Takaisin Kaikki irti lannasta!

Uutinen – Maaseudun edunvalvonta

Kaikki irti lannasta!

16.12.2019

Kansainvälinen Manure Standards -hanke tulee vuoden vaihteessa päätökseensä. Hankkeessa on tuotettu ohjeita, laskentamenetelmiä ja suosituksia lannan määrän ja ominaisuuksien mahdollisimman täsmälliseen määrittämiseen sekä lantatiedon hyödyntämiseen esimerkiksi lannoituksessa, lannan käytön ohjaamisessa ja neuvonnassa. Hankkeen tuloksista ja suosituksista keskusteltiin 3.12. kansallisessa päätösseminaarissa sidosryhmien kanssa.

Hankkeessa on koottu mm. selkeä opas lannankäsittelyn hyviin käytäntöihin sekä lantanäytteenotto-ohjeet, jotka ovat luettavissa niin englanniksi kuin suomeksi hankkeen verkkosivuilla. Molemmat julkaisut on suunnattu erityisesti viljelijöille ja neuvojille, mutta myös viranomaisten ja päätöksentekijöiden tueksi.

Joulukuu on hankkeen muidenkin lopputuotosten julkaisuaikaa. Jokin aika sitten ilmestyi raportti, johon on koottu tietoa lannankäytön säätelystä eri Itämeren maissa. Tulossa on myös mm. hankkeen suositukset lannan tehokkaaseen hallintaan niin viljelijöille kuin päättäjille kohdennettuna. Lisäksi julkaistaan raportteja liittyen toteutettujen ohjeiden ja menetelmien käytännön testaamiseen pilottitiloilla ja lantoja analysoivissa laboratorioissa sekä käytetyn lantatiedon merkityksestä lannasta aiheutuviin ympäristövaikutuksiin ja lannankäsittelyn kustannuksiin. Seuraa hankkeen verkkosivulta ja Twitteristä tuloksiamme!

Manure Standards on Interreg Itämeren alueen ohjelman rahoittama hanke, jota koordinoi Luonnonvarakeskus. MTK on yksi hankkeen partnereista. MTK on osallistunut erityisesti lantanäytteiden ottoa ja analysointia käsitteleviin työpaketteihin sekä tiedon välittämiseen.

 Airi Kulmala

asiantuntija, ympäristö

maa- ja metsätalouden vesiensuojelu, eläinsuojien ympäristöluvat ja ilmoitusmenettely, ravinteiden kierrätys, BFFE

+358 40 075 5454

aiheet: lanta