null Kiertoasuomesta.fi – Maailman ensimmäinen maatalouden sivuvirtojen kauppapaikka?

Uutinen

Kiertoasuomesta.fi – Maailman ensimmäinen maatalouden sivuvirtojen kauppapaikka?

1.2.2019

Maataloudessa syntyy runsaasti sivuvirtoja, joita ei tällä hetkellä vielä täysin hyödynnetä. Samaan aikaan maatalous kärsii kannattavuusongelmista. Tilaisuus parantaa maatalouden kannattavuutta sekä edistää kiertotalousmarkkinoiden kehittymistä on ainutlaatuinen. Maatalouden sivuvirrat, kuten lannat ja lietteet tulee nähdä arvokkaana raaka-aineena. Näitä voidaan jalostaa esimerkiksi biokaasuksi. Tällä hetkellä Suomesta kuitenkin puuttuvat kiertotalousmarkkinoiden toimintamallit.

MTK haluaa parantaa ja laajentaa maatilojen tulovirtaa sekä edistää ilmastoystävällisen kiertotalouden syntymistä rakentamalla sähköisen kauppapaikan maatalouden sivuvirroille. Tämä, luultavasti maailman ensimmäinen viljelijälähtöinen kauppapaikka julkistetaan maaliskuussa.

Kauppapaikka otetaan ensin käyttöön Pirkanmaalla ja alueen kokemusten jälkeen kiertoasuomesta.fi levitetään käytettäväksi koko maassa. Palvelu tulee herättämään myös kansainvälistä mielenkiintoa ja tästä syystä palvelusta julkistetaan myös englanninkielinen versio: www.circularfinland.fi

Palvelussa myytävien tuotteiden luokat on määritelty yhdessä pirkanmaalaisten maatilojen kanssa. Määrittelytyöstä vastasi Envitecpolis oy. Palvelun teknisestä toteuttamisesta vastaa CoReorient oy. Uusi toimintamalli tarjoaa suuria mahdollisuuksia aluksi Pirkanmaan maatiloille, tästä syystä kauppapaikan rakentamiselle on haettu osarahoitusta Leader Kantrista Pirkanmaalta.Marko Mäki-Hakola

elinkeinojohtaja

ryhmän yleisjohto, alue-, rakenne- ja maaseutupolitiikka, liikenneinfrastruktuuri, väylät, innovaatiopolitiikka, hanketoiminta, elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta

+35820 413 3701

+35840 502 6810

aiheet: kiertotalous

Suositellut artikkelit

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Itä-Suomen Murskauskeskus Oy ovat solmineet valtakunnallisen yhteistyösopimuksen...

2

21.07.2017

Kierrätysravinteet

21.07.2017

Viljelyksiä on lannoitettu pienessä määrin esihistorialliselta ajalta lähtien. Vanhoissa maatalouden oppikirjoissa annetaan ohjeita mm. eläinten lannan ja makkilannan hyödyntämiseen sekä tekolannan ja kompostin...