Takaisin MTK:n jäsenkysely: Tuotantomäärät tulevat putoamaan – maksuvalmius laskenut rajusti 

Tiedote – Maatalous ja suomalainen ruoka

MTK:n jäsenkysely: Tuotantomäärät tulevat putoamaan – maksuvalmius laskenut rajusti 

18.02.2022

MTK kysyi jäseniltään maataloustuotannon maksuvalmiudesta, tulevan kasvukauden suunnitelmista ja toimenpiteistä tuotantopanosten kustannusten nousuun liittyen. Kyselyyn vastasi yli 1600 MTK:n jäsentä, jotka edustivat kattavasti kaikkia keskeisiä tuotantosuuntia niin tavanomaisen kuin luomutuotannon osalta. Vastaajista merkittävä osa oli päätoimisia viljelijöitä. Kyselyn tulokset ovat karua luettavaa: maksuvalmius tiloilla on heikentynyt voimakkaasti, viljelyalaa vähennetään, kotieläintuotantoa supistetaan ja lannoitteiden hankintaa lykätään. Nekin viljelijät, jotka ovat ehtineet ostaa lannoitteet ennen voimakkainta hinnannousua, ovat huolissaan selviytymisestään ensi kesän jälkeen. 

Lähes kaksi kolmasosaa vastanneista ilmoitti maksuvalmiutensa heikentyneen tai heikentyneen voimakkaasti viimeisen 12 kuukauden aikana ja suurin piirtein sama osuus vastaajista uskoi maksuvalmiuden heikkenevän edelleen seuraavan 6 kuukauden aikana. 

Lannoitteiden hinnan kaksinkertaistuminen näkyi vastauksissa, sillä vain puolet tavanomaisessa viljelyssä olevista vastaajista ilmoitti jo hankkineensa kaikki lannoitteet tulevalle kesälle. Kuudesosa vastaajista ei aikonut hankkia lannoitteita tulevalle kasvukaudelle lainkaan. Tavanomaisessa viljelyssä olevista kasvinviljelytiloista yli 40 prosenttia ilmoitti vähentävänsä viljelyalaa tulevana kesänä ja vain 3 prosenttia kertoi lisäävänsä viljelyalaa viimekesäisestä.

Kotieläintilojen talous on tiukalla

Kun kysyttiin, miten maksuvalmiuden heikkenemiseen on reagoitu, moni kotieläintilallinen ilmoitti avoimissa vastauksissa lopettaneensa kotieläintuotannon. Lisäksi tuotantopanoksia oli ostettu erilaisilla rahoitusjärjestelyillä ja luottolimiiteillä. Kysyttäessä kotieläintuotannon sopeuttamisesta - jos tuottajahinnat eivät nouse kustannuksia vastaavasti - yli 30 prosenttia kotieläintiloista ilmoitti jo sopeuttaneensa tuotantoa tai aikovansa sopeuttaa sitä heikon maksuvalmiustilanteen takia seuraavan 12 kuukauden aikana. 

Kananmuna-, sika- ja siipikarjasektorin tilanne tukala

Tuotantosuuntakohtaiset erot olivat merkittäviä, sillä vastanneista sikatiloista näin aikoo toimia 2/3 ja kananmunia tuottavista tiloista yli 40 prosenttia. Edellisten lisäksi lihasiipikarjatilojen avoimista vastauksista oli luettavissa, että nämä tilat käytännössä maksavat tuottamisesta eli he ns. laittavat rahaa tilalta lähtevien tuotteiden ja eläinten mukaan. Rehujen voimakkaan hinnannousun seurauksena jo pelkkä rehukustannus ylittää tuotteista saatavat tuotot.    

Kyselyn vastauksista on aistittavissa viljelijöiden taloudellinen ja henkinen tuska. Viimeisen viiden vuoden aikana on ollut neljä enemmän tai vähemmän katovuodeksi luettavaa kasvukautta. Tämä yhdistettynä alaa kohtaan esitettyyn epäasialliseen arvosteluun ja talousahdinkoon tekee tulevasta kasvukaudesta arvaamattoman ja poikkeuksellisen vaikean ennakoida. Tämän takia MTK on vaatinut kaupalta, teollisuudelta ja pankeilta vastuunkantoa ja myös hallitukselta pikaisia toimia.

Lisätiedot: Juha Lappalainen, tutkimuspäällikkö, MTK, 040 546 6675

 

 

Liitteet: Otteita jäsenkyselystä: taloustilanne ja tuotantosuunnitelmat (pdf) 

Lue myös:

MTK:n tiedote 16.2.2022: Maatalous ajautunut EU-ajan vakavimpaan kriisiin – MTK:n johtokunta luovutti maan hallitukselle vaatimukset suomalaisen maatalouden ja ruuantuotannon pelastamiseksi
 
MTK:n tiedote 15.2.2022: Maatalousyrittäjää lyödään joka puolelta

MTK 15.2.2022: Maatalouden hinnat ja kannattavuuskriisin syitä (pdf)

Tilastokeskus 15.2.2022: Maatalouden tuotantopanosten hintoihin roima nousu 15.2.2022

 


Juha Lappalainen

tutkimuspäällikkö, maatalous

maatalouden tulo- ja rakennepolitiikka, EU:n ja kansalliset tuet, tilastot ja tutkimukset, maatalouspoliittinen aineisto

+358 20 413 2415

+358 40 546 6675