null MTK:n Wallin Arovuoren selvityksestä: ruokaketjun sisäisiä voimasuhteita pitää tasata 

Tiedote – Kotimainen ruoka

MTK:n Wallin Arovuoren selvityksestä: ruokaketjun sisäisiä voimasuhteita pitää tasata 

3.3.2022

Elintarvikeketjun sopimusrakenteita koskeva Arovuoren selvitys julkistettiin tänään. Monista selvityksen toimenpide-ehdotuksista on helppo olla samaa mieltä. Toisin sanoen keinoja ja mahdollisuuksia olisi, mutta ruokaketju ei osaa tai halua hyödyntää niitä kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Vahvempi osapuoli määrää ehdot, eikä selvityksen peräänkuuluttama ketjun toimijoiden keskinäinen kumppanuus toimi reilulla tavalla, sanoo MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin. 

Elintarvikeketjun sopimusrakenteita koskevan Arovuoren selvityksen mukaan nykyiset sopimusrakenteet mahdollistavat reagoinnin nopeisiin markkinamuutoksiin. Selvityksessä suositellaan niiden käyttöä nykyistä tehokkaammin.  

- Selvitys nostaa esiin myös monia muita mahdollisuuksia, mutta ne näyttävät tällä hetkellä olevan pelkkää teoriaa ilman käytännön toteutusta, toteaa Wallin.  

- Tuloksia tulkittaessa on syytä ottaa huomioon, että selvitys ei ota kantaa siihen, miten hyvin tai huonosti kotimaisen elintarvikeketjun sopimusrakenteet toimivat saati siihen, mitkä ovat elintarvikeketjun voimasuhteet tai miten ketjun rahavirrat jakautuvat ketjun toimijoiden kesken.  

Selvityksen mukaan hinnantarkistukset tulisi viedä päivittäistavarakaupan ostohintoihin nykyistä nopeammin. Toimenpidesuosituksissa kannustetaan nykyisten sopimusten mahdollistamien hintaneuvotteluiden rohkeampaan ja tavoitteellisempaan käyttöön tasapainoisemman kehityksen aikaansaamiseksi. Samoin selvitys peräänkuuluttaa tiedon välittämisen merkitystä kulutusrakenteessa tapahtuvista muutoksista.  

- Markkinadata pitää olla kaikille osapuolille vapaasti saatavilla ja reaaliaikaisesti, muistuttaa Wallin. 

Kumppanuus nostetaan raportissa keskeiseksi edellytykseksi tasapainoiselle toiminnalle. Ruokaketjussa alkutuottaja on aina se heikompi osapuoli suhteessa elintarviketeollisuuteen, kauppaan tai julkiseen ruokapalveluun. Kumppanuuden rakentumisessa vahvemmalla osapuolella on tahtipuikko – myös kustannusten nopeasti karatessa.

Selvityksessä uutena keinona esitelty elintarvikeketjun kustannusindeksi voidaan ottaa käyttöön, jos sillä madalletaan kynnystä, jonka avulla voidaan vahvistaa markkinamuutosten välittymistä ketjussa. Tämäkään toimi ei sinällään muuttaisi epätasapainoa heikomman ja vahvemman markkinatoimijan välillä.  

- Tahtoa vain näyttää puuttuvan. Siksi ruokaketjun  sisäisiä voimasuhteita täytyy tasata lainsäädännöllisinkin keinoin. Nyt on viimeinen hetki ketjun muille osapuolille osoittaa, että kannetaan vastuuta kotimaisesta ruoantuotannosta ja sen tulevaisuudesta, huomauttaa Wallin.  

Maatalouden pitkään jatkunut kustannuskriisi ja vuoden 2021 puolella alkanut holtiton tuotantopanosten nousu on nostanut uhan koko suomalaisen ruokaketjun toimintakyvylle. Käsillä olevan Ukrainan sodan vaikutuksia ei selvitystyössä voitu ottaa huomioon.  

- On selvää, että tapahtumat muuttavat koko suomalaisen elintarvikeketjun toimintaedellytyksiä vielä rajummin, mitä selvitystyön yhteydessä on mitenkään voitu ottaa huomioon. Myös huoltovarmuusnäkökulmasta valtakunnallisen tilannekuvan muodostaminen olisi tärkeää, Wallin toteaa.  

Elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtävä on parantaa elintarvikemarkkinoiden toimivuutta, minkä vuoksi MTK välittää kiitokset valtuutetulle aktiivisuudesta ja kaikille osapuolille keskusteluista.  

- Konkreettiset toimet elintarvikeketjun tervehdyttämiseksi näyttävät edellyttävän nopeita muutoksia lainsäädäntöön sekä täysin uutta asennetta, ajattelutapaa ja nopeita vapaaehtoisia toimia suomalaisen ruoantuotannon turvaamiseksi, muistuttaa Wallin. 

 ------- 

Jyrki Wallin osallistui elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikbergin johdolla käytyihin keskusteluihin.  

Lue lisää: Elintarvikeketjun sopimussuhteet -selvitys on julkistettu 

 


Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

Suositellut artikkelit

Maitovaltuuskunta kokoontuu tiistaina 29.3.2022 klo 10 Helsingissä. Maitovaltuuskunnan puheenjohtajana toimii vesilahtelainen maidontuottaja Mauri Penttilä. ...

Suomalainen ruokaketju on onnistunut siinä, että Suomessa ei ole ollut pulaa ruuasta. Meillä on voitu vuosikymmenien ajan keskittyä raaka-aineiden laadun, puhtauden ja kestävyyden parantamiseen. Ruoan...

Hallitus tiedotti tänään 300 miljoonan euron huoltovarmuuspaketista, joka ohjataan suomalaiseen ruokahuoltoon. Sen tavoitteena on omavaraisuuden ja kotimaisen ruuantuotannon varmistaminen. Tarkempi kohdentaminen...

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n johtokunta on nimittänyt 1. huhtikuuta alkaen järjestön viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi MMM, agronomi Jussi Martikaisen. Martikainen siirtyy järjestöön...

Venäjän 24.2. alkanut järkyttävä hyökkäys Ukrainaan aiheuttaa todennäköisesti pitkäkestoisen kriisin, jolla on monitahoisia kansainvälisiä vaikutuksia. Ensin koronapandemia ja nyt Ukrainan tilanne muistuttavat,...

MTK kysyi jäseniltään maataloustuotannon maksuvalmiudesta, tulevan kasvukauden suunnitelmista ja toimenpiteistä tuotantopanosten kustannusten nousuun liittyen. Kyselyyn vastasi yli 1600 MTK:n jäsentä, jotka...

Suomalainen maatalous on ajautunut koko EU-ajan vakavimpaan kriisiin. Maatalouden tuotantokustannukset ovat nousseet ennennäkemättömällä vauhdilla. Maatalouden kannattavuus on nyt EU-historian alimmalla tasolla,...