null Maatalous ajautunut EU-ajan vakavimpaan kriisiin – MTK:n johtokunta luovutti maan hallitukselle vaatimukset suomalaisen maatalouden ja ruuantuotannon pelastamiseksi

Tiedote – Kotieläimet ja maito

Maatalous ajautunut EU-ajan vakavimpaan kriisiin – MTK:n johtokunta luovutti maan hallitukselle vaatimukset suomalaisen maatalouden ja ruuantuotannon pelastamiseksi

16.2.2022

Suomalainen maatalous on ajautunut koko EU-ajan vakavimpaan kriisiin. Maatalouden tuotantokustannukset ovat nousseet ennennäkemättömällä vauhdilla. Maatalouden kannattavuus on nyt EU-historian alimmalla tasolla, puskurit syöty ja kesän 2021 satokin oli heikko. Kriisistä ulospääsyyn suomalainen maatalous tarvitsee välittömiä ja pidemmän aikavälin järeitä toimia. Kriisi uhkaa suomalaista maatalouselinkeinoa, ruuantuotantoa ja huoltovarmuutta. Tilanne on äärimmäisen vakava. MTK:n johtokunta kokoontui 16.2. kriisikokoukseen ja laati luettelon vaatimuksista kannattavuuskriisistä ulos pääsemiseksi.

MTK vaatii muun muassa maatilarahoituksen turvaamiseen liittyviä toimia ja kiinteistöveron poistoa maa- ja metsätalouden talousrakennuksilta pikaisesti. Lisäksi vaaditaan nopeita muutoksia elintarvikemarkkinalakiin ja toimia suomalaisen ruuan viennin edistämiseksi. Luettelo toimenpiteistä on pitkä, joka ohessa. MTK:n johtokunta peräänkuuluttaa myös kaupalta ja teollisuudelta sekä julkisen sektorin ruokahankintoja tekeviltä vastuunottoa kriisin hoitamisessa.  

 MTK:n vaatimukset

 • Maatilarahoituksen ja sen jatkuvuuden turvaamiseen liittyvät toimet.
 • Rahoituksen riittävyyden turvaaminen toimintakykyisillä tiloilla pääomittamalla Makeraa ja nostamalla takausten myöntövaltuutta.
 • Kaikkien maatilalainojen vapaaehtoinen lyhennysvapaa kuluitta vuosille 2022-2023.
 • Kiinteistöveron poisto maatilarakennuksilta pysyvästi.

Markkinoiden toimivuutta edistävät toimet

 • Elintarvikemarkkinalain muutos nopeutetussa aikataulussa MTK:n esityksen mukaisesti. Valikoimajakso enintään kaksi kuukautta ja kilpailutus enintään kaksi kuukautta ennen valikoimajakson alkamista.
 • Suomalaisen ruuan viennin edistämiseen liittyvät toimet. Vientipalveluekosysteemin rahoittaminen ja vientipalveluyhtiön perustaminen.
 • Markkinainformaation parantaminen. Tilastoviranomaisten hintaindeksien julkaisuaikatauluja muutetaan tukemaan paremmin markkinainformaation avoimuuden hyödynnettävyyttä. Vähittäiskauppoja velvoitetaan avaamaan kuluttajadatansa kuluttajien tietosuoja huomioiden.

Muut toimet

 • Nuoren viljelijän aloitustuen vuotuisen yrittäjätulovaatimuksen muutos: 3 vuoden ajanjakson pidentäminen kaikilla tuen piirissä olevilla nuorilla sekä koulutusvaatimuksen täyttymisen ajanjakson pidentäminen. Talouskriisin vuoksi tuloksen kasvattamiseen tähtäävää liiketoimintasuunnitelman mukaista investointia ei välttämättä pystytä toteuttamaan suunnitellusti, jolloin on vaarana joutua luopumaan aloitustuesta, kun yrittäjätulovaatimus ei täyty talouskriisin seurausten vuoksi. Hiljattain tilanpidon aloittaneiden nuorten tuottajien taloudellisia ongelmia on mahdollista välttää myös antamalla lainoille lisää maksuaikaa.
 • Työhyvinvoinnin, työkyvyn sekä riskienhallinnan edistämiseksi/varmistamiseksi päätetään Välitä viljelijästä -projektin vakinaistamisesta ja riittävästä resurssoinnista.
 • Käynnistetään viivytyksettä kansallisen digitaalisen ruokaekosysteemin rakentaminen perustamalla EU:n datahallintoasetuksen kriteerit täyttävä, datanvälityspalveluita tuottava yhtiö, jonka palveluita kaikki ruoka-alan toimijat tilalta kaupan hyllylle voivat tasapuolisin ehdoin hyödyntää. Ekosysteemillä tehostetaan ruokamarkkinoiden toimintaa, tuotteiden jäljitettävyyttä, ilmastotoimien mittaamista ja siten alkutuotannon kilpailukykyä sekä markkina- ja luottokelpoisuutta.
 • Velvoitetaan julkinen sektori näyttämään esimerkkiä julkisten ruokapalvelujen roolista maatalouskriisin hoidossa.

Lue myös:
MTK:n tiedote 15.2.2022: Maatalousyrittäjää lyödään joka puolelta
MTK: Maatalouden hinnat ja kannattavuuskriisin syyt 15.2.2022 (pdf)
Tilastokeskus: Maatalouden tuotantopanosten hintoihin roima nousu 15.2.2022


Juha Marttila

johtokunnan 1. puheenjohtaja, maanviljelijä, maatalous- ja metsätieteiden tohtori

+35820 413 2340

+35850 341 3167 , (yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

Johan Åberg

maatalousjohtaja

linjan yleisjohto

+35820 4132 415

+35840 5233 864

Suositellut artikkelit

Suomalainen ruokaketju on onnistunut siinä, että Suomessa ei ole ollut pulaa ruuasta. Meillä on voitu vuosikymmenien ajan keskittyä raaka-aineiden laadun, puhtauden ja kestävyyden parantamiseen. Ruoan...

Elintarvikeketjun sopimusrakenteita koskeva Arovuoren selvitys julkistettiin tänään. Monista selvityksen toimenpide-ehdotuksista on helppo olla samaa mieltä. Toisin sanoen keinoja ja mahdollisuuksia olisi, mutta...

MTK:n jäsenillat jatkuvat. Seuraavan, 10.3. pidettävän jäsenillan aiheena on maatalouden talouskriisi. Ilmoittaudu mukaan Teams-tilaisuuteemme!

MTK kysyi jäseniltään maataloustuotannon maksuvalmiudesta, tulevan kasvukauden suunnitelmista ja toimenpiteistä tuotantopanosten kustannusten nousuun liittyen. Kyselyyn vastasi yli 1600 MTK:n jäsentä, jotka...

Maatalouden kannattavuus on ollut koetuksella jo pitkään. Tilastokeskuksen tämän aamuiset tiedot viime vuoden lopun hintakehityksestä paljastavat karusti sen, kuinka tilanne on kärjistynyt parin viime vuoden...

Viime kesästä lähtien on uutisoitu maatalouden tuotantokustannusten rajusta noususta ja tästä johtuvasta maatalouden kannattavuuden voimakkaasta heikkenemisestä, kun kustannusnousua ei ole saatu siirrettyä...