null EU-komission tiedonanto ei tuonut helpotusta lannoitteiden hinta- ja saatavuuskriisiin 

Tiedote – Kotieläimet ja maito

EU-komission tiedonanto ei tuonut helpotusta lannoitteiden hinta- ja saatavuuskriisiin 

14.11.2022

EU-alueen viljelijät vaativat avoimempaa kilpailua sekä läpinäkyvyyttä lannoitemarkkinoille. EU-komisison julkaisema tiedonanto 9.11. ei tuonut kuitenkaan juuri mitään uutta lannoitemarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi. Komission tiedonannossa ei esitetä nopeita ratkaisuja lannoitteiden saatavuuden turvaamiseksi ja nykyisen korkean hintatason alentamiseksi. Tiedonanto keskittyy pääosin keski- ja pitkän aikavälin toimenpiteisiin.  

Tiedonannossa toistetaan Pellolta pöytään -strategiassa esitettyjä tavoitteita, kuten korvata epäorgaaniset lannoitteet osittain orgaanisilla lannoitteilla tehostamalla kiertotaloutta. Lisäksi tiedonannossa tuodaan esiin EU:n yhteisen maatalouspolitiikan toimeenpanon keinoja ravinteiden käytön tehostamiseksi. 

Positiivista tiedonannossa on kuitenkin se, että markkinoiden läpinäkyvyyden parantamiseksi komissio perustaa lannoitemarkkinoiden seurantakeskuksen. MTK pitää tätä hyvänä asiana ja tärkeänä sitä, että seurantaryhmässä on kattava edustus EU:n jäsenmaista. Lannoitemarkkina on hajanainen ja erot toimintatavoissa sekä laatuvaatimuksissa vaihtelevat suuresti eri jäsenmaissa. 

MTK muistuttaa, että EU kilpailee maataloustuotteilla avoimesti maailmanmarkkinoilla. EU-alueen viljelijät toivovat avoimempaa kilpailua sekä läpinäkyvyyttä markkinoilla, kuin mitä nyt ehdotetulla Fertilizer Market Observatory:llä uskotaan saavutettavan. 


Komission tiedonanto täällä. 

 


Max Schulman

vilja-asiamies

viljat, mallasohra, öljy- ja valkuaiskasvit (kotimaa ja EU), gmo, viljavaliokunnan sihteeri, mallasohra- ja öljykasvijaostojen sihteeri, Copa Cogecan viljatyöryhmän puheenjohtaja, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+35820 413 2414

+35840 825 2112

Mika Virtanen

kasvinviljelyasiamies

puutarha-asiat, peltokasvivaliokunnan sihteeri, Juuresten-, Kaalin- ja Sipulintuottajat ry, kasvinsuojeluasiat, torjunta-aineet, kasvinterveysasiat, siemenasiat, kylvösiemenjaoston sihteeri, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta, vieraslajiasiat, lannoiteasiat

+35820 413 2468

+358400 544 728

Suositellut artikkelit

MTK:n valtuuskunta kokoontui 23.-24.11. Espoon Hanasaaressa. Kokouksessa tehtiin runsaasti henkilövalintoja. MTK:n 1. puheenjohtajana seuraavan kolmivuotiskauden 2023-2025 jatkaa...

Hallitsematon energian, erityisesti sähkön hinnan nousu aiheuttaa vakavia häiriöitä suomalaisessa ruuantuotannossa. Elintarviketeollisuusliitto ETL ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK vaativat maan...

Lypsykarjatilojen yrittäjätulon ennakoidaan romahtavan tänä vuonna 11 000 euroon. Maidontuotanto on laskussa eikä uusia investointeja tai sukupolvenvaihdoksia pystytä kustannuskriisissä tekemään....

Maataloustuottajien, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien...

Muun nopean kustannusnousun lisäksi yhä useampi maatila on joutunut tai joutumassa uusien, kalliiden sähkösopimusten piiriin. MTK:n yli 1500 jäsentilalle tekemän kyselyn mukaan joka kolmas maatila törmää...