Takaisin Viljelijät haluavat vähentää vesien kuormitusta

Tiedote – Kotimainen ruoka

Viljelijät haluavat vähentää vesien kuormitusta

24.08.2022

Maatalouden vesiensuojelutoimia tarvitaan jatkossa entistä enemmän, koska ilmastonmuutos lisää kuormitusriskiä. Myös viljelijät haluavat nauttia puhtaista vesistä, jonka lisäksi puhtaat vedet ovat tärkeä osa maatalouden huoltovarmuutta. Tehokkaat vesiensuojelutoimet vaativat kuitenkin uusia innovaatioita ja kannattavaa maataloutta.

Viljelijät ovat vuosia tehneet runsaasti vesiensuojelutoimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi, mutta myönteiset vaikutukset vesien tilassa näkyvät turhauttavan hitaasti. Vesiensuojelu ei tule koskaan valmiiksi eikä kuormit-tamatonta ruuantuotantoa ole missään. Maan rakenteesta ja peltojen vesitaloudesta huolehtiminen on keskeistä niin viljelyn kuin vesiin kohdistuvan kuormituksen hallinnan näkökulmasta.

-    Viljelijöillä on tietoa ja taitoa vesisuojelutyöstä. Parempi kannattavuus mahdollistaisi kuitenkin vielä tehokkaampien menetelmien käyttöönoton, korostaa viljelijä ja SLC:n toinen varapuheenjohtaja Thomas Lindroth.

-    Erilaiset toimenpiteet tulee myös kohdistaa entistä tarkemmin vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi, muistuttaa MTK:n asiantuntija Airi Kulmala.

Luonnon prosessit ovat usein hitaita. Aiemmista viljelykäytännöistä johtuen pelloille on paikoin kertynyt runsaasti vesiensuojelun kannalta ongelmallista fosforia. Koska maan fosforipitoisuuden alenemiseen voi kulua vuosikymmeniä, tarvitaan kuormitusriskiä vähentäviä toimenpiteitä.

Nyt käyttöön on tullut nopeavaikutteisia toimia, kuten kipsi ja rakennekalkki. Ne eivät kuitenkaan ole pysyviä ratkaisuja, mutta ne antavat muille toimille aikaa vaikuttaa. On tärkeää, että tulevaan valtion budjettiesitykseen on ehdotettu varoja kipsinlevitystuen jatkamiseen.

-    Viljelijät ovat olleet kiinnostuneita tuetusta kipsin käytöstä, mutta odottavat kovin tukea myös rakennekalkille, kertoo MTK-Varsinais-Suomen aluepäällikkö Aino Launto-Tiuttu.

-----------

Tule keskustelemaan ja tutustumaan maatalouden tekemään vesiensuojelutyöhön Mathildedalin Ruukkipäiville lauantaina 27.8. Löydät meidät Ruukkitehtaiden Kankirautavarastosta (Ruukinrannantie 6, 25560 Mathildedal) klo 11–13.30.

Non-stopina pyörivää MTK:n, MTK-Varsinais-Suomen ja SLC:n yhteistä tietoiskua maatalouden vesiensuojelutyöstä voit seurata myös Itämeripäivänä to 25.8. klo 12–17 Café Mathildedalissa (Ruukinrannantie 6). 

Järjestelyt yhteistyössä Mathildedalin Kulttuuriyhdistys ry kanssa. 

Lisätiedot: 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:
Airi Kulmala, MTK, airi.kulmala@mtk.fi, 0400 755 454
Aino Launto-Tiuttu, MTK-Varsinais-Suomi, aino.launto-tiuttu@mtk.fi, 040 557 0736    

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC:
Thomas Lindroth, SLC, gundby@outlook.com, 050 337 2243
Emilia Karell, SLC, emilia.karell@slc.fi, 045 245 1714

Lisätietoa maatalouden vesiensuojelusta: https://www.mtk.fi/vedet-ja-vesistot
MTK:n ja SLC:n vesiohjelma www.mtk.fi/vesiohjelma ja www.slc.fi/vattenprogram
 Suositellut artikkelit

TREASoURcE on nelivuotinen (2022-2026) EU:n Horisontti Eurooppa –ohjelman rahoittama hanke. Hankkeen tavoitteena on edistää kiertotaloutta alueellisten kiertotalouspilottien avulla. Piloteissa ovat mukana...

Maaseutuverkoston järjestämä tilaisuus kokoaa kahdeksi päiväksi kaikki maatalouden ympäristötekojen parissa toimivat.  Tapahtuma järjestetään 26.-27.10. Tampereella. Tarjolla tietoa, sparrausta ja...

Maa- ja metsätalousministeriön esitys fosforiasetukseksi uhkaa estää karjanlannan järkevän hyödyntämisen peltoviljelyssä sekä vaikeuttaa kotieläin- ja kasvinviljelytilojen toimivaa yhteistyötä. Asetuksen tavoitteena...

4

28.08.2022

Vesiensuojelu

28.08.2022

Vesiensuojelu

MTK Säätiö myönsi Jari Eerolalle, Setälä-Eerola Oy, Ilmastoahdistuksesta ilmastomahdollisuuksiin –palkinnon, 10 000 euroa. Tunnustus myönnettiin toiminnasta, jolla on erityisesti tuotu esille ja parannettu maaseudun...

Voimakkaita rajoituksia metsien käyttöön ajava EU-komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans tutustui suomalaiseen metsään MTK:n vieraana torstaina 9.6. Sipoolaiseen yksityismetsään tehtyä retkeä isännöivät MTK:n...

Ravinneomavaraisuutta ja ruokaturvaa voidaan parantaa tehostamalla ravinteiden kierrätystä. Johtavien maatalous-, ruuantuotanto- ja ympäristöasiantuntijoiden ryhmä ehdottaa toimia, jotka turvaavat Suomen...