null Hevosverkoston kuulumisia

Uutinen – Yrittäminen

Hevosverkoston kuulumisia

29.5.2020

MTK:n hevosverkosto on toiminut aktiivisesti myös Covid-19-kriisin aikana. Koronakriisi on koskettanut myös hevossektoria mm. eri rajoituksin. Ravitoiminta oli pysähdyksissä 18.3- 18.5.2020. Hevoskasvatuksen osalta haasteita on tuonut eläinlääkäripalvelujen saatavuus sekä sperman kuljetus. Koronan todelliset vaikutukset astutusmääriin nähdään vasta astutuskauden jälkeen, toisaalta kuitenkin hevoskauppaa on tehty jokseenkin saman verran kuin edellisinäkin vuosina. Ratsastuksen osalta kilpailutoiminta on ollut katkolla myös maaliskuun puolesta välistä lähtien. Ratsastuksen kilpailutoiminta käynnistetään 1.6. Sekä ravi -että ratsastuskilpailut kilpaillaan toistaiseksi erityisjärjestelyin.

Hevosverkosto laati yhteistyössä muiden hevosalan toimijoiden kanssa hallitukselle esityksen hevosalan kannattavuuden turvaamisesta koronakriisin aikana. Tällä esityksellä pyrittiin turvaamaan yrittäjien toimintaedellytysten jatkuminen, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä hevoskasvatuksen jatkumisen turvaaminen. Tilanteen jatkuessa hevosverkosto seurasi esityksen toimenpiteiden kehitystä sekä arvioi niiden toimivuutta.

Lomituslakia ollaan uudistamassa, joka koskettaa tiiviisti myös hevostaloutta. STM järjesti asiasta tiedotustilaisuuden 18.3, jossa kerrottiin valmistelun tämän hetkinen tilanne. Hevossektorin kohdalla tämän hetken näkymät ovat, että lomitusoikeus tulisi koskemaan ainoastaan hevoskasvatusta. Hevosverkosto on keskustellut aiheesta ja laatii yhteisen hevosalaa koskevan kannanoton asiasta.Johanna Andersson

asiantuntija

luomuasiat, hevostalous, Hippolis ry, luomu- ja hevosverkoston sihteeri

+35820 413 2477

+35840 824 5522

aiheet: hevosverkosto, hevonen

Suositellut artikkelit

1

21.04.2021

Hevosalalla oma kuntavaaliohjelma

21.04.2021

Hevosalan järjestöt: MTK, Suomen Hippos, Suomen Ratsastajainliitto ja Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ovat laatineet yhteisen hevosalan kuntavaaliohjelman, jonka kärkiteemat käsittelevät...