Takaisin Selvitys: maa- ja metsäalan ilmastotavoitteet saavutetaan panostamalla koulutukseen ja osaamiseen  

Uutinen – Maatalous ja suomalainen ruoka

Selvitys: maa- ja metsäalan ilmastotavoitteet saavutetaan panostamalla koulutukseen ja osaamiseen  

03.03.2023

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaan liittyvä selvitys koulutuksesta valmistui.  Se nostaa esiin konkreettisia kehittämisehdotuksia siitä, miten koulutuksella ja neuvonnalla voidaan vähentää maa- ja metsätalouden maankäytön päästöjä, lisätä hiilinieluja ja sopeutua ilmastonmuutokseen. 

Selvityksen tilaajana oli maa- ja metsätalousministeriö ja selvityshenkilönä toimi johtaja Susanna Kumpulainen MTK:sta.

-    On ilahduttavaa, että juuri maa- ja metsätalousministeriö oli kiinnostunut kehittämään alan koulutusta ja tunnisti osaamisen tärkeyden ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, kommentoi Kumpulainen. 

Selvityksen tavoitteena on saada kokonaiskuva ja tehdä toimenpide-ehdotukset siitä, kuinka maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman mukaisia ja siihen liittyviä toimenpiteitä edistetään erityisesti luonnonvara-alalla koulutuksen, osaamisen kehittämisen ja neuvonnan keinoin. Tarkasteltavina ovat tutkintoon johtava koulutus tutkintojen perusteissa ja opetussuunnitelmissa (toinen aste, AMK, yliopisto), opettajien täydennyskoulutus, oppimateriaalit, neuvonta ja ammatillinen täydennyskoulutus. 

Eräs keskeinen työkalu koulutuksessa ja neuvonnassa on hiilensidontaan ja päästöihin perustuva laskenta. Selvityksen mukaan laskennan tulee olla maa- ja metsätiloilla yhdenmukainen ja tiedon lisääntymisen myötä päivittyvä, avoin ja kaikkien saatavilla. 

-    Tämä on välttämätön perusta osaamisen vahvistamiselle sekä kokonaisuuksien ja riippuvuuksien ymmärtämiselle, sillä laskureiden pohjalta tehdään päätöksiä. Maatilojen mittakaavassa nämä ovat pitkälle ulottuvia investointeja, muistuttaa Kumpulainen. 

-    Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden edistämiseksi julkiseen keskusteluun on tuotettava ratkaisukeskeistä ja positiivista, faktoihin perustuvaa informaatiota.

Selvityksen mukaan käyttösektorin ilmastosuunnitelmaan liittyvää oppimateriaalia on tuotettu paljon eri hankkeissa. Materiaali tulee jäsentää ja kanavoida AgriHubin ja Metsäkoulutus ry:n kautta. Sitä tulee edelleen jalostaa ja tiedottaa tulevissa hankkeissa.

Maankäyttösektorin toimijat tarvitsevat yhteisiä tiedonvälityksen foorumeita ja koulutuksia. Yhteistyötä on syytä tehostaa, koska opettajat, neuvojat, yritykset ja yrittäjät tarvitsevat kaikki omilta näkökulmiltaan samaa päivittyvää tietoa. 

-    Maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden edistämisessä yrittäjien tulee voida käyttää mahdollisimman helppokäyttöisiä työkaluja. Seuraavissa hankehauissa tulisi painottaa erityisesti taloudellisuuden yhteyttä, sanoo Kumpulainen.
 
Lue myös: Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaan liittyvää osaamista, koulutusta ja neuvontaa koskeva tiedote MMM:n sivuilla ja itse selvitys suosituksineen.
Lisätietoja: johtaja Susanna Kumpulainen, MTK, 0407352138Susanna Kumpulainen

johtaja, koulutus- ja tiedepolitiikka, digitalisaatio

koulutuspolitiikka - perusopetus, toinen aste, korkea-aste, tutkimus- ja tiedepolitiikka, YES ry - yrittäjyyskasvatus, luonnonvara-alan koulutuksen verkostoyhteistyö

+358 20 413 2570

+358 40 735 2138

aiheet: ilmasto, maankäyttö, koulutus, osaaminen, ilmastotavoitteet, selvitys