Takaisin MTK pettynyt EU-eläinpalkkiojärjestelmän muutoksiin 

Tiedote – Maatalous ja suomalainen ruoka

MTK pettynyt EU-eläinpalkkiojärjestelmän muutoksiin 

27.01.2022

MTK vaati Euroopan komissiota hyväksymään olemassa olevan eläinpalkkiojärjestelmän jatkon ja pyysi Suomen hallitusta olemaan tiukka linjassaan. MTK on pettynyt siihen, että hyvin toiminutta järjestelmää ei voida jatkaa. MMM:n esitys suorien tukien eläinpalkkiojärjestelmän muutoksista vuodelle 2022 on tänään hyväksytty valtioneuvoston istunnossa. Muutosten taustalla ovat Euroopan komission syksyllä esittämät tulkinnat palkkiojärjestelmän toimeenpanosta. Muutokset koskevat vain vuotta 2022. Muutoksien lisäksi tiloilla on nyt tärkeää huomata se, että EU-eläinpalkkioita pitää hakea. Vanhat osallistumisilmoitukset eivät ole enää voimassa. 

Uudistus koskee seuraavia EU-eläinpalkkioita: nautapalkkio (koko maa), lypsylehmäpalkkio (AB-alue), uuhipalkkio (AB-alue), kuttupalkkio (AB-alue) ja teuraskaritsa- sekä teuraskilipalkkio (koko maa). Uudistus ei koske kansallista tukea. Viime vaiheessa muutoksia tuli erityisesti nautapalkkioihin sonnien osalta, joilla tukea kertyy tänä vuonna myös viitepäivän jälkeen syntyneiden sonnien osalta ja tukialueiden välillä tapahtuneet sonnien siirrot eivät automaattisesti johda tämän vuoden tuen menettämiseen. Lisäksi uudistuksen myötä muutoksia tulee tiloille, jotka myyvät eläimiä toisille tiloille kesken kalenterivuoden. 
 
Viljelijät ovat tällä hetkellä suuren epätietoisuuden vallassa. Haun avaaminen ja järjestelmän toimeenpano ovat nyt lykkääntymässä vähintään kuukaudella, mikä taas aiheuttaa lisää taloudellisia tappioita osalle tiloista. 

Ruokavirasto julkaisee eläinpalkkioiden ehdot verkkosivuillaan ja avaa palkkiohaun 10.2. Vipu-palvelussa. 
Suomen olisi tullut jatkaa nykyisen järjestelmän toimeenpanoa vuoden 2023 alussa tapahtuvaan EU-ohjelmakauden muutokseen saakka. Nyt tehtävät muutokset tulevat kotieläintiloille suorastaan yllätyksenä ja liian kireällä aikataululla, mikä ei ole tilan toiminnan kannalta kestävää. 
 
Lisätietoja:  
Juha Marttila, puheenjohtaja, 050 341 3167 
Juha Lappalainen, tutkimuspäällikkö, 040 546 6675 


Juha Marttila

I puheenjohtaja

(yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

+35820 413 2340

+35850 341 3167

Juha Lappalainen

tutkimuspäällikkö, maatalous

maatalouden tulo- ja rakennepolitiikka, EU:n ja kansalliset tuet, tilastot ja tutkimukset, maatalouspoliittinen aineisto

+358 20 413 2415

+358 40 546 6675