Takaisin Kiinteistöverotuksen arvostamisuudistus peruttu

Uutinen

Kiinteistöverotuksen arvostamisuudistus peruttu

23.09.2022

Kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaa hallituksen esitystä ei anneta eduskunnalle tällä hallituskaudella. Tämä meni juuri kuten MTK lausunnossaan vaati.  Hallitus on arvioinut, ottaen huomioon myös asumisen kustannusten yleisen nousun, että nykyisessä tilanteessa ei ole syytä antaa eduskunnalle uudistusesitystä, joka väistämättä lisäisi taloudellista epävarmuutta.
 

Ongelmat uudistuksen kanssa olivat seuraavat:

1.    Esitysluonnoksesta ei konkreettisesti selvinnyt miten isot tulevat olemaan rakennustyyppikohtaiset arvostuserot eri puolilla Suomea nykytilaan verrattuna.  Esitykseen olisi pitänyt lisätä vertailu, josta käy ilmi hyvinvointialueittain eri rakennustyyppien neliöhinta verrattuna nykytasoon käyttäen maksimikiinteistöveroprosenttien tasoa. Ilman tällaista seikkaperäistä analyysiä eri alueiden ja kuntien osalta ei esitys voi edetä. Luonnosesityksen todellisista vaikutuksista ei esityksen perustella lukija voi mitenkään hahmottaa. 

2.    Esitysluonnos olisi nostanut rakennusten kiinteistöverotusarvoja merkittävästi. Näin ollen kiinteistöveroprosenttien ylärajojen olisi pitänyt puolittua. Esitysluonnoksessa kiinteistöveroprosenttien ylärajat pysyivät käytännössä melkein ennallaan. Kiinteistöveron kuntakohtainen tuottoneutraliteettiperiaate ei toiminut.

3.    Esitysluonnos ei ottanut huomioon rakennusten todellisia markkina-arvoja eri osissa maata, kuten hallitusohjelma edellyttää.


Maatalouden talousrakennusten kiinteistöverotuki n. 14 milj. euroa 
 

Kiinteistöveroon liittyvää tukea ei myönnetä automaattisesti, vaan sitä täytyy itse hakea.  Hakemus on tehtävä viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2022. On tärkeää, että kaikki tukeen oikeutetut hyödyntävät tämän mahdollisuuden.  

Tukipäätökset tehtäneen Verohallinnossa marras-joulukuun vaihteessa. Kiinteistöveron maksamisen eräpäivä voi olla jo ennen tukipäätöksen saamista. Kiinteistövero on maksettava normaalisti aiemman kiinteistöveropäätöksesi mukaan, kunnes tuesta on saatu hyväksytty päätös.  
 Timo Sipilä

johtaja, vero-, sosiaali- ja eläkepolitiikka

+358 20 413 2391

+358 40 505 9179

aiheet: mtk, kiinteistövero