Takaisin Hallituksen ilmastopäätökset maataloussektorin kannalta

Uutinen – Maaseudun edunvalvonta

Hallituksen ilmastopäätökset maataloussektorin kannalta

31.03.2022

Hallitus tarkensi talven aikana tietoja maatalouden ilmastotoimista ja mahdollisuuksista vahvistaa niitä. Tutkimuslaitosten lausunnot paljastivat tiedon epävarmuudet, seurannan ja inventaarion kehittämisen tarpeet toimenpiteiden todentamiseksi. Lisäksi mallit ovat riittämättömät kustannustehokkuuden arvioimiseksi. Maatalouden ilmastotoimia arvioidaan taakanjakosektorissa, mutta maatalous tarvitsee mittaristoon myös maankäyttösektorin. 

Tutkimuslaitosten raportit toivat esille huomioita, jotka tukevat MTK:n havaintoja: Kasvihuonekaasuinventaario ei kohtele oikein maataloussektoria eikä kustannustehokkuuteen ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Maatalous tarvitsee mittaristoon kolme kaasua, myös hiilidioksidin. 

Hallituksen päätökset, joista ministeri Kari tiedotti 18.3., nostivat esille huoltovarmuuden ja kannattavuuden. Maatalouden lisätoimien vaatimukset jäivät vähiin, liittyen edellä kuvattuihin tutkimuslaitosten arvioihin. 

Keskeiset huomiot:

1.    Maatalouden päästötavoitetta arvioitiin uudelleen todeten epävarmuus 
2.    Mukana maaperän hiilensidonnan parantaminen: mittaristoon myös hiilidioksidi taakanjakosektorin maatalouskaasujen (metaani ja dityppioksidi) lisäksi.  
3.    Ministeri Kari korosti kannattavuutta, huoltovarmuutta, maan kasvukuntoa.
4.    Luvattiin, että hiilimarkkinoiden tulee olla aina maataloudelle kannattavaa, sekä kaikkia mahdollisia lisäkustannuksia kompensoidaan täysmääräisesti.  
5.    Biokaasuohjelman osalta ei uutta sisältöä. 

MTK jäi kai kaipaamaan biokaasuohjelman toimeenpanon kirittämistä. Sitä on lupailtu virkamiesten taholta, mikä olisi keskeistä Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman lannoite- ja energiakriisin vuoksi. 
 Liisa Pietola

ympäristöjohtaja

maa- ja metsätaloussektoreiden ympäristö-, ilmasto-, luonnonsuojelu- ja maankäyttöasioista vastaava johtaja, kestävä kehitys ja ympäristövastuu, kansainväliset ympäristöasiat

+35820 413 2434

+35850 438 4014

aiheet: ilmastonmuutos, mtk, ilmastopolitiikka, maatalous