Takaisin Ilmastoahdistuksesta ilmastomahdollisuuksiin -palkinto tuuloslaiselle Jari Eerolalle 

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

Ilmastoahdistuksesta ilmastomahdollisuuksiin -palkinto tuuloslaiselle Jari Eerolalle 

15.06.2022

MTK Säätiö myönsi Jari Eerolalle, Setälä-Eerola Oy, Ilmastoahdistuksesta ilmastomahdollisuuksiin –palkinnon, 10 000 euroa. Tunnustus myönnettiin toiminnasta, jolla on erityisesti tuotu esille ja parannettu maaseudun elinkeinojen mahdollisuuksia tehdä hyvää ilmastotyötä edistäen samalla elinkeinojen ja niiden parissa toimivien ihmisten kokonaishyvinvointia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Palkinto luovutettiin MTK:n liittokokouksessa 15.6.2022 Porissa. 

Vasemmalta Liisa Pietola, Esa Härmälä ja Jari Eerola.
Vasemmalta Liisa Pietola, Esa Härmälä ja Jari Eerola.

Eerola on ottanut tilallaan käyttöön lukuisia ilmastoystävällisiä toimintatapoja. Kokeilut ovat olleet ennakkoluulottomia ja kokonaisvaltaisia toimia, joissa on huomioitu toimien vaikutukset maatilan talouteen. Tänä vuonna tilalla investoidaan aurinkovoimaan ja salaojien kunnostukseen. Lisäksi Eerola on ollut aktiivisesti selvittämässä mahdollisuuksia biokaasun hyödyntämistä tilan energialähteenä.  

Peltoviljelyssä Eerola on ottanut käyttöön kokonaisvaltaisesti maan kasvukuntoa ja huoltovarmuutta lisäävän hiiliviljelyn. Peltoviljely on muuttunut tilalla kokonaan hiiltä sitovaksi. Tilan naudanlihantuotannon hiilijalanjälkeä on laskettu ja toimenpiteiden vaikutusta seurataan vuosittain. Päätöksentekoa ovat ohjanneet taloudelliset laskelmat. Tehdyt valinnat ovat samalla vähentäneet riippuvuutta ostolannoitteista ja kasvinsuojeluaineista.  

Eerolan toimilla on myös sosiaalinen ulottuvuus. Eerola järjesti mm. ilmastoaiheisen peltopiennartapahtuman kesällä 2021, johon osallistui 200 henkilöä. Eerola on myös kertonut tilallaan käyttämistään menetelmistä ja toimien taloudellisista vaikutuksista webinaareissa, tilavierailuilla ja koulutustilaisuuksissa. Lisäksi Eerola on ollut aktiivinen ja osallistunut aiheesta käytäviin keskusteluihin.   

Eerola on tarjonnut usealle ilmastoasioista kiinnostuneelle kotimaiselle ja ulkomaalaiselle nuorelle maatalousharjoittelijalle ja työntekijälle mahdollisuuden oppia ja kokeilla asioita käytännössä. Näin Eerola on aktiivisesti - ja omalta osaltaan - pyrkinyt vaikuttamaan ilmastoystävällisten ratkaisujen nopeampaan leviämiseen maataloussektorilla.  

Eerolan tilalla on huomioitu ilmastovaikutukset myös korvausinvestoinneissa. Esimerkkeinä valaistus, ilmanvaihto, peltotyökoneiden mitoitukset ja polttoaineen kulutus. 

Jarin suuri haave ja tämänhetkinen työkohde on saada myös oman tilan lannat ja sivuvirrat kaasutettua biokaasuksi, hakemuksessa todetaan. 

Palkinnon luovuttivat MTK Säätiön puheenjohtaja Esa Härmälä ja MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola. 

Kolmihenkisen raadin puheenjohtajana toimi Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) pääsihteeri Petteri Taalas sekä jäseninä Kuopion piispa Jari Jolkkonen ja MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola.  

Lisätietoja:  
Jari Eerola, maanviljelijä, jari.eerola@setala-eerola.fi, 050 5405 899 
Petteri Taalas, pääsihteeri, WMO, ptaalas@wmo.int, +417 9516 7124 
Liisa Pietola, ympäristöjohtaja, MTK, liisa.pietola@mtk.fi, 050 438 4014