Takaisin Tarvitsemme vahvan ja itsenäisen EU:n metsästrategian

Uutinen – Metsätalous ja metsänomistaminen

Tarvitsemme vahvan ja itsenäisen EU:n metsästrategian

12.03.2021

EU:n uusia metsästrategia julkistetaan todennäköisesti kesäkuussa 2021, aikataulustaan reippaasti myöhässä. Edellinen metsästrategia oli voimassa vuoden 2020 loppuun saakka ja tuleva strategia siivittää unionin metsäpolitiikkaa seuraavat vuodet. Metsästrategissa on tällä hetkellä menossa komission konsultaatiovaihe, joka kestää huhtikuun puoliväliin saakka.

Sekä parlamentti että neuvosto ovat jo antaneet omat lausuntonsa metsästrategiasta ja MTK tukee molempia lausuntoja. MTK painottaa metsästrategiassa metsien kestävää talouskäyttöä. Lisäksi metsillä ja kestävällä metsänhoidolla, joka huomioi taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden tasapainossa, on iso rooli ilmastonmuutoksen hillitsijänä ja monimuotoisuuden edistäjänä.

Suomelle metsäala on vientiteollisuutena huomattavasti tärkeämpi kuin monille muille EU-maille ja siksi meille erityisesti on tärkeää, mikä on tulevan metsästrategian sisältö ja vaikuttavuus.  MTK haluaa painottaa kansallista päätäntävaltaa metsäasioissa. Koska EU:lla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa, ei metsäpolitiikasta ole myöskään tarpeen päättää unionin tasolla. Jäsenmaiden päätäntävalta tulee säilyttää jatkossakin kansallisella tavalla.

Pelkona uudessa metsästrategiassa on se, että metsät alistetaan ympäristö- ja ilmastopolitiikan alle. Ympäristökysymykset, jotka ovat toki tärkeitä, ovat kuitenkin saaneet entistä enemmän painoarvoa unionin poliittisissa linjauksissa, ja unioni alkaa joiltain osin muistuttaa enemmän ympäristö- kuin talousunionia. Kestävyyden muut tekijät, sosiaalisuus ja taloudellisuus, ovat väistyneet. Metsästrategian tulee olla myös tulevaisuudessa itsenäinen kokonaisuus huomioiden kestävyyden kaikki pilarit.

Suomen tulee määrätietoisesti vaikuttaa metsätiedon lisäämiseksi ja kestävän metsätalouden edistämiseksi Euroopan Unionissa. Toimiva metsästrategia on olennainen osa tätä toimintaa. Meillä ei ole yksinkertaisesti varaa siihen, että biotaloutta ja metsien roolia siinä ei ymmärretä.

On erittäin tärkeää, että käynnissä olevaan konsultaatioon saadaan runsaasti vastauksia metsäomistajakentästä. Tulemme toimittamaan vastauslinkin ja vastausohjeet niin metsänhoitoyhdistyksiin kuin tuottajaliittoihin ja toivomme aktiivista osallistumista. Marko Mäki-Hakola

metsäjohtaja

+358 20 413 3701

+358 40 502 6810

aiheet: metsätalous, eu, metsä, eu-metsästrategia