Takaisin Biopohjaisten sivuvirtojen hyödyntäminen kiinnosti Pirkanmaalla

Uutinen – Kasvinviljely

Biopohjaisten sivuvirtojen hyödyntäminen kiinnosti Pirkanmaalla

20.01.2023

MTK järjesti osana TREASoURcE-hanketta Biopohjaiset sivuvirrat tehokkaammin hyödyksi -tilaisuuden 17.1. Tampereella. Tilaisuuteen ilmoittautui kaikkiaan noin 50 aiheesta kiinnostunutta toimijaa. Edustus oli hyvä niin maa- ja metsätalouden, julkisen sektorin kuin teollisuuden osallistujien osalta. – On erittäin hyödyllistä kehittämisen kannalta, että tilaisuus kiinnosti näin laajasti. On ollut ilo huomata, että olemme tavoittaneet oikeat kohderyhmät, totesi biotalouden osahankkeen projektipäällikkö Riina Kärki. 

Monipuolinen asiasisältö innosti osallistumaan

UKK-instituutilla järjestetty tilaisuus käynnistyi vapaaehtoisella lounaalla, jossa osallistujat pääsivät verkostoitumaan vapaamuotoisen keskustelun merkeissä. Tilaisuuden avasi MTK-Pirkanmaan toiminnanjohtaja Visa Merikoski pohtien kiertotalouden tämänhetkistä tilaa ja haasteita maa- ja metsätalouden näkökulmasta. 

Pirkanmaan jätehuollon toimitusjohtaja Harri Kallio esitteli kuulijoille yhtiön toimintaa ja korosti erityisesti sitä, miten julkinen toimija voi luoda uusia mahdollisuuksia. 17 kunnan omistuksessa oleva yritys ei tavoittele taloudellista voittoa, vaan palvelee asiakkaita ja aluetaloutta. 

Iltapäivän päätti linja-autolla tehty esittelykierros ECO3-kiertotalousalueella Verte Oy:n toimitusjohtaja Sakari Ermalan johdolla. Kansallisesti merkittävä kiertotaloustoimijoiden osaamiskeskittymä Nokialla toimii demonstraatio- ja pilottiympäristönä erilaisissa bio- ja kiertotalouden innovaatioissa.  

– Keräsimme osallistujilta palautetta tilaisuudesta ja vire oli positiivista, vaikka aihe itsessään herätti myös paljon tunteita. Monipuolinen sisältö sai kiitosta, koosti MTK:n hanketyöntekijä Nora Berglund tilaisuutta. 

Sivuvirtojen markkinapaikalta toivotaan helppoutta ja luotettavuutta

Osana päivän ohjelmaa esiteltiin MTK:n KiertoaSuomesta.fi -markkinapaikan kehitystyötä ja toteutettiin työpajoja, joissa keskusteltiin ja kerättiin verkkoalustaan liittyviä ajatuksia osallistujilta. Kaikissa työpajoissa esille nousi helppous ja luotettavuus.  

– Saimme kerättyä huomioita monista eri näkökulmista ja varsin yksityiskohtaisiakin ideoita sivuston kehitystyötä varten. Alustan käytettävyyden kannalta on tärkeää, että huomioiduksi tulevat niin myyjät kuin ostajatkin, kommentoi hankkeen digiosaaja Heidi Nordman. 

KiertoaSuomesta.fi -digitaalisen markkinapaikkasivuston kehitystyötä tehdään osana TREASoURcE -hanketta. Kyseessä on nelivuotinen (2022-2026) EU:n Horisontti Eurooppa –ohjelman rahoittama hanke, jonka päätavoitteena on edistää kiertotaloutta alueellisten kiertotalouspilottien avulla. MTK on projektissa mukana vauhdittamassa kiertotaloutta erityisesti maa- ja metsätaloussektorilla.


 Riina Kärki

projektipäällikkö

TREASoURcE, KiertoaSuomesta.fi, kiertotalous, biopohjaiset sivu- ja jätevirrat

+358 50 4720 656

aiheet: kiertotalous, biotalous, ympäristö, hanke, maatalousjäte, metsätalousjäte, muovijäte, sähköauto, treasource