Takaisin EU:n ehdotus hiilisertifioinnista tervetullut – toimivuus selviää jatkotyössä

Tiedote – Metsätalous ja metsänomistaminen

EU:n ehdotus hiilisertifioinnista tervetullut – toimivuus selviää jatkotyössä

01.12.2022

Euroopan komissio julkisti keskiviikkona ehdotuksensa vapaaehtoiseksi hiilenpoistojen sertifiointikehykseksi. Hiilen poiston ympärille on nopeasti syntymässä monipuolista liiketoimintaa. Siksi läpinäkyviä ja yhtenäisiä pelisääntöjä tarvitaan. Komission aloite on mielenkiintoinen ja se voi tuoda hiilensidonnasta lisätuloja metsänomistajille sekä maatalousyrittäjille. ”Tämä olisi kannustava ja oikeudenmukainen ilmastotoimi. Aika paljon ehdotuksessa jää silti vielä arvailujen varaan”, arvioi MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.

 MTK on suhtautunut myönteisesti komission aikeisiin hiilenpoistosta. Ilmaston muutoksen hillinnässä tarvitaan kaikki mahdolliset keinot. Rakentuakseen markkinat tarvitsevat pelisäännöt. Esityksen arkkitehtuuri noudattaa pitkälti myös MTK:n toiveita.

-    On toivottavaa, että markkinaehtoisesti toimivalle hiilen sertifiointijärjestelmälle luodaan kehys, mihin suurella osalla maanviljelijöistä ja metsänomistajista on mahdollisuus osallistua. Sertifioidut hiilenpoiston yksiköt luovat ilmastohyötyä ja maaseudulle uusia liiketoimintamahdollisuuksia, MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola sanoo.

MTK näkee komission esityksessä hyvän tavoitteen, mutta ilmaan jää yhä kysymysmerkkejä. Komission tapa koplata yhteen eri säädösvalmisteluja huolestuttaa.

-    Ei ole hyväksyttävää, että komissio kirjaa osaksi esityksiä muita keskeneräisiä esityksiä. Esimerkiksi suurta kritiikkiä herättäneen ennallistamislain tuonti mukaan tähän esitykseen huolestuttaa. Valmistelussa menevät sekaisin vapaaehtoiset ja velvoittavat järjestelmät, Mäki-Hakola harmittelee. 

-    Meneillään on myös kestävän rahoituksen taksonomian valmistelu. Tähän saakka on kerrottu, että sen ehtoja käytetään vain kestävässä rahoituksessa. Nyt esitykseen on kuitenkin kytketty myös taksonomiakriteereitä. Komission hyvät hiilisertifiointitavoitteet voivat romuttua, jos luottamus valmisteluun rapistuu. Voi olla haitallista kytkeä hiilisertifiointi liian tiukasti biodiversiteettiin, Mäki-Hakola toteaa.

Jatkovalmistelun yksityiskohdat näyttävät saadaanko järjestelmästä toimiva. Käytännön toimivuuden ratkaisee muun muassa se, lasketaanko metsänomistajan tekemät hiilensidontatoimet metsänomistajan hyväksi vai pelkästään kansalliseen kiintiöön. Myös komission tuleva rooli herättää kysymyksiä. MTK:n mielestä ratkaisevaa on, antaako komissio markkinoiden toimia vai tuleeko se puuttumaan itse sertifiointiin tai millaisia tarkempia säädöksiä komissio tulee asiassa antamaan. 

-    Suhtaudumme jatkoon mielenkiinnolla, koska tässä luodaan tulevaisuuden keinoja, joilla kannustetaan kannattavaan hiilensidontaan. On myös mielenkiintoista nähdä, kun teknologisten ratkaisujen kehittäjiä haastetaan luomaan uusia keinoja ilmaston pelastamiseksi, pohtii elinvoimajohtaja Päivi Nerg. 

Lisätietoja: 
Marko Mäki-Hakola, metsäjohtaja, MTK, 040 502 6810
Päivi Nerg, elinvoimajohtaja, MTK, 040 8429 810


Marko Mäki-Hakola

metsäjohtaja

+358 20 413 3701

+358 40 502 6810