Takaisin Valtaosa suomalaisista on valmis maksamaan enemmän kotimaisesta ruuasta jos hinnankorotus menee viljelijälle

Tiedote

Valtaosa suomalaisista on valmis maksamaan enemmän kotimaisesta ruuasta jos hinnankorotus menee viljelijälle

14.11.2021

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n Kantar TNS Agri:lla teettämän tuoreen kyselyn mukaan valtaosa suomalaisista haluaisi, että suomalainen viljelijä saisi nykyistä suuremman osuuden ruuan hinnasta. Enin osa suomalaista olisi myös valmis maksamaan ruuastaan enemmän, jos hinnankorotus kanavoituisi viljelijälle. Suomalaiset ovat sitä mieltä, ettei Suomeen saisi tuoda ruokaa, jonka tuotantotavat eivät täytä Suomen lainsäädännön kotimaiselle tuotannollemme asettamia vaatimuksia.

Suomalaisista 84 % on täysin tai melko samaa mieltä siitä, että viljelijöiden tulisi saada nykyistä suurempi osuus ruuan hinnasta. Neljä viidestä suomalaisesta ilmoittaa olevansa valmis maksamaan ruuastaan enemmän, mikäli hinnankorotus kanavoituisi kokonaan viljelijälle. Enemmistö näin vastanneista olisi valmis korottamaan kotimaisen ruuan hintaa muutaman prosentin ja viidenneksen väliltä. 
 
83 % on joko täysin tai melko samaa mieltä siitä, että ruokakauppojen kanssa tehtyjä hintasopimuksia pitää pystyä neuvottelemaan nopeasti uusiksi, mikäli ruuan tuottajien kustannukset nousevat nopeasti. 
 
74 % on joko täysin tai melko samaa sitä mieltä, että suomalainen ruoka on vastuullisemmin tuotettua kuin tuontiruoka. Yhtä suuri osuus haluaisi, että tuontiruuan vastuullisuudesta olisi merkintä tuotteessa. 
 
86 % mielestä Suomessa pitäisi tuottaa ruokaa vähintään kotimaista kulutusta vastaava määrä ja 73 % on sitä mieltä, että Suomen tulee vähentää riippuvuutta ruuantuotantoon liittyvistä tuontituotantopanoksista. 
 
Eroja vastauksissa suomalaisten välillä selitti eniten vastaajan ikä ja asuinpaikka.  
 
Linkki kyselyn tuloksiin.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ja suomenruotsalaisia viljelijöitä edustava SLC järjestävät mielenilmauksen maatalouden talouskriisin vuoksi keskiviikkona 17.11.2021. Viljelijät protestoivat heikkoa asemaansa elintarvikemarkkinoilla myymällä ruokaa tuottajahinnalla.


Johan Åberg

maatalousjohtaja

+358 20 413 2415

+358 40 523 3864

Juha Lappalainen

tutkimuspäällikkö, maatalous

maatalouden tulo- ja rakennepolitiikka, EU:n ja kansalliset tuet, tilastot ja tutkimukset, maatalouspoliittinen aineisto

+358 20 413 2415

+358 40 546 6675