Takaisin MTK pettynyt EU-eläinpalkkiojärjestelmän muutoksiin 

Tiedote – Kotieläimet ja maito

MTK pettynyt EU-eläinpalkkiojärjestelmän muutoksiin 

27.01.2022

MTK vaati Euroopan komissiota hyväksymään olemassa olevan eläinpalkkiojärjestelmän jatkon ja pyysi Suomen hallitusta olemaan tiukka linjassaan. MTK on pettynyt siihen, että hyvin toiminutta järjestelmää ei voida jatkaa. MMM:n esitys suorien tukien eläinpalkkiojärjestelmän muutoksista vuodelle 2022 on tänään hyväksytty valtioneuvoston istunnossa. Muutosten taustalla ovat Euroopan komission syksyllä esittämät tulkinnat palkkiojärjestelmän toimeenpanosta. Muutokset koskevat vain vuotta 2022. Muutoksien lisäksi tiloilla on nyt tärkeää huomata se, että EU-eläinpalkkioita pitää hakea. Vanhat osallistumisilmoitukset eivät ole enää voimassa. 

Uudistus koskee seuraavia EU-eläinpalkkioita: nautapalkkio (koko maa), lypsylehmäpalkkio (AB-alue), uuhipalkkio (AB-alue), kuttupalkkio (AB-alue) ja teuraskaritsa- sekä teuraskilipalkkio (koko maa). Uudistus ei koske kansallista tukea. Viime vaiheessa muutoksia tuli erityisesti nautapalkkioihin sonnien osalta, joilla tukea kertyy tänä vuonna myös viitepäivän jälkeen syntyneiden sonnien osalta ja tukialueiden välillä tapahtuneet sonnien siirrot eivät automaattisesti johda tämän vuoden tuen menettämiseen. Lisäksi uudistuksen myötä muutoksia tulee tiloille, jotka myyvät eläimiä toisille tiloille kesken kalenterivuoden. 
 
Viljelijät ovat tällä hetkellä suuren epätietoisuuden vallassa. Haun avaaminen ja järjestelmän toimeenpano ovat nyt lykkääntymässä vähintään kuukaudella, mikä taas aiheuttaa lisää taloudellisia tappioita osalle tiloista. 

Ruokavirasto julkaisee eläinpalkkioiden ehdot verkkosivuillaan ja avaa palkkiohaun 10.2. Vipu-palvelussa. 
Suomen olisi tullut jatkaa nykyisen järjestelmän toimeenpanoa vuoden 2023 alussa tapahtuvaan EU-ohjelmakauden muutokseen saakka. Nyt tehtävät muutokset tulevat kotieläintiloille suorastaan yllätyksenä ja liian kireällä aikataululla, mikä ei ole tilan toiminnan kannalta kestävää. 
 
Lisätietoja:  
Juha Marttila, puheenjohtaja, 050 341 3167 
Juha Lappalainen, tutkimuspäällikkö, 040 546 6675 


Juha Marttila

johtokunnan 1. puheenjohtaja, maanviljelijä, maatalous- ja metsätieteiden tohtori

+35820 413 2340

+35850 341 3167 , (yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

Juha Lappalainen

tutkimuspäällikkö, politiikka

maatalouden tulo- ja rakennepolitiikka, EU:n ja kansalliset tuet, tilastot ja tutkimukset, maatalouspoliittinen aineisto

+35820 413 2415

+35840 546 6675


Suositellut artikkelit

Maatalouden kannattavuus on ollut koetuksella jo pitkään. Tilastokeskuksen tämän aamuiset tiedot viime vuoden lopun hintakehityksestä paljastavat karusti sen, kuinka tilanne on kärjistynyt parin viime vuoden aikana....

MTK järjesti 7.2. keskustelu- ja infotilaisuuden EU:n eläinpalkkiojärjestelmän muutoksista vuodelle 2022. Tilaisuus järjestettiin etänä. Jos et ehtinyt linjoille, voit katsoa tallenteen.

MTK vaatii, että EU-komission vaatimasta eläinpalkkiouudistuksesta vuodelle 2022 luovutaan ja Suomen ja EU:n välisiin neuvotteluihin asian ratkaisemiseksi otetaan vuoden aikalisä. Suomi on koko EU-jäsenyyden ajan...