Takaisin EU:n eläinpalkkiojärjestelmä uudistuu 2022

Uutinen – Maatalous ja suomalainen ruoka

EU:n eläinpalkkiojärjestelmä uudistuu 2022

10.02.2022

MMM:n esitys suorien tukien eläinpalkkiojärjestelmän muutoksista vuodelle 2022 hyväksyttiin valtioneuvoston istunnossa 27.1.2022. 

MTK vaati toistuvasti uudistuksen lykkäämistä, koska se on epäoikeudenmukainen ja asettaa viljelijät eriarvoiseen asemaan. Toisin kuitenkin kävi: hyvin toiminutta järjestelmää ei voida jatkaa. Lue lisää MTK:n tiedotteesta 27.1.2022. 

Muutokset koskevat vain vuotta 2022. Muutoksien lisäksi tiloilla on nyt tärkeää huomata se, että EU-eläinpalkkioita pitää hakea. Vanhat osallistumisilmoitukset eivät ole enää voimassa. 

Uudistus koskee seuraavia EU-eläinpalkkioita:

  • nautapalkkio (koko maa)
  • lypsylehmäpalkkio (AB-alue)
  • uuhipalkkio (AB-alue), kuttupalkkio (AB-alue)
  • teuraskaritsa- sekä teuraskilipalkkio (koko maa).

Uudistus ei koske kansallista tukea. Viime vaiheessa muutoksia tuli erityisesti nautapalkkioihin sonnien osalta, joilla tukea kertyy tänä vuonna myös viitepäivän jälkeen syntyneiden sonnien osalta ja tukialueiden välillä tapahtuneet sonnien siirrot eivät automaattisesti johda tämän vuoden tuen menettämiseen. Lisäksi uudistuksen myötä muutoksia tulee tiloille, jotka myyvät eläimiä toisille tiloille kesken kalenterivuoden. 

MTK järjesti verkossa infotilaisuuden EU:n eläinpalkkiojärjestelmän muutoksista 7.2. Katso webinaarin tallenne sekä asiantuntijoidet esitykset täällä. 

Lue uusimmat tiedot eläinpalkkioihin liittyen täältä ruokaviraston sivulta
sekä kysymyksiä ja vastauksia täältä.

Lisätietoja uudistuksesta


Ruokavirasto: 

Eläinpalkkioiden tukijärjestelmä muuttuu
Ruokaviraston tiedote 27.1.2022: Eläinpalkkioiden haku alkaa 10.2. – ehtoihin tulossa tiukennuksia

Maa- ja metsätalousministeriö:

MMM:n tiedote 27.1.2022: Muutoksia tuotantosidonnaisiin EU:n eläinpalkkioihin vuonna 2022

Valtioneuvosto:

Valtioneuvoston päätösasiakirjat, VN:n istunto 27.1.2022

-----------

Kysymyksiä & Vastauksia 

(Ruokaviraston sivulta päivitettynä 10.2.2022)

Miksi ruokintapäiväkohtaisten palkkioiden tuen määräytymisjakso alkaa vasta 1.4.2022?

Tuen määräytymisjakso ei voi alkaa hakuajan eikä sitä seuraavien myöhästymispäivien aikana.  Hakuun on lisäksi varattava riittävä aika.

Jäävätkö ruokintapäiväkohtaiset palkkioiden eläinryhmät ilman tukea 1.1.–31.3.?

Koska ruokintapäiväkohtaisten palkkioiden tuen määräytymisjakso on 1.4.–31.12., palkkiota ei makseta 1.1.–31.3. perusteella.

Muutos ei vaikuta kullekin eläinryhmälle kohdennettavaan kokonaisrahamäärään, vaikka tuen määräytymisjakso lyhenee. Kun tuenmääräytymisjakso lyhenee ruokintapäiväkohtaisissa tuissa, ruokintapäivältä maksettavan tuen määrä nousee. Jos eläinmäärä on samalla tasolla tilalla koko vuoden ajan, määräytymisjakson pituus ei vaikuta tilan vuosittaiseen tuen määrään.

Muuttuuko maksuaikataulu EU:n eläinpalkkioissa?

Muutosten vaikutukset maksuaikatauluun eivät ole vielä tiedossa.

Onko edelleen tehtävä eläimen tapahtumailmoitukset seitsemän päivän aikana tapahtumasta tammi–maaliskuussa ennen tuen määräytymisjaksoa?

Vaikka ruokintapäiväkohtaisten palkkioiden tuen määräytymisjakso on 1.4.–31.12, eläinten tapahtumailmoitukset pitää tehdä eläinrekisteriin edelleen seitsemän päivän aikana tapahtumasta. Tämä koskee myös tammi–maaliskuuta 2022.

Mitä tarkoittaa ”rekisteri-ilmoitusten pitää olla kunnossa ennen määräytymisjakson alkua”?

Ruokintapäiväkohtaisissa tuissa ennen tuen määräytymisjakson alkamista myöhässä tehdyt tapahtumailmoitukset eivät aiheuta eläimen hylkäystä.

Tarkoittaako viitepäivä 31.3. sitä, että 29.3.2022 syntyneen maitorotuisen lehmän ilmoitusaika rekisteriin on kaksi päivää, kun normaalisti rekisteri-ilmoituksen määräaika on seitsemän päivää?

Kyllä. Lypsylehmä-, emolehmä-, emolehmähieho-, saaristohieho-, uuhi- ja kuttupalkkiossa eläimen pitää olla eläinpalkkioita hakevan hakijan hallinnassa nautarekisterissä 31.3.2022, jotta eläimestä voi saada palkkiota tukivuonna 2022. Jos eläin ei ole kenenkään eläimestä hakevan hakijan hallinnassa viitepäivänä 31.3.2022, eläin on tukikelvoton koko tukivuoden 2022. Viitepäivä 31.3.2022 ratkaisee emolehmä-, emolehmähieho-, lypsylehmä-, saaristohieho-, uuhi- ja kuttupalkkiossa, voiko eläin olla tukikelpoinen vuonna 2022, ja mistä toimenpiteestä eläimestä voi saada palkkiota tukivuonna 2022.

Miten saan rekisterikyselystä tiedon, että myyjä on tehnyt rekisteri-ilmoitukset ajoissa?

Rekisterikysely on teurastamojen käytössä oleva palvelu, ei viljelijöiden. Eläimen edellisen haltijan tekemiä rekisterivirheitä ei voi nähdä eläinrekisterissä. Osapuolten on sovittava tästä asiasta keskenään.

Tuleeko seuraamuksia myyjälle, jos ostaja tekee ostoilmoituksen myöhässä?

Seuraamukset rekisterivirheestä kärsii se, joka virheen on tehnyt.

Mitä tukiseuraamuksia virheellisen rekisteri-ilmoituksen tehnyt myyjätila saa?

Virheellisestä rekisteri-ilmoituksesta aiheutuvat tukiseuraamukset riippuvat siitä, mitä tukea eläimestä haetaan tukivuonna.

Pitääkö kaikkien nautatilojen tehdä osallistumisilmoitus?

Kaikkia EU:n eläinpalkkioita on haettava 10.2.–3.3.2022. Vuodesta 2022 alkaen eläinpalkkiot pitää hakea vuosittain, joten monivuotista osallistumisilmoitusta ei enää ole.

Lisää vastauksia yleisiin kysymyksiin löydät täältäMarjukka Mattio

asiantuntija, maitoasiamies

maito, maitovaliokunnan sihteeri, maitovaltuuskunnan asiamies

+358 50 533 8924

Saara Patama

asiantuntija, liha

perhevapaalla

+358 44 0539 285

Kaija Stormbom

viestinnän asiantuntija

maatalous, elinkeinopolitiikka, maaseutuyrittäjyys, elintarvikkeet ja suomalainen ruoka

+358 20 413 2385

+358 40 848 9559

aiheet: nauta, lammas, vuohi, lehmä, kotieläintuotanto, kotieläin, tuotantoeläimet, eläinpalkkio, eläinpalkkiojärjestelmä