null Huoltovarmuuspaketin maataloustoimenpide elintärkeä ja aikakriittinen

Tiedote – Kotieläimet ja maito

Huoltovarmuuspaketin maataloustoimenpide elintärkeä ja aikakriittinen

17.3.2022

Hallitus tiedotti tänään 300 miljoonan euron huoltovarmuuspaketista, joka ohjataan suomalaiseen ruokahuoltoon. Sen tavoitteena on omavaraisuuden ja kotimaisen ruuantuotannon varmistaminen. Tarkempi kohdentaminen maatalouteen selviää tulevalla viikolla, kun EU:n valtiontukisääntöjen joustoista saadaan selvyys. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK pitää nyt päätettyä pakettia elintärkeänä, jotta suomalaiseen ruokaketjuun kohdistunut isku kyetään edes joltain osin paikkaamaan. Nyt päätetyn 300 miljoonan euron kohdentaminen ja aikataulu on kriittistä. Paketilla pitää kyetä vahvistamaan pikaisesti maatalouden vakavaa maksuvalmiuskriisiä.

Hallitus julkaisi tänään ensimmäisen osan huoltovarmuuspaketista. Ensimmäisenä maatalouteen ohjattu 300 miljoonan euron paketti suomalaiseen ruokahuoltoon on osoitus akuutista maatalouden ahdingosta. MTK pitää tärkeänä sitä, että paketin kohdentamisessa ovat maksuvalmiutta pelastavat toimet ytimessä. 

Huoltovarmuuspaketti ei korjaa ruokamarkkinoiden rakenteellisia ongelmia tai heikon kannattavuuden juurisyitä. Markkinaongelmien korjaamiseen tähtäävät toimet eivät saa jäädä yksittäisen tukipaketin varjoon. Paketin rinnalla järeitä ulostuloja tilanteen tasapainottamiseksi ja tuotannon turvaamiseksi tarvitaan nyt erityisesti ruokaketjun loppupäästä eli päivittäistavarakaupalta ja elintarviketeollisuudelta.

Pitkään jatkunut maatalouden kannattavuuskriisi sai vielä dramaattisemman käänteen Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Se on vienyt alkutuotannon toimintaedellytykset veitsenterälle hintasuhteiden muututtua täysin poikkeuksellisesti. 

-    Jo ennen kriisiä oli selvää, että ruokaketjun alkulähde, maatalous, on ennennäkemättömien haasteiden edessä. Pidemmän aikavälin ratkaisu on euron jakautuminen tasaisemmin koko ruokaketjussa, muistuttaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. 

MTK edellyttää - maan hallituksen tavoin - välittömiä toimenpiteitä niin päivittäistavarakaupalta kuin elintarviketeollisuudelta, jotta akuutista kriisistä selvitään ja suomalainen ruokahuolto turvataan. Samalla pitää löytää uusi tasapainotila koko ruokaketjuun. Myös rahoittajilta pitää löytyä ymmärrystä tilanteeseen.

-    Tarvittava korjaus löytyy markkinahinnoista ja tämä myös päivittäistavarakaupassa ja elintarviketeollisuudessa tiedetään, painottaa Marttila.

Lisätietoja:
Juha Marttila, puheenjohtaja puh. 050 341 3167
Jyrki Wallin, toiminnanjohtaja puh. 050 5225207
Johan Åberg, maatalousjohtaja puh. 040 5233864


Juha Marttila

johtokunnan 1. puheenjohtaja, maanviljelijä, maatalous- ja metsätieteiden tohtori

+35820 413 2340

+35850 341 3167 , (yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

Johan Åberg

maatalousjohtaja

linjan yleisjohto

+35820 4132 415

+35840 5233 864

Suositellut artikkelit

Satutko olemaan melko tavallinen kauranviljelijä ja haluaisit kehittyä ammatissasi? Haluaisitko muuttaa viljelytapojasi ja etsiä keinoja, joilla suomalaista maataloutta voidaan muuttaa paremmaksi sekä ympäristön...

MTK järjesti kotieläinsektorille keskustelutilaisuuden ” Kotieläintilojen tuottajaorganisaatiot - mitä vaatii ja mahdollistaa?" perjantaina 8.4.2022 

Erittäin kalliiden tuotantopanosten vuoksi Maitovaltuuskunta on huolissaan tulevan kesän nurmi- ja viljasadoista. Uhkana on, että nurmesta tehtävän säilörehun ja rehuviljojen sadot jäävät niukoiksi tai...

Maitovaltuuskunta kokoontuu tiistaina 29.3.2022 klo 10 Helsingissä. Maitovaltuuskunnan puheenjohtajana toimii vesilahtelainen maidontuottaja Mauri Penttilä. ...

Suomalainen ruokaketju on onnistunut siinä, että Suomessa ei ole ollut pulaa ruuasta. Meillä on voitu vuosikymmenien ajan keskittyä raaka-aineiden laadun, puhtauden ja kestävyyden parantamiseen. Ruoan...

Ukrainan sota lopetti nopeasti puun tuonnin Venäjältä. Samalla myös venäläinen puu muuttui konfliktipuuksi, joka ei kelpaa sertifioituihin tuotteisiin.  - Suomessa puun tuonnin loppumiseen voidaan...

Elintarvikeketjun sopimusrakenteita koskeva Arovuoren selvitys julkistettiin tänään. Monista selvityksen toimenpide-ehdotuksista on helppo olla samaa mieltä. Toisin sanoen keinoja ja mahdollisuuksia olisi, mutta...

MTK kysyi jäseniltään maataloustuotannon maksuvalmiudesta, tulevan kasvukauden suunnitelmista ja toimenpiteistä tuotantopanosten kustannusten nousuun liittyen. Kyselyyn vastasi yli 1600 MTK:n jäsentä, jotka...