Takaisin Kotimaista ruokaa kuntalaisille

Blogi – Maatalous ja suomalainen ruoka

Kotimaista ruokaa kuntalaisille

08.09.2017

Julkinen ruokapalvelu on haastava kokonaisuus, jossa mahdollisimman asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti, terveellisesti ja maistuvasti on palveltava monenlaisia asiakasryhmiä mitä erilaisimmissa olosuhteissa. Palvelu keskusteluttaa niin kuntapäättäjiä kuin kansalaisia. Keskustelun fokus vaihtuu: toisinaan puhutaan hinnasta, sitten taas laadusta ja aina välillä myös ruoan alkuperästä.

Kaiken kaikkiaan kuntaruokailulla on valtava kansanterveydellinen ja kulttuurinen merkitys maassamme, se on merkittävä tekijä hyvinvoinnissamme. Jostain kumman syystä ruokapalvelun aluetaloudellisia mahdollisuuksia emme ole kunnissa ottaneet täysimääräisesti käyttöön. Tarvitsemme vielä paljon poliittista tahtoa ja näkemystä, että asia saadaan oikeille urille: kestävästi tuotettua kotimaista ja paikallista ruokaa kuntalaisille!

Kotimaista ruokaa koska eurot

Kuntapäättäjä päättää verorahojen käytöstä. Päätökset osoittavat käytännössä, onko oman alueen elinvoimaisuuden edistäminen muutakin kuin poliittista jargonia ja vaalipuheita. Päätökset osoittavat myös, ymmärtävätkö päättäjät kuntatalouden todelliset realiteetit ja syy-seuraussuhteet. Mitataanko vain tulosta viivan alla vai nähdäänkö aidosti kokonaisuus?

Kuntapäättäjällä velvollisuus tehdä sellaisia päätöksiä, jotka mahdollistavat virkamiesten mahdollisimman hyvän työn tekemisen. Siispä väittämät siitä, että ”virkamiehet tekevät hankintapyynnöt ja päätökset” tai ”meidän on kuitenkin otettava halvin tarjous” eivät todellakaan pidä paikkaansa.

Julkisen sektorin hankintojen arvo on miljardeja euroja vuodessa. Nämä suuret rahavirrat on kannattavinta ohjata sekä omalle alueelle että kotimaahan. Kotimaiseen ja paikalliseen ruokaan panostaminen on parhaimmillaan investointi oman kunnan ja lähialueen talouteen ja työllisyyteen. Eurot kiertävät paikallisesti, vahvistavat paikallistaloutta ja tuovat kunnille ja valtiolle verotuloja myös tulevaisuudessa.

Kotimaista ruokaa koska vastuullisuus

Niin kuluttajat kuin koko yhteiskunta peräänkuuluttavat vastuullista toimintaa. Se on tänä päivänä arvo niin yrityksissä kuin julkisella sektorilla. Käsitteenä vastuullisuus on valtava, ja sen avaaminen ruoasta puhuttaessa on hyvin haastavaa. Ruoan tie pellolta pöytään on pitkä ja monivaiheinen. Ja nykykansalaisen, myös päättäjien, tietämys ruoantuotannosta ja tuotantotavoista varsin puutteellinen. Paljon päätöksiä tehdään luulojen varassa, ottamatta asioista aidosti selvää. 

Kestävä valinta kuntalaisten ruokalautasille on kotimainen ruoka, mahdollisimman lähellä tuotettuna. Kun kunnan elintarvikehankinnoissa valitaan kotimaista ruokaa, varmistetaan samalla, että ruoan alkuperä, tuotantotapa ja ympäristövaikutukset ovat tiedossa. Samalla tulee edistettyä sekä suomalaista että paikallista ruokakulttuuria. Kotimaisen ruoan valinta kuntaruokailuun on myös valinta kotimaisen maatalous- ja elintarviketuotannon jatkumisen ja maaseutuyrittäjyyden kehittymisen puolesta. Kyse on siis myös koko kansan huoltovarmuuteen vaikuttamisesta! 

Kotimaisella ruoalla tulisi olla aina tärkeä paikkansa osana kuntaruokailun toteutusta. Asiaa on vuosikausia edistetty eri järjestöjen toimesta, useilla valtakunnallisilla ja alueellisilla hankkeilla. Se, mikä vielä monessa kunnassa puuttuu, on riittävä poliittinen tahtotila.

Kotimaisen ruuan buustausta on saatu myös hallituksen taholta: kesäkuussa 2016 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen julkisten ruokapalvelu- ja elintarvikehankintojen vastuullisuudesta. Periaatepäätös kannustaa kotimaisen ruoan suosimiseen hankinnoissa sitouttaen tähän valtion hallinnon yksiköt. Kuntasektorille periaatepäätös on suositus, jonka soisin jokaisen kunnan ottavan välittömästi käyttöön. Mutta ei, vuodesta toiseen joudun kuuntelemaan, kuinka hankintalaki estää kotimaisen suosimisen. Ei estä! Keinot veroeurojen viisaasti käyttämiseen ovat olemassa - on aika ottaa ne käyttöön. 

Jos Sinä olet asiasta kiinnostunut, apua ja tukea viisaiden päätösten tekemiseen on olemassa. Kuntamarkkinoilla MTK:n tietoiskut tästä teemasta pidetään ke 13.9. klo 9.30-9.50 ja to 14.9. klo 14.00-14.20 ja keskustelun vetäjänä olen minä. 

Tietoiskun aineisto on luettavissa tästä: 

Kuntamarkkinoiden tietoiskut: Kotimaista ruokaa kuntalaisille (pdf)


Kuntamarkkinoista taas löydät tietoa Kuntaliiton nettisivuilta

Lisätietoja ja tukea kotimaisen ruoan edistämiseen löydät seuraavista linkeistä: 

• MTK:n opas kuntapäättäjille (pdf) 
• Lähisopas Lähiruokaopas Ekocentrian tekemä, uusin päivitetty opas
• Elintarvikkeiden hankintaopas (pdf)
• Motivan Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin

MISSÄ ON PIHVI

Anni-Mari Syväniemi, ruokakulttuuriasiamies, MTK


Olen toiminut MTK:n ruokakulttuuriasiamiehen pestissä keväästä 2010 alkaen. Perustehtäväni on edistää sekä suomalaisen ruoan menekkiä että suomalaista ruokakulttuuria. Näiden sisälle kuuluvia asiakokonaisuuksia taas ovat mm. ruuan alkuperä- ja laatumerkinnät, elintarvikkeiden jatkojalostus, julkiset ruokapalvelut, lähiruoka ja lyhyet toimitusketjut sekä ruokakasvatus. Näiden asioiden eteen teen työtä ilolla ja suurella sydämellä laajassa yhteistyöverkostossa ja monenlaisten eri toimijoiden kanssa.