null Alkukesän kuivuus aiheuttanut ongelmia monella tilalla

Uutinen – Viljely ja muut kasvit

Alkukesän kuivuus aiheuttanut ongelmia monella tilalla

7.8.2020

MTK kysyi jäseniltään kasvukauden tilanteesta Suomessa heinäkuun puolenvälin jälkeen. Vastauksista ilmeni viljelijöiden huoli vaihtelevasta säätilasta ja sen aiheuttamista ongelmista viljelyssä. Heinäkuussa on satanut koko maassa, mutta poikkeuksellisen kuiva alkukesä verotti kasvustoja rankasti. Varsinkin viljojen ja öljykasvien alkukehitys on ollut tavanomaista huonompaa. Yleinen sato-odotus onkin tänä vuonna hieman tavanomaista heikompi.

83 % kyselyyn vastanneista viljelijöistä kertoo kasvukauden kuivuuden aiheuttaneen hieman tai paljon ongelmia viljelyyn. Ongelmat ilmenevät harvana, huonona, ja epätasaisena kasvustona, huonona itävyytenä sekä epätasaisena orastumisena. Etenkin viljan osalta vastaajat arvioivat kuivuuden aiheuttavan merkittävää sadon alenemaa. Myös valkuaiskasvien orastumisessa on ollut ongelmia, ja nurmen toinen sato on lähtenyt hitaasti kasvuun.

Tuotantosuuntien välisessä vertailussa nähdään, että kuivuus on aiheuttanut ongelmia etenkin kotieläintiloilla; sikatiloista jopa 90 % ilmoittaa kuivuuden aiheuttaneen ongelmia viljelyssä. Sikatilat kertovat ongelmakseen etenkin ohran huonon kasvukunnon kuivuuden takia.

Ensimmäisen nurmisadon laatu on ollut pääosin hyvä tai keskinkertainen. Nurmisadon määrä on pääosin ollut keskinkertainen, mutta alkukesän kuivuus verotti sekä ensimmäisen nurmisadon ja kuivaheinäsadon määrää. Ensimmäisen kuivaheinäsadon laatu on ollut pääosin hyvä.

Kyselyn tuloksista ilmenee, että viljaa, valkuaiskasveja ja nurmea viljellään aiempaa enemmän. 37 % kaikista vastaajista kertoo aikovansa tulevaisuudessa viljellä aiempaa enemmän valkuaiskasveja, erityisesti hernettä ja härkäpapua.

Kasvinsuojeluaineita on tänä vuonna käytetty tavanomaisen verran tai jopa hieman tavanomaista vähemmän.

Kyselyyn vastasi pääosin päätoimisia viljelijöitä ympäri Suomea. Hieman yli puolet vastaajista (54 %) ilmoitti tilansa päätuotantomuodon olevan vilja-, öljy-, tai valkuaiskasvien viljely. Seuraavaksi eniten vastauksia saatiin maitotilallisilta (18 %). Kysely toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 15.-22.7.2020 välisenä aikana.

LiitteetJohan Åberg

maatalousjohtaja

linjan yleisjohto

+35820 4132 415

+35840 5233 864

aiheet: sato, kasvukausikysely, satonäkymät

Suositellut artikkelit

Viljojen kasvukausi on nyt sadonkorjuuvaiheessa, mutta näkymät ovat todella huonot. Suomessa koko kasvukausi on ollut kokonaisuudessaan haasteellinen. Runsaiden sateiden takia sadonkorjuu on nyt monin...