Takaisin Marttila jyrähtää komissiolle ja hallitukselle: mallioppilaan kurmuuttaminen saa nyt riittää - eläinpalkkiouudistus hyllytettävä 

Tiedote – Maatalous ja suomalainen ruoka

Marttila jyrähtää komissiolle ja hallitukselle: mallioppilaan kurmuuttaminen saa nyt riittää - eläinpalkkiouudistus hyllytettävä 

05.01.2022

MTK vaatii, että EU-komission vaatimasta eläinpalkkiouudistuksesta vuodelle 2022 luovutaan ja Suomen ja EU:n välisiin neuvotteluihin asian ratkaisemiseksi otetaan vuoden aikalisä. Suomi on koko EU-jäsenyyden ajan toiminut EU:n mallioppilaana, ja kiitoksena siitä komissio yrittää nyt rangaista suomalaisia eläintilallisia täysin teoreettisen epäkohdan ja epämääräisen juridisen tulkinnan perusteella. – Marinin hallituksen on uskallettava sanoa jyrkkä ei, kun EU:n kankea byrokratia vie asioita huonompaan suuntaan, sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.  

Euroopan komissio tarkasti viime kevään Suomen tuotantosidonnaisten tukien toimeenpanoa. Mitään varsinaisia puutteita tai virheitä ei löytynyt, mutta järjestelmästä löytyi komission mielestä teoreettinen riski EU:n yhteisille varoille ja sitä myötä korjauskehotus kansallisille viranomaisille. Nykyjärjestelmä on sovellettu menestyksekkäästi jo monta vuotta, ja myös ilmoitettu asianmukaisesti komissiolle.  

- Nyt kuitenkin komission tulkinta muuttui yhdessä yössä ja uhkaa ajaa Suomen kotieläintuotannon täydelliseen sekasortoon, arvostelee Marttila.  

Suomessa on hyödynnetty digitalisaation ja toimivien tietojärjestelmien tarjoamia hyötyjä, ja tämän pohjalta olemme rakentaneet Euroopan parhaimman tukijärjestelmän, joka pohjautuu eläinrekistereihin. Tämä on täysin linjassa komission suosituksiin.  

- Nimenomaan tähän sitten komissio päättikin puuttua. Komission mielestä ei enää riitä, että rekisteri on koko ajan kunnossa, vaan eläimen tukikelpoisuus on tarkistettava vain yhden kerran vuodessa. Tämä johtaisi siihen, että eläimen syntymäaika määrää täysin millaiset tuet eläin saa. Lisäksi komissio ei hyväksy sitä, että samasta eläimestä maksettaisiin tukea kahdelle eri viljelijälle saman vuoden aikana, vaikka voidaan aukottomasti osoittaa eläinten siirtyminen tilalta toiselle, ja jokaiselle maksettaisiin vain niistä päivistä, minkä eläin on ollut viljelijän hallinnassa. 

Käytännössä komission vaatima toimeenpano tarkoittaisi sitä, että tiettynä viitepäivänä rekisterissä oleva nauta on oikeutettu sinä vuonna kerryttämään eläinpalkkiota. Pulmaksi muodostuu se, että jos sonni on sattunut syntymään viitepäiväksi kaavaillun helmikuun lopun jälkeen, seuraava sauma palkkion saamiseen on seuraavan vuoden maaliskuussa. Entisen kymmenen kuukauden kertymäjakson sijaan nämä sonnit saavat palkkion noin neljältä kuukaudelta. Eli maaliskuun sonni tienaa puolet siitä, mitä elokuinen sonni.  

- Tämä olisi vastoin yleistä oikeustajua ja viljelijöiden luottamuksensuojaa ja ajaisi lihamarkkinat umpisolmuun. Tilatasolla muutos tarkoittaa kymmeniä tuhansia euroja, paheksuu Marttila.  

MTK on myös kirjelmöinyt suoraan EU:n komission puheenjohtajalle, maatalouskomissaarille sekä komissaari Urpilaiselle, ja tuonut selkeästi esille millaisen katastrofiin komission toiminta on johtamassa. MTK on myös patistanut Suomen hallitusta vastustamaan komission vaatimuksia ja kieltäytymään noudattamasta niitä, vaikka komissio uhkaa taloudellisilla seuraamuksilla.  

- On vaikea sanoa, johtuuko EU-komission kanta totaalisesta ymmärtämättömyydestä ja osaamattomuudesta vai halusta osoittaa valtansa suomalaisviljelijöille. Joka tapauksessa tämä on EU:lta räikein viljelijöiden kaltoinkohtelu koko Suomen EU-jäsenyyden aikana. 

MTK on jo aiemmin tuonut selvästi esiin aikalisän tarpeen ja eläinpalkkiouudistukseen pyrittiin vaikuttamaan jo valmistelun alkuvaiheessa. 

- Viljelijän on voitava luottaa tukijärjestelmään. Suomen hallituksen on nyt toimittava EU-komission suuntaan peräänantamattomasti, mutta järkevästi.  

Lisätiedot: 
Juha Marttila, puheenjohtaja, MTK, 050 341 3167 
Johan Åberg, maatalousjohtaja, MTK, 040 523 3864  


Juha Marttila

I puheenjohtaja

(yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

+35820 413 2340

+35850 341 3167

Johan Åberg

maatalousjohtaja

linjan yleisjohto

+358 20 413 2415

+358 40 523 3864