Takaisin Maatalousyrittäjää lyödään joka puolelta

Tiedote – Maatalous ja suomalainen ruoka

Maatalousyrittäjää lyödään joka puolelta

15.02.2022

Maatalouden kannattavuus on ollut koetuksella jo pitkään. Tilastokeskuksen tämän aamuiset tiedot viime vuoden lopun hintakehityksestä paljastavat karusti sen, kuinka tilanne on kärjistynyt parin viime vuoden aikana. Keskeisten tuotantopanosten hinnat ovat nousseet rajusti, mutta tuottajahinnat vain rippusen. Näillä hinnoilla ei ole mitään mahdollisuuksia kattaa kustannusnousuja. Poikkeuksen tuottajahintoihin tekevät viljan hinnat, mutta kun syksyn sato oli kato, eivät kohonneet hinnat juuri mieltä lämmitä.

Tuotantopanosten hinnat ovat nousseet jo kohta kahden vuoden ajan. Lannoitteet ovat nyt yli tuplasti kalliimpia kuin kesällä 2020, energian hinta yli 30 % ja kotieläinten rehujen hinnat lähes 30 % kalliimpia tuohon ajankohtaan verrattuna.

Kotieläintuotteiden tuottajahinnat ovat sen sijaan polkeneet paikallaan tämän ajan. Elintarviketeollisuus ei ole kaupan puristuksessa onnistunut viemään kustannusnousuja omiin myyntihintoihinsa päivittäistavarakaupalle. Kaikkein selvimmin tämä näkyy siinä, kun katsotaan teollisuuden tuottajahintakehitystä ja verrataan myllyteollisuuden hintakehitystä rehuteollisuuden hintoihin. Rehujen hintoihin raaka-aineen hinnan nousu on onnistuttu siirtämään, mutta ei myllyteollisuuden tuotteisiin. Teollisuudella näyttää olevan selvästi enemmän markkinavoimaa suhteessa rehun myyjiin kuin vähittäiskauppoihin.

Jos maatalousyrittäjien tulevaisuuden uskoa ei palauteta markkinoiden nopeilla toimilla, monen tilan on maksuvalmiuden turvaamiseksi supistettava viljeltyä peltoalaa ja kotieläintuotantoa tai ajettava koko tuotanto alas. Näillä tuottajahinnoilla ei tuotantopanoksia osteta. Tämä ei voi olla näkymättä keskeisten tuotteiden omavaraisuusasteen alenemisena. MTK:n tekemä viljelijäkysely osoittaa, että kevätkylvöjä jää tekemättä ja huoltovarmuus on uhattuna jo ensi syksynä.

Nämä tilastotiedot hintakehityksestä osoittavat karusti tuottajien heikon neuvotteluaseman markkinoilla ja kaupan ylivoiman. Markkinoiden toimivuuden parantamiseksi MTK:n mielestä vaikuttavinta olisi puuttuminen kaupan kasvaneeseen valtaan mm. elintarvikemarkkinalain ja kilpailulain muutosten kautta.

MTK edellyttää, että kauppa ja elintarviketeollisuus kantavat vastuunsa sopimusneuvotteluissaan ja ottavat koko ruokaketjun hengissä pysymisen agendalleen. Nyt se ei siellä ole ollut pitkään aikaan, vaikka maatalouden taloudellinen tilanne on ollut hyvin tiedossa. Tätä vaativat varmasti myös kuluttajat, jotka pitävät kotimaista ruokaa arvossaan. 
 
MTK: Maatalouden hinnat ja kannattavuuskriisin syyt 15.2.2022

Lue lisää:
Tilastokeskus 15.2.2022: Maatalouden tuotantopanosten hintoihin roima nousu  

Lisätiedot:
Johan Åberg, maatalousjohtaja, MTK, 040 5233 864
Juha Lappalainen, tutkimuspäällikkö, MTK, 040 546 6675   


Johan Åberg

maatalousjohtaja

+358 20 413 2415

+358 40 523 3864

Juha Lappalainen

tutkimuspäällikkö, maatalous

maatalouden tulo- ja rakennepolitiikka, EU:n ja kansalliset tuet, tilastot ja tutkimukset, maatalouspoliittinen aineisto

+358 20 413 2415

+358 40 546 6675