Takaisin MTK TIEDOTE: MTK ja SLC:n tiekarttatyöstä ratkaisuja luonnon monimuotoisuuden eduksi

Tiedote

MTK TIEDOTE: MTK ja SLC:n tiekarttatyöstä ratkaisuja luonnon monimuotoisuuden eduksi

04.11.2022

Maataloustuottajien, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien keskusjärjestöt MTK ja SLC etsivät toimivia käytännön ratkaisuja maatalous- ja metsäympäristöjen monimuotoisuuden turvaamiseen ja edistämiseen tiekartan avulla. Päätös tiekartasta tehtiin järjestöissä kesällä 2022, minkä jälkeen toteutusta on valmisteltu yhteistyökumppaneiden kanssa. Maatalouden osalta työ on jo käynnissä, ja metsien osalta toteutus käynnistyy pian.

Airi Kulmala
Airi Kulmala

– MTK julkaisi keväällä 2020 luonnon monimuotoisuusohjelman ja SLC ympäristöohjelman 2019. Nyt on seuraavan askeleen aika. Vaikka paljon on jo tehty ja tehdään jatkuvasti, järjestömme jäsenineen voivat yhä selkeämmin osoittaa kantavansa oman vastuunsa ja olevansa ongelman sijaan ratkaisu, korostaa tiekarttahankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, MTK:n elinvoimajohtaja Päivi Nerg.

Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on noussut ilmastonmuutoksen ohella yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon keskiöön. Lääkkeitä vaivoihin tarjotaan useammasta eri suunnasta, mutta viljelijöiden ja metsänomistajien näkökulma jää usein liian vähälle huomiolle. Toimeenpano edellyttää tekijöiden sitoutumista toimiin. Tämä onnistuu vain, jos he itse kokevat toimet hyväksyttäviksi ja perustelluiksi.

– Haluamme pitää ympäristötyössä aloitteen elinkeinoilla, joita keskustelu käytännössä koskee. Tavoitteet luonnonkirjon vaalimisessa ovat yhteiset, mutta nyt etsitään tehokkaita ja käytännössäkin toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä. Meidän jäsenemme tekevät itse omistamiaan alueita ja harjoittamaansa elinkeinoa koskevat päätökset, eivät muut, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila sanoo.

Tiekarttaa rakennetaan tässä vaiheessa yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston sekä tarvittaessa myös muiden tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Toteutustapana on tilaustutkimus. Tavoitteena on saada aikaan vahva yhteiskunnallinen puheenvuoro, joka tarjoaa tietoon pohjautuvia ja perusteltuja toimenpide-ehdotuksia maatalous- ja metsäympäristön monimuotoisuuteen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi.

– Tiekarttatyön lopputulos tulee olemaan meidän vastauksemme, kuten oli myös vuonna 2020 julkaistu ilmastotiekartta. Tiedämme, että työssä vastaan voi tulla myös meille vaikeita asioita. Olemme näissä valmiita keskusteluun sekä järjestöjen sisällä että yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa, vakuuttaa SLC:n puheenjohtaja Mats Nylund.

Tiekarttatyötä tehdään kesään 2023 asti. Järjestöjen ja asiantuntijoiden tueksi on koottu keskeisten yhteistyötahojen edustajista koostuva ohjausryhmä, joka on jo aloittanut kokoontumisensa.
 

Lisätietoja:

Juha Marttila, puheenjohtaja, MTK, puh. 050 341 3167
Mats Nylund, puheenjohtaja, SLC, puh. 050 512 2191
Päivi Nerg, elinvoimajohtaja, tiekarttaprojektin ohjausryhmän pj, MTK, puh. 040 842 9810
Jonas Laxåback, toiminnanjohtaja, tiekarttaprojektin ohjausryhmän vpj, SLC, puh. 040 940 2734
Anna-Rosa Asikainen, lakimies, MTK, puh. 040 920 9858


Juha Marttila

I puheenjohtaja

(yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

+35820 413 2340

+35850 341 3167

Päivi Nerg

elinvoimajohtaja

elinvoimalinjan johto

+358 40 842 9810

Anna-Rosa Asikainen

juristi, luonnonsuojelu

luonnonsuojelun lakiasiat

+358 20 413 2454

+358 40 920 9858

Julia Pelin

viestinnän asiantuntija

ympäristö

+358 50 308 4603