Takaisin Juuresmaa opas

Artikkeli – Jäsenyys

Juuresmaa opas

26.05.2021

Juuresmaa on avomaanviljelijöille, vihannestukuille ja ammattkeittiöille tarkoitettu opas- kotimaisten juuresten ja vihannesten avomaan viljelystä ja käytöstä. Juuresmaa toimii myös oppaana ja koulutusmateriaalina niin alan toimijoille, kuin alojen oppilaitoksissa

MTK kuvapankki
MTK kuvapankki

Suomi Juuresmaa Opas on laadittu Maa‐ ja metsätalousministeriön rahoituksella. Oppaaseen on haastateltu pellolta-pöytään ketjun eri toimijoita avomaanviljelystä, vihannestukuista, hankinnoista, ammattikeittiöistä ja etujärjestöstä. Oppaassa on esille tuotu pellolta pöytään ketjun toimijoiden arkikäytännön nykytilaa ja sen tuomia haasteita ja kehittämistarpeita.

Oppaan tavoitteena on kotimaisen juures- ja vihannestuotannon edistäminen ja monipuolistaminen, ennen kaikkea saada nuorempaa sukupolvea kiinnostumaan avomaanviljelystä kotimaisen tuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi ympäristövastuullisesti nyt ja tulevaisuudessa.

  • opas sisältää avomaanviljelystä tuotekohtaisesti kokemusperäistä tietoa ja nostaa esille mm. satokauden hävikin

  • oppaassa korostetaan pellolta -pöytään koko ketjun eri toimijoiden ymmärrystä ja merkitystä yhteisestä sidonnaisuudesta ja tiiviistä yhteistyöstä oman toiminnan menestymiseksi ja avomaanviljelyn jatkuvuudesta

  • antaa käytännön tietoa kotimaisten juuresten- ja vihannesten valikoiman monipuolistamistarpeesta ja täydentää ammatillista tietoa ja taitoa käytön mahdollisuuksista eri alan toimijoille ammattikeittiöissä

  • sisältää käytännön mukaisia reseptejä vähemmän käytetyistä ja vieraammista juureksista ja vihanneksista

  • korostaa lähialueen raaka-aine käyttöä aluetaloudellisena hyötynä mm. työllistävänä vaikutuksena, lyhentämällä kuljetusmatkoja ja minimoimalla ilmastopäästöjä

  • toimii oppaana ja koulutusmateriaalina niin alan toimijoille, kuin alojen oppilaitoksissa


Henrietta Dahlman

viestinnän asiantuntija

MTK Hankinnat

+358 20 413 2367

+358 40 920 9877

Mika Virtanen

asiantuntija, puutarha ja kasvinterveys

puutarha-asiat, peltokasvivaliokunnan sihteeri, Juuresten-, Kaalin- ja Sipulintuottajat ry, kasvinsuojeluasiat, torjunta-aineet, kasvinterveysasiat, siemenasiat, kylvösiemenjaoston sihteeri, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta, vieraslajiasiat, lannoiteasiat

+358 20 413 2468

+358 40 054 4728

aiheet: ruoka, kasvinviljely, satokausi, mtkry, suomalainenruoka, mmm, vihannes, juures, hävikki, avomaa, opas, oppaat, koulumateriaali, tietoa, ruokaa