Takaisin Haaste yhteisiin karkearehutalkoisiin

Tiedote

Haaste yhteisiin karkearehutalkoisiin

22.08.2018

Kuivuus koettelee ankarasti Suomen maataloutta ja sadot jäävät paikoin selvästi alle puoleen normaalista. Huoli tuotannon jatkumisesta on kaikilla alan toimijoilla yhteinen, onpa kyse maatiloista, tarvikekaupasta tai elintarviketeollisuudesta. Viime kädessä kysymys on myös huoltovarmuudesta. Osuuskunnat ovat jo kannustaneet kolmannen rehusadon korjuuseen, mutta koska alueelliset erot ovat suuret, tarvitaan vielä yhteisiä toimia pitkistä kuljetusmatkoista johtuvien ongelmien selättämiseksi. Allekirjoittaneet alan toimijat sitoutuvat yhteisiin toimiin ja kannustavat kaikkia muitakin liittymään mukaan talkoisiin, jotta tuotanto ei kaatuisi rehunpuutteeseen.

Kuivuus koettelee ankarasti Suomen maataloutta ja sadot jäävät paikoin selvästi alle puoleen normaalista. Huoli tuotannon jatkumisesta on kaikilla alan toimijoilla yhteinen, onpa kyse maatiloista, tarvikekaupasta tai elintarviketeollisuudesta. Viime kädessä kysymys on myös huoltovarmuudesta. Osuuskunnat ovat jo kannustaneet kolmannen rehusadon korjuuseen, mutta koska alueelliset erot ovat suuret, tarvitaan vielä yhteisiä toimia pitkistä kuljetusmatkoista johtuvien ongelmien selättämiseksi. Allekirjoittaneet alan toimijat sitoutuvat yhteisiin toimiin ja kannustavat kaikkia muitakin liittymään mukaan talkoisiin, jotta tuotanto ei kaatuisi rehunpuutteeseen.

Merkittävällä osalla maito- ja nautakarjatiloista on isoja vaikeuksia saada riittävästi karjan tarvitsemaa rehua. Tilannetta helpottaa vähän se, että pelloilta voidaan korjata kolme rehusatoa. Normaalivuosina viljelykierron tai rehun riittävyyden takia ei kolmatta satoa tarvitse aina korjata. Jotta vältyttäisiin hätäteurastuksilta rehunpuutteen takia, kannustamme tiloja korjaamaan kolmas rehusato, vaikka ei sitä itse tarvitse.

Osalla tiloista säilörehua voi olla yli oman tarpeen. Normaalioloissa säilörehulle ei ole juurikaan markkinoita ja jos on, nousevat pitkän matkan kuljetuskustannukset esteeksi kaupanteolle. Nyt tarvitaan isojen tarvikekaupan toimijoiden, kuljetusalan ammattilaisten ja elintarvikejalostajien yhteistyötä rakentamaan toimivat karkearehumarkkinat. Lantmännen Agro, Hankkija, Valio, Atria Tuottajat ja HKScan ovat tarttuneet MTK:n haasteeseen. Ne pystyvät järjestelemään kuljetuksia sopivasti esimerkiksi paluukuormina, jolloin päästään kohtuullisiin kustannuksiin.

Kuljetustarve on pääasiassa vasta ensi vuoden puolella, mutta kolmannen sadon korjuupäätös on tehtävä nyt. Sen takia varmuus kuljetusmahdollisuudesta pidemmänkin matkan päähän olisi ensiarvoisen tärkeää tässä vaiheessa, jotta kauppaa voitaisiin käydä viljelijöiden välillä. Tämä edellyttää myös sitä, että ostajilla ja potentiaalisilla myyjillä on tieto toisistaan ja koko ketju tekee yhteistyötä.

Tämän takia allekirjoittaneet toimijat sitoutuvat yhteisiin toimiin ja kannustavat kaikkia muitakin liittymään mukaan karkearehutalkoisiin. Pahinta olisi, jos tänä syksynä joudutaan hätäteurastamaan eläimiä ja ensi kesänä todettaisiin ylivuotista rehua olevan runsaasti varastossa.

  1. Kannustamme korjaamaan kolmannen säilörehusadon, jos se on mahdollista.
  2. Jaamme avoimesti tietoa yhteisen edun nimissä ja autamme potentiaaliset myyjät ja ostajat yhteen.
  3. Olemme valmiita järjestämään kuljetuspalveluita esimerkiksi paluukuormina myös pidemmillä matkoilla.
  4. Haemme sopivia rahoitusjärjestelyjä sekä ostajalle että myyjälle.


Näillä keinoilla ei poisteta erityisesti maidon ja lihan tuottajahintojen alhaisuudesta suhteessa tuotantokustannuksiin liittyviä ongelmia, mutta annetaan tiloille edes vähän toivon kipinöitä.

Lisätietoja:

edunvalvontajohtaja Perttu Pyykkönen, MTK, puh. 0400 754 928
toimitusjohtaja Antti Meriläinen, Lantmännen Agro, puh. 050 502 6589
toimitusjohtaja Jyrki Lepistö, Hankkija, puh. 010 768 3084
edunvalvontajohtaja Ilkka Pohjamo, Valio, puh. 050 398 4326
johtaja Sinikka Hassinen, Atria Tuottajat, puh. 040 643 1991
kategoriapäällikkö Sami-Jussi Talpila, HKScan, puh. 040 515 1373