Takaisin Pormestari Vartiaiselle kotimainen joulukinkku

Uutinen – Maatalous ja suomalainen ruoka

Pormestari Vartiaiselle kotimainen joulukinkku

22.12.2021

MTK lahjoitti Helsingin kaupungin pormestarille, Juhana Vartiaiselle joulukinkun. Aloite kinkun lahjoittamisesta lähti MTK:n valtuuskunnalta marraskuussa, kun Helsingin kaupunki linjasi, että sen tilaisuuksissa ei tarjoilla enää lihaa. Valtuuskunta haluaa muistuttaa Vartiaista siitä, että kotimainen kinkku on joulupöydän kunkku. Vartiainen kertoi paistavansa kinkun MTK:sta saamillaan paisto-ohjeilla. 

Kiristyneestä koronatilanteesta johtuen MTK:n delegaatio tapasi Vartiaisen etänä, Teamsin välityksellä, ja MTK:n sikaverkoston puheenjohtaja Taru Antikainen toimitti kinkun Vartiaiselle erikseen.  

Suomalainen sianlihantuotanto on maailman parasta

Suomalaiset siat voivat hyvin. Niillä on enemmän lattia-alaa kuin lajitovereillaan muissa maissa. Suomessa sioista pidetään hyvää huolta. Säännöllisillä eläinlääkärikäynneillä valvotaan tuotanto-olosuhteita ja varmistetaan eläinten terveys sekä hyvä kunto. 

Saparo viestii hyvinvoinnista

Virikemateriaalit antavat sioille puuhasteltavaa ja parantavat niiden hyvinvointia. Suomalaisissa sikaloissa sioilla on myös riittävästi tilaa. Suomi kuuluu niihin harvoihin EU-maihin, joissa sianlihan tuotannossa ei typistetä saparoja. Saparo mittaa sikojen hyvinvointia: stressaantunut sika syö kaverinsa häntää, siksi se typistetään monissa muissa maissa, mutta Suomessa panostetaan hyvinvointiin ja virikkeisiin, eikä häntää tarvitse typistää.  

Suomessa sikataloudessa käytetään vain vähän tai ei ollenkaan antibiootteja ja se on aina yksilölääkintää sekä perustuu eläinlääkärin määräykseen. 

Teams-tapaamisessa olivat mukana vasemmalta Vartiaisen poliittinen erityisavustaja Antti Leino, Taru Antikainen (yläkuva), Juhana Vartiainen (alakuva) ja Mari Lukkariniemi.

Ravinteet kiertoon 

Kaikki suomalaiset siat syövät kotimaista viljaa. Monella tilalla siat syövät omalla tilalla viljeltyä ja lähiseudun tiloilta ostettua rehua. 

-    Maataloutta ei ole ilman eläimiä, sillä vuodesta riippuen jopa yli 60 prosenttia viljasta on rehulaatuista. Tämä tarkoittaa sitä, että viljaa ei kannata viljellä, jos ei ole eläimiä, joille rehulaatuinen vilja voidaan syöttää, muistuttaa Taru Antikainen. 

MTK:n asiantuntija Mari Lukkariniemi tähdentää, että siasta käytetään kaikki hyödyksi, joten se on kiertotaloutta parhaimmillaan. 

- Sian lannassa on arvokkaita ravinteita: typpeä, fosforia ja kaliumia. Ne ovat päärakennusaineita viljan kasvattamisessa. Sika siis tuottaa lannoitteen omalle rehulleen.

Lukkariniemi myös korostaa, että siasta saa lähes 200 erilaista tuotetta. 

Lisätiedot:
Taru Antikainen, sianlihantuottaja, MTK:n sikaverkoston puheenjohtaja,  taruantikainen(at)hotmail.com, 0505294366
Mari Lukkariniemi 👇
 Mari Lukkariniemi

asiantuntija, liha

lihavaliokunnan, sika-, siipikarjanliha- ja kananmunaverkoston sihteeri, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+358 40 171 9070

aiheet: liha, sika, sianliha, sianlihantuotanto, salmonella, kinkku, suomalainen liha, antibiootti, salmonellavapaa, siansaparo, saparo