Takaisin Manner-Suomen AB-alueen ja C-alueen tuotantosidonnaisiin kotieläintukiin muutoksia - Selvennyksiä ja ohjeita netissä

Uutinen – Maatalous ja suomalainen ruoka

Manner-Suomen AB-alueen ja C-alueen tuotantosidonnaisiin kotieläintukiin muutoksia - Selvennyksiä ja ohjeita netissä

14.01.2023

Tuotantosidonnaisia eläintukia ovat EU:n kokonaan maksamiin suoriin tukiin kuuluvat eläinpalkkiot ja pohjoisen tuen (C-alue) alueella maksettavat kansalliset kotieläintuet.

 

Tuotantosidonnaisia kotieläintukia haetaan nykyään vuosittain (lukuun ottamatta maidon litratukea C-alueella).

Eläinpalkkioiden hakuaika vuonna 2023 on 9.1.–24.1.

Hakemuksella on lisäksi valittava, mitä palkkioita haetaan.

• Emo- ja lypsylehmäpalkkio (Manner-Suomen AB-alue ja Manner[1]Ahvenanmaa).
• Sonnipalkkio (Manner-Suomen AB-alue ja C-alue sekä Manner[1]Ahvenanmaa).
• Ulkosaariston nautapalkkio (AB-alue).
• Teurashiehopalkkio (AB-alue).
• Uuhipalkkio (Manner-Suomen AB-alue).
• Uuhipalkkio (AB-alueen ulkosaaristo ja Manner-Ahvenanmaa) ja kuttupalkkio (AB-alue).
• Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio (koko maa).

Pohjoisen kotieläintukien hakuaika vuonna 2023 on 13.2.–2.3. 


 


 

Seuraavassa käsitellään tarkemmin eläinpalkkioihin liittyviä ehtoja: 

Kenen tulisi hakea eläinpalkkiota sähköisesti osoitteessa https://vipu.ruokavirasto.fi/index.jsp viimeistään 24.1.2023? 

 • Eläinpalkkiota tulisi hakea, jos tilalla on hakuvuonna palkkioon oikeutettuja eläimiä tammikuun viimeisenä päivänä tai AB-alueen teurashiehopalkkion osalta/teuraskaritsa- ja kilipalkkion osalta 10.1. ja viljelijä haluaa saada palkkion näistä eläimistä vuonna 2023. 
 • Eläinpalkkiota tulisi hakea, jos tilalla on hakuvuonna palkkioon oikeutettuja eläimiä tammikuun viimeisenä päivänä tai AB-alueen teurashiehopalkkion osalta/teuraskaritsa- ja kilipalkkion osalta 10.1., vaikka palkkiokelpoiset eläimet siirretään toiselle tilalle 31.1. jälkeen ja varsinaiselle tuenhakijalle ei näin ollen edes maksettaisi tukea. 

 Jos palkkiota ei haeta ja 31.1. tilalla ollut palkkiokelpoinen eläin siirretään palkkiota hakeneelle tilalle vuoden 2023 aikana, niin näistä siirretyistä eläimistä ei makseta palkkiota vuonna 2023. 

 • Teuraskaritsojen ja -kilien osalta eläinpalkkiota tulisi hakea myös, jos tilalla syntyy vuonna 2023 teuraaksi tarkoitettavia karitsoja tai kilejä aikavälillä 11.1.-1.6 eli toiseen viitepäivään 1.6. mennessä.


 

Mikä merkitys on viitepäivällä 31.1.2023 palkkiokelpoisten eläinten osalta?

 • Viitepäivä ratkaisee, voitko sinä tai eläimen seuraava haltija saada eläinpalkkioita eläimestä vuonna 2023.

Eläin voidaan siirtää toiselle tilalle viitepäivän jälkeen, mutta tällöin tuen maksamiseksi molempien tilojen on tullut hakea kyseistä eläinpalkkiota.

 • Palkkiokelpoisten eläinten tietojen täytyy olla oikein eläinrekisterissä viitepäivänä.
 • Tilojen välisten eläinsiirtojen (ostot ja myynnit) tiedot pitää olla tehtynä viitepäivään mennessä, vaikka 7 vuorokauden määräaika ei ole vielä kulunut umpeen.

Mikä merkitys on AB-alueen teurashiehopalkkion viitepäivällä 10.1.2023?

 • Viitepäivä ratkaisee, voitko sinä tai eläimen seuraava haltija saada eläinpalkkioita eläimestä vuonna 2023.

Eläin voidaan siirtää toiselle tilalle viitepäivän jälkeen, mutta tällöin tuen maksamiseksi molempien tilojen on tullut hakea AB-alueen teurashiehopalkkiota.

 • Teurashiehon tietojen täytyy olla oikein eläinrekisterissä viitepäivänä, jotta eläin olisi palkkiokelpoinen vuonna 2023.
 • Tilojen välisten eläinsiirtojen (ostot ja myynnit) tiedot pitää olla tehtynä, vaikka 7 vuorokauden määräaika ei ole vielä kulunut umpeen.
 • Hieho on palkkiokelpoinen, kun teurastus tapahtuu viitepäivän jälkeen ja eläin on ollut tilalla vähintään 10 vuorokautta ennen teurastusta (jos muut palkkion ehdot täyttyvät).

Mikä merkitys on teuraskaritsa- ja kilipalkkion viitepäivillä 10.1.2023 ja 1.6.2023?

 • Viitepäivä ratkaisee, voitko sinä tai eläimen seuraava haltija saada eläinpalkkioita eläimestä vuonna 2023.
 • 10.1.2023 mennessä syntyneiden teuraskaritsoiden ja -kilien tiedot pitää olla rekisterissä oikein 10.1.2023, jotta eläimelle voidaan maksaa teuraspalkkio. 
 • 11.1.-1.6.2023 syntyneiden teuraskaritsoiden ja -kilien tiedot pitää olla rekisterissä oikein 1.6.2023, jotta eläimelle voidaan maksaa teuraspalkkio.
 • Karitsa tai kili on palkkiokelpoinen, kun teurastus tapahtuu viitepäivän jälkeen ja eläin on ollut tilalla vähintään 10 vuorokautta ennen teurastusta.

Milloin eläin on palkkiokelvoton vuoden 2023 osalta?

 • Eläimen rekisteritiedot ovat virheelliset viitepäivänä tai viitepäivään mennessä tapahtuneista eläinten siirroista ja syntymistä ei ole ei ole ilmoitettu rekisteriin viimeistään viitepäivänä.
 • Eläin siirretään viitepäivän jälkeen palkkiota hakemattomalta tilalta palkkiota hakeneelle tilalle.

o Emolehmä tai vuoden 2023 aikana poikiva emolehmähieho siirretään C-alueelta ABalueelle.
o Lypsylehmä tai vuoden 2023 aikana poikiva lypsylehmähieho siirretään C-alueelta ABalueelle.
o Uuhi tai kuttu siirretään C-alueelta AB-alueelle.
o Vuoden 2023 aikana teurastettava teurashieho siirretään C-alueelta AB-alueelle.
o AB-alueen sisällä tapahtuvat siirrot johtavat myös palkkion menettämiseen, jos viitepäivänä eläintä pitänyt tila ei ole hakenut palkkiota kyseisen eläimen palkkiolajin osalta.

▪ Esimerkiksi tilojen välillä siirretään vuoden 2023 aikana teurastettava teurashieho, joka viitepäivänä 10.1. on ollut tilalla, joka on hakenut sonnipalkkiota ja AB-alueen lehmäpalkkiota, mutta ei teurashiehopalkkiota.

Lataa selvennykset ja ohjeet tästä (pdf)Marjukka Mattio

asiantuntija, maitoasiamies

maito, maitovaliokunnan sihteeri, maitovaltuuskunnan asiamies

+358 50 533 8924

Saara Patama

asiantuntija, liha

nauta- ja lammasasiat, rehuasiat, lihavaliokunnan, nauta- ja lammasverkoston sihteeri. maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+358 44 0539 285

Juha Lappalainen

tutkimuspäällikkö, maatalous

maatalouden tulo- ja rakennepolitiikka, EU:n ja kansalliset tuet, tilastot ja tutkimukset, maatalouspoliittinen aineisto

+358 20 413 2415

+358 40 546 6675

aiheet: maataloustuki, kotieläin, tuet, kotieläinpalkkio