Takaisin Avaa luukku kiertotalouden maailmaan!

Uutinen – Maaseudun edunvalvonta

Avaa luukku kiertotalouden maailmaan!

04.12.2023

Sosiaaliseen mediaan julkaistu joulukalenteri kokoaa päivittäin viljelijöiden ja muiden maatalousalan ammattilaisten tarinoita kiertotalouden edistämisestä omassa työssään ja omalla tilallaan.  

Kalenterin tavoitteena on tuoda näkyvyyttä kiertotaloudelle ja sitä edistäville maatiloille. Mukana on monenlaisia maatiloja aina kotieläintiloista siemen- ja hunajantuottajiin. Joukossa on myös pitkän kokemuksen omaava tutkijakin, joka on omistautunut kiertotalouteen omalla tilallaan. 
Kalenterin tarkoituksena on tuoda kiertotaloutta näkyvämmäksi. Kalenteri esittelee käytännön esimerkkien kautta, miten tilat edistävät kiertotaloutta monin tavoin.

Kalenteri ei ainoastaan kerro viljelijöiden taustasta, vaan myös heidän toteuttamistaan kiertotaloustoimista sekä niiden mahdollisista taloudellisista vaikutuksista. Joka päivä kukin viljelijä kertoo myös odotuksistaan ja mikä on heille tärkeintä joulun aikana.

Tervetuloa seuraamaan

Kalenteria julkaistaan päivittäin MTK-Satakunnan  Facebook & Instagram -tileiltä sekä KiertoaSuomesta.fi-palvelun LinkedIn tililtä. Tervetuloa seuraamaan! 

Esimerkkejä tilatason toimista kiertotalouden edistämiseksi 

Esimerkkejä pellolla toteuttavista toimenpiteistä

•    Maan kasvukunnon parantaminen -> ravinteiden parempi pidättäytyminen  
•    Monipuolinen viljelykierto  
•    Alus- ja kerääjäkasvien sekä muiden syväjuuristen kasvien hyödyntäminen
•    Orgaanisen aineksen lisääminen maaperään  
•    Lannan ja kierrätyslannoitteiden käyttäminen  
•    Palkokasvien viljely – typensidonta ja valkuaisomavaraisuus  

Esimerkkejä tilalla tehtävistä toimenpiteistä

•    Sivuvirtojen tarjoaminen muualle hyödynnettäväksi  
•    Pidentää koneiden ja laitteiden käyttöikää  
•    Työkoneiden yhteiskäyttö  
•    Biokaasuntuotannon edistäminen syötteiden, mädätteen tai kaasun myötä  
•    Energiatehokkuuden parantaminen  
•    Uusiutuvan energian käyttö  
•    Jätteiden lajittelu ja kierrätys  
•    Varastohävikin vähentäminen  
 
Kiertotalousaiheinen joulukalenteri on MTK Keskusliiton TREASoURcE-hankkeen sekä MTK-Satakunnan Muutosvoimaa tulevaan -hankkeiden yhteistyönä tuotettu. 
 Nora Berglund

hanketyöntekijä

TREASoURcE ja BRANCHES -hankkeet

+358 50 577 3827

aiheet: mtk-satakunta, treasource, kiertotalousjoulukalenteri