Takaisin EU-komission tiedonanto ei tuonut helpotusta lannoitteiden hinta- ja saatavuuskriisiin 

Tiedote – Maatalous ja suomalainen ruoka

EU-komission tiedonanto ei tuonut helpotusta lannoitteiden hinta- ja saatavuuskriisiin 

14.11.2022

EU-alueen viljelijät vaativat avoimempaa kilpailua sekä läpinäkyvyyttä lannoitemarkkinoille. EU-komisison julkaisema tiedonanto 9.11. ei tuonut kuitenkaan juuri mitään uutta lannoitemarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi. Komission tiedonannossa ei esitetä nopeita ratkaisuja lannoitteiden saatavuuden turvaamiseksi ja nykyisen korkean hintatason alentamiseksi. Tiedonanto keskittyy pääosin keski- ja pitkän aikavälin toimenpiteisiin.  

Tiedonannossa toistetaan Pellolta pöytään -strategiassa esitettyjä tavoitteita, kuten korvata epäorgaaniset lannoitteet osittain orgaanisilla lannoitteilla tehostamalla kiertotaloutta. Lisäksi tiedonannossa tuodaan esiin EU:n yhteisen maatalouspolitiikan toimeenpanon keinoja ravinteiden käytön tehostamiseksi. 

Positiivista tiedonannossa on kuitenkin se, että markkinoiden läpinäkyvyyden parantamiseksi komissio perustaa lannoitemarkkinoiden seurantakeskuksen. MTK pitää tätä hyvänä asiana ja tärkeänä sitä, että seurantaryhmässä on kattava edustus EU:n jäsenmaista. Lannoitemarkkina on hajanainen ja erot toimintatavoissa sekä laatuvaatimuksissa vaihtelevat suuresti eri jäsenmaissa. 

MTK muistuttaa, että EU kilpailee maataloustuotteilla avoimesti maailmanmarkkinoilla. EU-alueen viljelijät toivovat avoimempaa kilpailua sekä läpinäkyvyyttä markkinoilla, kuin mitä nyt ehdotetulla Fertilizer Market Observatory:llä uskotaan saavutettavan. 


Komission tiedonanto täällä. 

 


Max Schulman

asiantuntija, vilja ja öljykasvit

viljat, mallasohra, öljy- ja valkuaiskasvit, gmo, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+358 20 413 2414

+358 40 825 2112

Mika Virtanen

asiantuntija, puutarha ja kasvinterveys

kasvinsuojelu, lannoitteet ja torjunta-aineet, siemenasiat, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta, vieraslajit

+358 20 413 2468

+358 40 054 4728