Takaisin Kansallisen ruoan arvostus ja itsetunto

Blogi – Kansainvälinen toiminta

Kansallisen ruoan arvostus ja itsetunto

03.07.2014

Suomi on pienenä pohjoisena maana pystynyt hoitamaan ja kehittämään omaa maatalouttaan ja koko ruokasektoria varsin mallikkaasti. Meidän olosuhteemme ovat haastavat verrattuna useimpiin EU-maihin ja jopa lähinaapureihin kuten Ruotsiin, Tanskaan ja Baltian maihin. Historiamme pientilavaltaisena maana on tuonut omat mausteensa ja haasteensa ruoan tuotannon kehittämistyölle.

Yksi keskeinen piirre on ollut maanviljelijöiden vahva yhteistoiminta jo yli vuosisadan ajan. Viljelijöiden perustamat osuuskunnat ovat näytelleet tärkeää roolia yhdessä etujärjestöjen MTK:n ja SLC:n kanssa, kun elinkeinoa on viety eteenpäin. Ja järkevä yhteistoiminta maan kulloisenkin poliittisen johdon kanssa on luonut vahvaa perustaa maa- ja elintarviketalouden elinehtojen takaamiseksi jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Merkille pantavaa on se, että vaikka maataloussektori oli pitkään varsin suojeltu alue, niin alan toimijat ovat olleet vuosikymmeniä aktiivisesti mukana kansainvälisillä foorumeilla; kauppapolitiikassa ja järjestöissä niin Pohjolan, Euroopan kuin myös globaalilla tasolla. Tämä tarkoittaa, että on haluttu tietää, mitä maailmalla tapahtuu. Viljelijät ja koko yhteiskunta ovat tälläkin saralla ymmärtäneet, että kotoisen politiikan ja markkinoiden ohella pitää seurata naapureiden ja myös kaukaisempien maiden kehitystä. EU-jäsenyys on tietysti lisännyt ruokasektorin muuttumista entistä kansainvälisemmäksi.

Ruokakulttuuri on maanviljelijän kannalta yksi tärkeimmistä tukijaloista, jota pitää vaalia ja kehittää. Viime vuosien aktiivisuus ja kehitys ovat olleet rohkaisevia. MTK:ssa on toiminut jo vuosia ruokakulttuurista vastaava asiantuntija. Hyvä niin. Lisäksi ruokatapahtumia ja -näyttelyitä järjestetään eri muodoissa ympäri maata. Tästä sekä kuluttajat, markkinat että varmasti myös viljelijät pitävät.

Hyvästä kehityksestä huolimatta rohkenen kuitenkin esittää, että Suomen elintarvikesektorin pitäisi vielä vahvistaa itsetuntoaan oman laadukkaan ruokatarjontamme esittelyssä ja markkinoinnissa. Tietenkin se vaatii eri osapuolilta panostusta ja lisäosaamista. Mutta olen varma, että maassamme on ammattitaitoa ja osaamista lähteä esimerkiksi lähinaapurien messuille ja markkinoille nykyistä enemmän.  Olemme usein turhan vaatimattomia ja sittenkin kansainvälisesti ajateltuna aika pidättyväisiä - jopa ujoja.  Mutta harmikseni olen havainnut, että kotimaisen ruoan promootioresurssit ovat pikemminkin vähenemässä. Esimerkkinä maamme matalasta profiilista voi mainita vaikka Berliinin Grüne Wochen eli vihreän viikon, missä Suomi on perinteisesti ollut varsin vaatimattomasti edustettuna. Pieni ja hyvä naapurimme Viro sen sijaan oli tammikuussa Grüne Wochen ns. partnerimaa, joka sai valtavan julkisuuden ruoantuotantonsa ja ruokakulttuurinsa esittelyssä näillä maailman suurimmilla ruokamessuilla. Vaikutus on merkittävä kun siihen yhdistetään vielä samassa yhteydessä käydyt maatalouspoliittiset keskustelut.

Italia on isäntänä ensi vuonna Milanossa järjestettävässä Expo Milano 2015 -maailmannäyttelyssä, jossa pääteemana tällä kertaa on ”Miten maapallo ruokitaan” eli ruokaturva. Tapahtuma on koko maapallon perspektiivissä todella merkittävä. On hienoa, että maatalous ja ruoka ovat pääaiheina. Tämän tyyppisissä suurissa ponnisteluissa on myös yhteiskunnan, yhdessä ruokaketjun eri toimijoiden kanssa, oltava mukana nykyistä aktiivisemmin.  Esitän vakavan kysymyksen: Miksi olemme näin vaisuja? Meidän on maana uskottava vahvemmin itseemme ja kykyihimme myös ruokasektorilla. Pahoin pelkään, että vähättelemme ruokasektoria tässä twitterien ja kevyen kulttuurin maailmassa. Tähän linjaan on saatava muutos!

Seppo Kallio

johtaja

MTK

Olen johtajana MTK:ssa, tehtäväkenttänäni EU ja kansainväliset erityistehtävät. Vuodesta 1995, jolloin Suomi liittyi Euroopan unioniin, olen toiminut Euroopan Talous- ja Sosiaalikomitean, ETSK:n jäsenä. ETSK on eurooppalaisten etujärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan virallinen EU-elin, jossa on 9 jäsentä Suomesta ja yhteensä 353 jäsentä koko EU:sta. Komitea ottaa kantaa käytännössä kaikkeen EU:ssa valmisteltavaan lainsäädäntöön ja poliittiseen keskusteluun. MTK:n kannalta keskeiset politiikan toiminta-alueet ovat mm.: maatalous, metsätalous, budjetti, kauppa, energia, kilpailu, kehitys ja muu ulkosuhdetyö. Olen tehnyt koko urani MTK:n kansainvälisissä edunvalvontatehtävissä. Tämän ohella olen osallistunut poliittiseen toimintaan vuosina 1987 – 1995. Yhtenä virstanpylväänä elämässäni oli harmittava jääminen varakansanedustajan paikalle vuoden 1991 eduskuntavaaleissa. Toimin Esko Ahon hallituksen maa- ja metsätalousministerin poliittisena erityisavustajana vuosina 1991–1994, jolloin osallistuin myös tiiviisti Suomen EU-jäsenyysneuvotteluprosessiin. Olen naimisissa ja minulla on kaksi aikuista poikaa ja tällä hetkellä kaksi ihanaa vanhimman pojan tytärtä eli olen ukki-sarjassa - mikä on suuri asia!