null EU:n eläinpalkkiojärjestelmä uudistuu 2022 - MTK vaatii aikalisää

Uutinen – Kotieläimet ja maito

EU:n eläinpalkkiojärjestelmä uudistuu 2022 - MTK vaatii aikalisää

11.1.2022

EU:n eläinpalkkiojärjestelmää ollaan muuttamassa vuoden 2022 alusta. MTK vaatii uudistuksen lykkäämistä, koska se on epäoikeudenmukainen ja asettaa viljelijät eriarvoiseen asemaan. MTK on toistuvasti vaatinut Suomen hallitusta olemaan tiukkana EU-komission suuntaan, jotta uudistusta lykättäisiin ja epäkohdat korjattaisiin. MTK:n tiedote tästä. 

Muutos koskee nauta-, lammas- ja vuohitiloja. Mikä on uudistuksen taustalla ja mitä konkreettisia muutoksia se aiheuttaisi? Entäpä mitä pitää ottaa huomioon eläinpalkkiota hakiessa? 

Katso tallenne MTK:n infotilaisuudesta. Tallenteella mm. maa- ja metsätalousministeriön ja Ruokaviraston asiantuntijoiden puheenvuorot . Tämän sivun loppuun on myös koottu vastauksia esille nousseisiin kysymyksiin. 

 

Näet videon myös täältä

Uudistus koskee seuraavia palkkioita:

Nautaeläinpalkkiot
o    Nautapalkkio, koko maa.
o    Lypsylehmäpalkkio, AB-tukialue.

Lammas- ja vuohipalkkiot
o    Uuhipalkkio, AB-tukialue.
o    Kuttupalkkio, AB-tukialue.
o    Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio, koko maa.

Lisätietoja uudistuksesta Ruokaviraston sivuilla

Tässä tallenteessa nähtävät esitykset pdf muodossa:

Eläinpalkkiouudistus MMM

Eläinpalkkiouudistus_tukijärjestelmä Ruokavirasto

-----------

Kysymyksiä ja vastauksia

 

Ovatko 1.3. jälkeen teuraskasvatustilalle tulevat yli 6 kk ikäiset sonnit oikeutettuja tukeen?  

- Ratkaisevaa on, onko sonni ollut 28.2. jonkun hallinnassa, ja sille on haettu tukea kyseiseen toimenpiteeseen. Mikäli eläin ei ole ollut kenenkään tuenhakijan kyseistä toimenpidettä hakevan hallinnassa 28.2. mennessä, eläimestä ei voi saada palkkiota. 

Pitääkö karitsan olla syntynyt ennen 28.2., jos aikoo saada teuraskaritsan laatupalkkion?

-    28.2. päivämäärä ei koske teurastukseen perustuvia palkkioita, eli teuraskaritsojen ja kilien palkkioita tai teurashiehopalkkiota. 

Onko emolehmävasikan syntymäilmoitusta tehdessä tehtävä päätös, päätyykö eläin teuraaksi vai siitokseen uudeksi emoksi? 

-    Käyttötavan tulee olla 28.2. oikein, eli sen tulisi olla silloin tiedossa. Käyttötapa edelleen tarkastetaan valvonnassa. Näin ollen teurashiehoksi ilmoitettu emolehmähieho ei saisi poikia, mutta ongelma tiedostetaan ja tätä selvitetään vielä.

Eikö viitepäiviä voisi vuoden aikana olla kaksi esimerkiksi puolen vuoden välein?

-    Komissio on linjannut, että viitepäiviä voi olla vain yksi. Uuden kauden osalta tämä on vielä auki. 

Täytyykö ensikkouuhien olla täyttänyt vuoden saadakseen uuhipalkkiota ja onko niiden täytynyt syntyä viimeistään 28.2.?

-    Riittää, kun eläin tulee tukikelpoiseksi edellisenä vuonna. Eläimen ei tarvitse olla vielä 28.2. tukikelpoinen, vaan se voi tulla tuen määräytymisjakson aikana (1.3.-31.12.) tukikelpoiseksi. Eläimen tulee olla hakijan hallinnassa kuitenkin 28.2. mennessä.

Jos myydään eläimiä tukialueen yli, kuinka tuki määräytyy?

-    Mikäli eläin siirretään AB-alueelta C-alueelle, C-tukialueen tila ei ole voinut hakea täysin samaa toimenpidettä. Jos AB-alueen tilallinen on saanut jo tukea ja uusi haltija ei ole hakenut samaa toimenpidettä, tuen maksu kyseiselle eläimelle katkeaa. Eri tukialueilla on eri tukijärjestelmät ja esim. C-alueen tila ei voi hakea AB-alueelle kohdennettuja tukia. Jos myy eläimiä tukialueen yli, ei toisella tukialueella voi saada tukea.

Täytyykö lypsylehmäpalkkiota hakea ensi vuonna, vai määräytyykö se nautarekisteri-ilmoituksen perustella?

-    EU-palkkioita (maksetaan vain AB-alueelle), joihin lypsylehmäpalkkio kuuluu, pitää hakea vuoden alussa. Sen sijaan C-alueen kansallisissa tuissa osallistumisilmoitukset ovat voimassa toistaiseksi. 

Mitä tapahtuu vuonna 2023? Muuttuuko järjestelmä jälleen, ja jäävätkö vuoden 2022 ehdot voimaan?

-    Uuden kauden osalta on epävarmaa, voiko maksaa kahdelle tilalle ja mitkä ovat viitepäiväkäytännöt.

Syntymäilmoitus vaaditaan 7 vuorokauden kuluessa, koskeeko tämä myös karitsoja?

-    Merkinnän ja rekisteröinnin laki muuttuu ensi vuonna ja laissa on ehdotettu karitsojen ilmoitusajan lyhentämistä 3 kuukauteen nykyisestä 6 kuukaudesta. Tämä tulee voimaan todennäköisesti alkuvuonna 2022. 

Kun suurin osa karitsoista syntyy maaliskuussa ja myöhemmin, kerryttävätkö ne eläinyksikkömäärää vai jäävätkö 28.2. jälkeen syntyneet karitsat ulkopuolelle?

-    Kerryttävät kuten tähänkin saakka. Eläinpalkkiojärjestelmän muutoksella ei ole vaikutusta eläinten hyvinvointikorvaukseen.

Tilalla voi olla myös kaksi pitopaikkaa, joista toinen on eri tukialueella. Kuinka toimitaan? 

-    Eletään päätilan sijainnin mukaan. 

Kun ternivasikka lähtee tilalta, se käy hetkellisesti teurastamon omistuksessa. Jääkö eläin tukikelvottomaksi, jos lähtötila ei ole hakenut samaa toimenpidettä kuin jatkokasvatustila? 

-    Ratkaisevaa on, kenen hallinnassa vasikka on ollut 28.2. ja onko tämä tila hakenut samaa toimenpidettä.

Mistä tilallinen tietää, ovatko eläimet loppuvuonna tukikelpoisia?

-    Viljelijä ei voi tietää, onko edellinen omistaja hakenut samoja palkkioita. Mikäli eläintä ei ole lähtötilalla rekisteröity asianmukaisesti, seuraava omistaja kärsii tästä tukimenetysten kautta.

Suomessa oli käytössä malli, ettei ensimmäisen omistajan virheet seuraa seuraavalle omistajalle. Kun kirjoitetaan tiukkoja sääntöjä, on vaikeaa ennakoida, kuinka ne realisoituvat. Kun säännöt on kirjoitettu EU-tasolla, tulee vaikeita tilanteita eri jäsenmaissa, joissa järjestelmät ovat erilaiset. 

Kuka kantaa vastuun uudistuksesta?

-    Oikeusturvakysymykset ovat tärkeitä ja ne on otettu esille myös komission kanssa. Inhimillisesti katsottuna oikeusturva ei toteudu, mutta juridiikka on asia erikseen. 

Kompensoidaanko eri vuodenaikoina syntyvien vasikoiden saamia tukimääriä? 

-    Ongelma on tiedossa. Järjestelmä ei kohtele kaikkia tiloja tasapuolisesti ja eri aikaan syntyneille vasikoille muodostuu eri hinta. Mikäli samat säännöt ovat ensi ohjelmakaudella voimassa, mallia on muutettava. 

Saako eläin lypsylehmäpalkkiota, jos hieho poikii viitepäivämäärän jälkeen?

Maitorotuisen hiehon ei tarvitse poikia viitepäivään mennessä, jotta se voi saada lypsylehmäpalkkiota. Eläimen ei tarvitse olla vielä 28.2. tukikelpoinen, vaan se voi tulla tuen määräytymisjakson aikana (1.3.-31.12.) tukikelpoiseksi (esim. poikii). Tukea maksetaan eläimestä, kun sen tukikelpoisuusehdot täyttyvät. Eläimen tulee olla hakijan hallinnassa kuitenkin 28.2.

Ratkaisevaa on, onko hieho ollut 28.2. jonkun hallinnassa, ja sille on haettu tukea kyseiseen toimenpiteeseen. Eläimestä, joka ei ole ollut kyseistä toimenpidettä hakeneen tuenhakijan hallinnassa 28.2., ei voi maksaa palkkiota.

Kuka saa lypsylehmäpalkkion, jos eläin myydään vuoden aikana?

Viimeinen vuoden aikana eläimen omistanut tuenhakija voi saada eläimestä palkkion. Edellytyksenä kuitenkin on, että eläin on ollut 28.2. aiemman haltijan saman toimenpiteen hakemuksella. Eläimen rekisteritiedot on oltava 28.2. oikein.Marjukka Mattio

maitoasiamies

maito, maitovaliokunnan sihteeri, maitovaltuuskunnan asiamies

+35850 533 8924

Saara Patama

asiantuntija

nauta- ja lammasasiat, rehuasiat, lihavaliokunnan, nauta- ja lammasverkoston sihteeri. maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+35844 0539 285

Kaija Stormbom

viestinnän suunnittelija

maatalous, elinkeinopolitiikka, maaseutuyrittäjyys, elintarvikkeet ja suomalainen ruoka

+35820 413 2385

+35840 848 9559

aiheet: nauta, lammas, vuohi, lehmä, kotieläintuotanto, kotieläin, tuotantoeläimet, eläinpalkkio, eläinpalkkiojärjestelmä

Suositellut artikkelit

MTK:n nautaverkosto vaatii, että Suomi ei noudata EU-komission vaatimuksia ottaa käyttöön eläinpalkkiojärjestelmän muutokset vuonna 2022. Toteutuessaan eläinpalkkiouudistus johtaisi siihen, että viljelijät...

Webinaari pidettiin perjantaina 10.12. klo 9-11. Tästä uutisesta löydät webinaarin tallenteen ja sen aikataulun sekä tiivistelmän webinaarin keskeisimmästä sisällöstä.

Ruokaviraston uusi nautarekisteri otetaan käyttöön maaliskuussa 2022. Suomi.fi-valtuutuksien tekeminen ei ole kuitenkaan osoittautunut helpoksi. Siksi MTK järjestää maanantaina 13.12 klo...