Takaisin Hyvä metsänhoito pitää tuhot loitolla

Artikkeli – Metsätalous ja metsänomistaminen

Hyvä metsänhoito pitää tuhot loitolla

19.02.2019

Metsät ovat ilmastonmuutoksen torjunnassa avainasemassa. Kasvava metsä sitoo hiiltä ja torjuu ilmastonmuutosta, mutta lämpenemisen myötä metsien kasvukunnosta huolehtimiseen tulee myös lisää haasteita. Metsätuhojen riski kasvaa. Mutta ei hätää.

- Ilmastonmuutokseen ja sen myötä lisääntyviin metsätuhoriskeihin voi varautua. Metsätuhojen torjunta perustuu ensisijaisesti niiden ennaltaehkäisyyn, eli hyvään metsänhoitoon, muistuttaa MTK:n metsäasiantuntija Lea Jylhä.

Tuulituhoriski huomioon metsänhoidossa

Moniin luonnontuhoihin on mahdollista varautua huolehtimalla puuston elinvoimaisuudesta.

- Esimerkiksi tuuli- ja lumituhoja voi vähentää yksinkertaisesti hoitamalla taimikot ja nuoret metsät ajoissa, jotteivat ne pääse riukuuntumaan, sekä välttämällä voimakkaita hakkuita tuulituhoille alttiilla alueilla ja varttuneiden kasvatusmetsien reunoilla, opastaa Jylhä. Tuulituhoille kaikkein alttiimmilla alueilla voi puuston kiertoaikaa lyhentää.

Tuulituhojen todennäköisyyttä voi arvioida uuden Luken tuulituhoriskikartan avulla: www.metsainfo.luke.fi

Monimuotoinen metsä vastustaa tuholaisia

Ilmaston lämpeneminen lisää sellaisia taudin- ja tuhonaiheuttajia, joiden leviämistä aiemmin on ehkäissyt Suomen kylmä ilmasto. Luken tutkija Heli Viiri ennusti keväällä Mhy-päivillä, että pääsemme lähivuosina tutustumaan mm. havununnan, erilaisten sienitautien ja aasianrunkojäärän aiheuttamiin tuhoihin. Myös nykyisten tuhohyönteisten levinneisyysraja nousee koko ajan kohti pohjoista. Viime kesä oli erityisen otollinen kirjanpainajien leviämiselle.

Myös kuusikoita vaivaavan juurikäävän levinneisyysalue siirtyy pohjoisemmaksi. Uudistushakkuuta kannattaa aikaistaa, jos juurikääpä lahottaa puustoa, mutta kasvattaa puusto tavanomaista järeämmäksi laadukkaissa metsissä.

Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen vahvistaa myös metsien kykyä sopeutua ympäristön muutoksiin. Esimerkiksi suosimalla sekapuustoisuutta voidaan vähentää hyönteis- ja sienituhojen riskiä, sillä tuholaiset käyvät yleensä vain yhden puulajin kimppuun.

Metsänhoitosuositukset:

www.metsanhoitosuositukset.fi

Näin voit auttaa metsääsi sopeutumaan ilmastonmuutokseen

  • Valitse kasvatettava puulaji/ puulajit kasvupaikan ja maalajin mukaan. Vältä erityisesti kuusen istuttamista liian kuivalle kasvupaikalle.
  • Vältä tilatasolla yksipuolista puustorakennetta käyttämällä monipuolisesti eri metsänkasvatuksen menetelmiä niille soveltuvilla kohteilla.
  • Huomioi luonnon monimuotoisuus kaikissa toimenpiteissä ja suosi sekapuustoisuutta ja lehtipuusekoitusta soveltuvilla kohteilla.
  • Hoida taimikot ajallaan ja jätä havupuuvaltaiseen taimikkoon mahdollisuuksien mukaan lehtipuusekoitus taimikonharvennuksessa (huomioiden kuitenkin eri puulajien kasvurytmit).
  • Teetä puuston ensiharvennus oikea-aikaisesti, niin vältät nuorten puustojen liiallisen tiheyden aiheuttamaa riukuuntumista.
  • Vältä uudistushakkuita varttuneiden kasvatusmetsien reunoilla. Erityisesti kuusikot ovat alttiita tuulituhoille talvella, jos maa ei jäädy kunnolla.

aiheet: metsänhoito, metsänhoitosuositukset