteista.

Tuottajajärjestöt COPA-COGECA:n johdolla ovat yhdessä muiden elintarvikealan toimijoiden kanssa aloittaneet kampanjan Mercosur-sopimuksen aiheuttamista ongelmista. Kampanjan videon voit nähdä englanninkielisenä You Tubesta.
 

Tuottajien perusviesti on yksinkertainen: 

1. Sopimus on saatu aikaan antamalla myönnytyksiä elintarvikesektorilla, jotta saataisiin uusia vientimahdollisuuksia mm. autoteollisuudelle. 

2. Sisämarkkinoille avataan tuontia tuotteista, joiden tuotantotapoja EU:n kuluttajat eivätkä poliitikot halua EU:n omilta tuottajilta (jäljitettävyys, GMO:t, torjunta-aineet). Samalla luodaan kaksoisstandardi, jossa EU-tuottajilta vaaditaan oleellisesti enemmän kuin tuontituotteilta.  

3. Arvo-osien tuonti on taloudellisesti moninkertainen kysymys verrattuna määrään. 

4. Uusien kauppasopimusten yhteisvaikutusta ei ole huomioitu. 

5. Ei ole kysymys vain naudanlihasta, vaan siipikarja, sokeri, hunaja ym. herkät tuotteet. 

6. EU-viennin voimakas lisäys aiheuttaa metsäkatoa Amazonin alueella, kun uutta maa-alaa tarvitaan rehujen ja sokerin tuotantoon. 


Samat ongelmat sisältyvät varapuheenjohtaja Dombrovskiksen esittelemään EU:n uuteen kauppapolitiikkaan. EU on esitellyt omille tuottajilleen uuden Green Deal ajan Pellolta pöytään strategian, jota nyt päivitetty kauppapolitiikka ei tue. Kauppapolitiikan tuki on mahdollista saada jossain vaiheessa WTO:n onnistuttua uudistumaan, ja kun on yhdessä maailmanlaajuisesti sovittu uusista globaaleista kestävän kehityksen kriteereistä. EU on nyt ajautumassa samaan kierteeseen kuin mitä maatalousuudistuksissa on tehty. EU on ennakoinut WTO-ratkaisua jo edellisen kolmen CAP-uudistuksen perusteena ilman että Genevessä on juurikaan pystytty edistymään kauppapolitiikassa.Juha Ruippo

johtaja, kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet

kauppapolitiikka, kehitysyhteistyö, EU-asioiden koordinaatio Suomessa: EU:n budjetti, kestävä rahoitus, pohjoismainen viljelijäyhteistyö (NBC), World Farmers' Organisation (WFO), FAO, AgriCord, Food Systems Summit

+358 20 413 2341

+358 40 55 33 232

aiheet: eu, mercosur, kauppapolitiikka