Takaisin Oikeudenmukainen vihreä siirtymä maataloustuottajille – FFD mukana Maailma kylässä -festivaaleilla  

Uutinen – Maaseudun edunvalvonta

Oikeudenmukainen vihreä siirtymä maataloustuottajille – FFD mukana Maailma kylässä -festivaaleilla  

25.05.2023

Kehittyvissä maissa 2,5 miljardia ihmistä saa elantonsa maataloudesta pääosin pientiloilta, jotka kärsivät ilmastonmuutoksen seurauksista jo nyt. Kuitenkin vain 1,7 % ilmastorahoituksesta ohjautuu näille viljelijöille. Miten vihreä siirtymä toteutetaan maataloustuottajille oikeudenmukaisesti? Vastauksia etsitään kehitysjärjestö FFD:n keskustelussa Maailma kylässä -festivaaleilla lauantaina 27.5.   

Oikeudenmukainen vihreä siirtymä vaatii maataloustuottajien näkökulman huomioimista ilmastotoimissa. FFD (Food and Forest Development Finland) auttaa hankkeiden kautta rahoittamaan osaamisen lisäämistä ja investointeja siellä, missä apua kaivataan eniten.   

Kestävyysaiheet ovat tapetilla ja parannuksiin pyritään kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Ilmastonmuutoksen aiheuttaessa aikapaineen halutaan syystäkin tehdä nopeita ja radikaaleja ratkaisuja. Vaikeassa tilanteessa FFD kehottaa muistamaan maataloustuottajien näkökulman:  

- Maailmanlaajuisesti maatalouden piirissä tehdään jo paljon esimerkiksi hiilensidonnassa. Samalla muutoksen aikaansaaminen on haastavaa ja hidasta, sillä se vaatii osaamisen ja resurssien lisäämistä. Uusia vaatimuksia laadittaessa olisi muistettava viljelijän näkökulma, ettei edetä syyllistämisen kautta, kertoo FFD:n toiminnanjohtaja Tiina Huvio.  

FFD ohjaa tukea neuvontaan, kouluttautumiseen ja paikallisiin, ympäristöystävällisempää viljelyä tukeviin keinoihin, kuten tulvavesien säätelyyn ja puiden lisäämiseen peltometsäviljelyn tai hedelmäpuiden kautta. Tavoitteena on lisätä osaamista ja investointeja niin, että toiminnasta saadaan itsessään kannattavaa eikä ole riippuvaista ulkopuolisesta tuesta. Vihreän siirtymän kannalta oleellista on saada maataloustuottajat eri puolilla maailmaa mukaan.  Sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys täydentävät kestävyyden ulottuvuuksia, mutta muutokseen tarvitaan motivaatiota ja tukea. Asenteiden ja toiminnan muuttaminen alkaa henkilökohtaisesta halusta olla osana muutosta.  

FFD järjestää Maailma kylässä-festivaalilla keskustelun “Maataloustuottajat ilmaston puolesta” lauantaina 27.5 klo 18.10–18.50. FFD:n toiminnanjohtaja Tiina Huvion kanssa aiheesta keskustelevat maa- ja metsätalousyrittäjä Kati Partanen ja maanviljelijä Heikki Huhtanen. Keskustelun lomassa lyhyet videotervehdykset Mahalaxmi yhteisömetsäryhmän puheenjohtaja Bishnu Pandeyltä Nepalista, maatalousyrittäjä Elizabeth Nsimadalalta Ugandasta ja MVIWA-Arushan koordinaattori Richard Masandikalta Tansaniasta vievät yleisön suoraan maailmalle pientuottajien luo.   

Ohjelmaa voi seurata festivaalin Puhelavalla tai verkkosivujen Online-ohjelmassa.  

Lisätietoa ohjelmasta:

Maailma kylässä -festivaalin sivut

Lisätietoa FFD:n toiminnastaaiheet: ffd, kehitysyhteistyö, kestäväkehitys