null Maitotiloilla suuri huoli suomalaisen maidontuotannon tulevaisuudesta  

Tiedote – Kotieläimet ja maito

Maitotiloilla suuri huoli suomalaisen maidontuotannon tulevaisuudesta  

29.3.2022

Erittäin kalliiden tuotantopanosten vuoksi Maitovaltuuskunta on huolissaan tulevan kesän nurmi- ja viljasadoista. Uhkana on, että nurmesta tehtävän säilörehun ja rehuviljojen sadot jäävät niukoiksi tai laadultaan heikoiksi, jos esimerkiksi lannoitteiden hankintoja ja käyttöä joudutaan vähentämään. Tämä laskisi maidon tuotantomääriä ennakoitua enemmän. Valmisteilla olevan kriisitukipaketin varat eivät myöskään ehdi tuomaan helpotusta kevätkylvöjen panoshankintoihin. Ratkaisun on tultava markkinoilta.   

Taloudellinen ahdinko on nyt tiloilla paha, sillä energian, lannoitteiden ja rehujen hinnat ovat nousseet kiivaampaa tahtia kuin maidon tuottajahinta. Maidontuotannon muuttuvat kustannukset ovat nousseet viime kesästä yli kymmenen senttiä tuotettua maitolitraa kohti. Nyt valmisteilla olevat - ruokahuollon turvaamiseksi tarkoitetut - kriisirahat eivät ehdi tiloille ennen kevätkylvöjä. Markkinoiden on reagoitava!  
  
-    Kriisitukipakettien valmistelua ja rahojen maksatusta tulee kiirehtiä kaikin keinoin, painottaa joensuulainen maidontuottaja, MTK:n maitovaliokunnan puheenjohtaja Asko Miettinen.   
  
Viljelijöiden kassakriisiä on helpotettava kriisitukien ohella verohelpotuksin ja lainojen valtiontakauksin. Myös rahoituslaitosten on kannettava kortensa kekoon ja oltava joustavia lainojen uudelleen järjestelyissä.     
  
Kantar TNS Agri arvioi Maitomarkkinakatsauksessaan 3/2022 maidontuotannon vähenevän Suomessa tänä vuonna 1,5 %, jolloin maitoa tuotettaisiin 2 170 miljoonaa litraa. Vaarana on, että vajaista tuotantopanoksista johtuen nurmesta tehtävän säilörehun ja rehuviljojen sadot jäävät niukoiksi tai laadultaan heikoiksi, jolloin maidontuotanto vähenisi entisestään.   
  
-    Maitovaltuuskunta kannustaa kaikkia viljelijöitä hyvien peltolohkojen maksimaaliseen viljelyyn, muistuttaa maidontuottaja Maitovaltuuskunnan puheenjohtaja Mauri Penttilä Vesilahdelta.   
  
---------------    
Maitovaltuuskunta on vuonna 1995 perustettu maito-osuuskuntien rekisteröimätön yhdistys, johon kuuluu 16 maito-osuuskuntaa. Maitovaltuuskunnassa on 50 kokousedustajaa. 
------------ 
Maitovaliokunta on Maitovaltuuskunnan, MTK:n ja SLC:n perustama yhteistyöelin.   
----------------   
   
Lisätietoja:   
Maitovaltuuskunnan puheenjohtaja Mauri Penttilä, puh. 0400 832 993   
Maitovaliokunnan puheenjohtaja Asko Miettinen, puh. 040 732 7388   
    
Etsitkö haastateltavaa?  Ole yhteydessä:   
maitoasiamies Marjukka Mattio, puh. 050 533 8924 tai viestinnän suunnittelija Kaija Stormbom, 040 848 9559    
   
 
 


Suositellut artikkelit

Kutsu medialle MTK:n valtuuskunnan kevätkokoukseen keskiviikkona 6.4.2022 klo 9.00 – n. 17.00. Kokousta voi seurata etänä, Teamsissa tai paikan päällä Hanasaaren kulttuurikeskuksessa, Hanasaarenranta 5,...

Suomalainen ruokaketju on onnistunut siinä, että Suomessa ei ole ollut pulaa ruuasta. Meillä on voitu vuosikymmenien ajan keskittyä raaka-aineiden laadun, puhtauden ja kestävyyden parantamiseen. Ruoan...

Hallitus tiedotti tänään 300 miljoonan euron huoltovarmuuspaketista, joka ohjataan suomalaiseen ruokahuoltoon. Sen tavoitteena on omavaraisuuden ja kotimaisen ruuantuotannon varmistaminen. Tarkempi kohdentaminen...

MTK:n lihavaliokunta vaatii Suomen hallitukselta pitkäjänteisiä ja järeitä toimenpiteitä, joilla turvataan Suomen huoltovarmuus, jonka ydin suomalainen ruoka on. Tuottajat eivät voi tuottaa ruokaa tappiolla, se...