Takaisin Laajat sopeutustoimet kohdistuvat myös maa- ja metsätaloustuottajiin  

Uutinen

Laajat sopeutustoimet kohdistuvat myös maa- ja metsätaloustuottajiin  

16.04.2024

Hallitus esitteli kehysriihensä päätökset 16. huhtikuuta. Kolmen miljardin sopeutukset koskettavat kaikkia suomalaisia, eivätkä maa- ja metsätaloustuottajat ole leikkauksien ja sopeutuksien ulkopuolella. MTK pitää kuitenkin tärkeänä, että hallitus on etsimässä ratkaisuja, joilla estetään Suomen ajautuminen liiallisen alijäämän menettelyyn.  

Hallituksen kehysriihen päätökset esiteltiin tiistaina. Etenkin yleisen arvonlisäveron korotukset koskettavat suomalaisia laajasti. Vaikka veroasteen muutoksilla on vaikutuksia myös maa- ja metsätaloustuottajien toimintaan, on huoltovarmuus ja kotimainen ruuantuotanto huomioitu päätöksissä.  

Etenkin ruuan ja ravintolapalveluiden arvonlisäveroasteen pitäminen entisellään on laajojen sopeutustoimien keskellä oikea päätös.  

“Suomalaisten tuottajien vaikea tilanne ei ole helpottanut, eikä esimerkiksi yleisen arvonlisäveroasteen korotus helpota tätä ahdinkoa. Ruuan arvonlisäveron korottamisella olisi ollut kuitenkin kauaskantoisia vaikutuksia kotimaiseen maatalouteen sekä kuluttajille”, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila kommentoi.  

Kehysriihen päätökset tulevat vaikuttamaan myös valtionhallinnon toimintaan. Toimintamenojen säästöt kohdistuvat muun muassa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle. Tämä pitää huomioida myös kotimaisen metsäpolitiikan toimeenpanossa, huomauttaa Marttila.

“EU:n aloitteet esimerkiksi metsäkatoon, ennallistamiseen tai metsien monitorointiin liittyen eivät saa lisätä liiaksi hallinnollista taakkaa.” 

Leikkauksien ja sopeutuksien lisäksi hallitus korosti puheenvuoroissaan yrittäjyyden ja tuottavuuden kasvun merkitystä valtion velan vähentämisessä.

Biotalouden T&K-toimintaan hallitus esitti 4 miljoonan vuosittaisia korotuksia vuosille 2025–2028. Maatalous-, elintarvike sekä biotaloussektorin huoltovarmuuteen ja alojen arvonlisäyksen kehittämiseen sekä vientiin panostetaan yhteensä 10 miljoonaa. Lisäksi vuoden 2024 loppuun mennessä valmistuvat Itäisen ja Pohjoisen Suomen ohjelmat pyrkivät tukemaan alueellista kehitystä.  

Maa- ja metsätalous sekä maaseutuelinkeinot tulee ottaa huomioida valtion pääomasijoitusyhtiön 300 miljoonan euron sijoituksia jaettaessa, painottaa MTK.  

“Kehysriihen alla valmistelussa oli laajasti norminpurku. Toivottavaa olisi, että hallitus kykenee etenemään norminpurun hengessä niin kotimaassa kuin EU:ssakin. Kehysriihessä tehtiin oikeansuuntaisia linjauksia, mutta paljon on hallituksella vielä työtä edessään esimerkiksi hallitusohjelman ruokamarkkinoiden tasapainottamiseen tähtäävien kirjausten toteuttamiseksi ja myös metsäsektorin toimintaedellytysten turvaamiseksi”, Marttila tiivisti kehysriihen tiistai-iltana.Juha Marttila

I puheenjohtaja

(yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

+35820 413 2340

+35850 341 3167

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

aiheet: edunvalvonta