Takaisin Mitä tehdä kasvustolle sateisen kevään jälkeen?

Tiedote – Maatalous ja suomalainen ruoka

Mitä tehdä kasvustolle sateisen kevään jälkeen?

10.06.2021

Kuivuus tai märkyys: Kylvövelvoitteet, ilmoitetun kasvin muuttaminen ja maataloustukien peruminen - kuinka se tapahtuu?

Kevät on ollut suuressa osaa Suomea sateinen ja märkyys rasittaa peltoja, sekä kasveja. Alueelliset erot kylvöajankohdissa voivat olla suuria, tai kylvöt ovat myöhästyneet kunnolla. Maataloustukien saamisen ehtona on hyvän maatalouskäytännön mukainen viljely, myös siinä tapauksessa, jos märkyys on tuhonnut kasvuston.

Vipussa maataloustukia voi hakea 15.6 asti, sekä ilmoittaa lohkoilla viljeltäviä kasveja. Tukihakemukseen ilmoitetut kasvit tulee kylvää tai istuttaa ehtojen mukaisesti kesäkuun loppuun mennessä. Märkyyden estäessä kylvöt voidaan niitä kuitenkin lykätä. Poikkeaminen 30.6. viimeisestä kylvöpäivästä koskee viljeltyä maatalousmaata ja viherkesantoja. Märkyyden tuhoamaan kasvustoa ei tarvitse kylvää uudelleen.

Päätukihaussa tulee ilmoittaa kasvin olleen kylvetty tehdyn mukaisesti. Dokumentoi tuhoutumiseen johtaneet tapahtumat ja hoida alaa hyvän maatalouskäytännön mukaisesti. Kasvuston tuhoutumisesta voi tehdä ilmoituksen kuntaan.

Jos olet ilmoittanut tukihakuun väärän kasvin voit muuttaa sitä 15.6 jälkeen, jos olet ilmoittanut väärän kasvin tai et ole päässyt kylvämään ilmoittamaasi kasvia. Huomioi kasvin muuttamisessa viherryttämistuen viljelyn monipuolistamisen ja ekologisen alan vaatimukset. Tilan koosta, sijainnista ja tuotantosuunnasta riippuen maatilallasi on oltava 30.6. ja 31.8. välisenä aikana viljelyssä tietty määrä viljelykasveja vaadituin prosenttiosuuksin. Mikäli maatilallasi on ekologisen alan vaatimus, ekologista alaa on oltava vähintään 5 % peltoalasta ja kasvusto on säilytettävä ehtojen mukaisesti.

Lomakkeet ja lisätietoa alla olevasta linkistä:

Kuivuus tai märkyys: Kylvövelvoitteet, ilmoitetun kasvin muuttaminen ja maataloustukien peruminen - Ruokavirasto