Takaisin Kaivoslain uudistaminen käynnissä

Uutinen – Maaseudun edunvalvonta

Kaivoslain uudistaminen käynnissä

28.08.2020

Kaivoslakia uudistetaan parhaillaan. Uudistuksen lähtökohtana on ympäristönsuojelun tason parantaminen, kaivosten toimintaedellytysten varmistaminen sekä paikallisen hyväksyttävyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. Hallitusohjelmassa on myös sitouduttu parantamaan kaivoksen vaikutusalueen kiinteistö- ja maanomistajien asemaa ja tiedonsaantioikeutta.

Kaivoslain uudistamista valmistelee työryhmä, jossa MTK on myös mukana. Työryhmän toimikausi päättyy marraskuun lopussa. Syys-lokakuussa on tarkoitus avata lausuntomahdollisuus kaikille asiasta kiinnostuneille.

Hallitusohjelman tavoitteet lain uudistamiseksi tukevat MTK:n näkemyksiä uudistuksen tarpeista. Lisäksi Kaivoslaki Nyt -kansalaisaloite toi erittäin tarpeellisia teemoja keskusteluun ja lain valmisteluun.

MTK on huolissaan siitä, että varausilmoituksia tehdään alueille, joille kaivostoiminta ei sovi. Kaivosvaraus tarkoittaa alueen maanomistajille, yritystoiminnalle ja asukkaille kuitenkin pitkäkestoista ja merkittävää epätietoisuutta alueen tulevaisuudesta. Maanomistajat eivät ole asianosaisasemassa kaivosvarauksissa, joten vaikutusmahdollisuudetkin ovat olemattomat. Varaus haittaa elinkeinotoimintaa, jäädyttää alueeseen kohdistuvia investointeja ja vaikeuttaa kiinteistökauppaa, joten on ilmeistä että maanomistajien roolia on tarkasteltava uudelleen.Leena Kristeri

elinvoimajohtaja

+358 40 507 4088

aiheet: mtk, maankäyttö, kaivoslaki