Takaisin Muovijätteet, sähköautojen akut ja maa- ja metsätalouden biopohjaiset jäte- ja sivuvirrat hyötykäyttöön

Tiedote – Kasvinviljely

Muovijätteet, sähköautojen akut ja maa- ja metsätalouden biopohjaiset jäte- ja sivuvirrat hyötykäyttöön

28.10.2022

TREASoURcE on nelivuotinen (2022-2026) EU:n Horisontti Eurooppa –ohjelman rahoittama hanke. Hankkeen tavoitteena on edistää kiertotaloutta alueellisten kiertotalouspilottien avulla. Piloteissa ovat mukana hyödyntämättömät muovijätteet, sähköautojen akut ja maa- ja metsätalouden biopohjaiset jäte- ja sivuvirrat. MTK on projektissa mukana vauhdittamassa kiertotaloutta maa- ja metsätaloussektorilla.

Hankkeeseen osallistuu 17 organisaatiota Pohjois-Euroopasta. Lisäksi mukana on monia sidosryhmiä Baltian maista ja Puolasta. Hanke ei rajoitu teknisiin ratkaisuihin, vaan haluaa tavoittaa eri sidosryhmiä tapahtumien, työpajojen ja kampanjoiden kautta.

Hankkeen tavoitteena on hyödyntää tutkimustietoa ja kehittää moniulotteisesti käyttäjäryhmien tietoa ja kokemusta. Hanketta koordinoi Teknologian tutkimuskeskus VTT. Suomesta projektissa ovat mukana myös MTK, Ekokumppanit, Business Tampere, CLIC ja Forum Virium Helsinki.

MTK:n tehtävänä hankkeessa on mm. vauhdittaa kiertotaloutta maa- ja metsätaloussektorilla. Tavoitteena on löytää käyttötapoja sekä liiketoimintamahdollisuuksia tällä hetkellä hyödyntämättömille biopohjaisille jätteille ja -sivuvirroille. Projekti kehittää mm. digitaalisen markkinapaikan sivuvirroille. Pilotointi tehdään Suomessa, ja malli monistetaan muille alueille. Erityisesti pilottikohteina Suomessa toimivat Pirkanmaa ja Uusimaa. 

MTK on mukana myös maatalousmuovien kierrätyksen uusien mallien ja menetelmien kehittämisessä.

Hankkeen viralliset sivut: https://treasource.eu/


Riina Kärki

projektipäällikkö

TREASoURcE -hanke

+358 50 4720 656