Ajankohtaista tietoa maatalouden vesiensuojelutyöstä

Puhtaat vedet ovat tärkeä osa maatalouden huoltovarmuutta ja ne virkistävät viljelijöiden mieltä kuten kaikkien muidenkin. Viljelijät ovat vuosia tehneet runsaasti erilaisia vesiensuojelutoimia, mutta myönteiset vaikutukset vesien tilassa näkyvät turhauttavan hitaasti.

Vesiensuojelu ei tule koskaan valmiiksi eikä kuormittamatonta ruoantuotantoa ole missään. Maan rakenteesta ja peltojen vesitaloudesta huolehtiminen on keskeinen osa viljelyä ja vesiin kohdistuvan kuormituksen hallintaa. Maatalouden vesiensuojelutoimia tarvitaan jatkossa vielä entistä enemmän, koska ilmastonmuutos lisää kuormitusriskiä. Toimenpiteitä tulee kohdentaa nykyistä tarkemmin niiden vaikuttavuuden lisäämiseksi kustannustehokkaasti. Maatalouden kannattavuuden paraneminen mahdollistaisi lisäpanostuksia myös vesiensuojeluun.