Takaisin MTK:n loppukevään 2022 koulutustarjonta

Uutinen – Jäsenyys

MTK:n loppukevään 2022 koulutustarjonta

07.04.2022

MTK:n kevään koulutustarjonta jäsenille sekä luottamus- ja toimihenkilöille on ollut vilkasta. Valmennustilaisuuksia on järjestetty jälleen kasvokkain. Ne ovat olleet kaikille osallistujille erittäin antoisia kun pitkän tauon jälkeen on asiasisällön lisäksi päässyt vaihtamaan kuulumisia kollegojen kanssa.  


Yhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien valmennukseen Tampereella ilmoittauti ennätysmäärä osallistujia. Valmennuksessa pohdittiin mm. Juha Heikkalan johdolla yhdistystoiminnan murrosta. Yhteisissä keskusteluissa pohdittiin, millä keinoilla MTK-yhdistysten vetovoimiasuutta kehitetään ja ylläpidetään? Keskusteluissa nousi esille yhdistyksen vuosikellon kehittäminen. Matalan kynnyksen tapahtumia tulisi olla erilaisia, jotta ne kiinnostaisivat kaiken ikäisiä. Yhdistysten johtokunnissa tulisi myös olla eri ikäisiä jäseniä, jotta erilaiset tarpeet tulisivat paremmin edustetuksi. 

Loppukevään koulutusten tarjonnan löydät koulutuskalenteristawww.mtk.fi/koulutus 

 

Oiva-Verkko-Opisto  
 

Kohderyhmä: MTK:n ja Mhy:n jäsenet, luottamus- ja toimihenkilöt  
Osoite:    MTK (mmg.fi)  
Kirjaudu:    Jäsenet kirjautuvat sisälle Oiva-jäsentunnuksilla.  
Toimihenkilöt kirjautuvat työsähköpostiosoitteellaan.  
Osaan koulutuksista pyydetään kurssiavain 

MTK:n ja Mhy:n jäsenet pääsevät tutustumaan toteutettujen koulutusten videotallenteisiin ja koulutusmateriaaleihin Oiva-verkko-opistossa.Materiaali täydentyy toteutettujen koulutusten edetessä. Verkko-opistosta löytyy myös koulutustarjontaa järjestön luottamushenkilöiden työn tueksi.  

Opistosta löytyvät mm. seuraavat aineistot:  
Mhy-Uusien valtuutettujen valmennus  
MTK-yhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien valmennus  
Tietosuoja-asetusvalmennus  
Maankäytön suunnittelun koulutus  
Jokatyypin viestintäkoulutus 
Järjestö tutuksi uusille toimihenkilöille valmennus   

 

Jäsenkoulutus  
 

Vilja-, liha- ja maitomarkkinoiden tilannekatsaus 

Aika:    7.4.2022 klo 9-12 

Paikka:     Markkinakatsaus järjestetään etätapahtumana Teams-sovelluksen avulla. Osallistumislinkki lähetetään kaikille ilmoittautuneille ilmoittautumisajan jälkeen. 

Kohderyhmä: Kaikki MTK:n jäsenet 

Tavoite:         Markkinakatsauksen tavoitteena on antaa tilannekatsaus tämän hetken vilja-, liha- ja maitomarkkinoista. Miltä markkinat näyttävät globaalisti ja minkälaiset näkymät ovat Suomessa tänä keväänä, Ukrainan sodan vaikutus mukaan lukien. 

Ilmoittaudu: https://www.lyyti.in/Vilja_liha_ja_maitomarkkinoiden_tilannekatsaus_2584 

 

Vaikuta valokuvalla 
 

Aika: 12.4.2022 klo 9-12 

Paikka: Teams 

Kohderyhmä: MTK:n ja Mhy:n jäsenet 

Tavoite: Vaikuttava valokuva tai video tukee viestiäsi, täydentää sanomaasi ja antaa katsojalle uutta tietoa. Lyhyt täsmäkoulutus sopii kaikille sometteleville maatalousyrittäjille tai muuten kuvallisesta ilmaisusta kiinnostuneille. Koulutuksessa keskitytään maa- ja metsätaloudesta kertomiseen kuvan välityksellä: mitä kuvassa ja kuvausympäristössä kannattaa huomioida, mihin katsojan huomio kiinnittyy, mitä kuvasta tai videosta välittyy, millainen kuva tukee sanomaasi parhaalla tavalla? Koulutuksessa ei opetella välineiden teknistä käyttöä tai somen käyttöä. 

Ilmoittaudu: https://www.lyyti.in/vaikutakuvalla 

 

Luottamushenkilövalmennus 

 

Metsänhoitoyhdistysten valtuutettujen vaikuttajataitojen valmennus 

Aika: Ensimmäinen jakso 7.4.2022 klo 12-16. Toinen jakso 17.-18.8.2022.   

Paikka: Ensimmäinen jakso teams, toinen jakso MTK:n metsätila Kettula 

Kohderyhmä:Mhy:n luottamushenkilöt 

Tavoite: Valmennuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä metsätalouden ja -politikan     vaikuttamiseen liittyvistä tiedoista ja taidoista sekä antaa valmiuksia kehittyä     yhteiskunnallisena vaikuttajana. 

Hinta: Ensimmäinen jakso ilmainen, toinen jakso 120 € sisältäen ohjelmaan merkityt ruokailut, kuljetukset ja majoituksen 

Ilmoittaudu: https://www.lyyti.in/mhyvaikuttaja2022 

 

Näin järjestät yhdistyksen vuosikokouksen etänä tai hybridinä 

 

Aika: 5.4.2022 

Paikka: Teams-etäyhteys 

Kohderyhmä: MTK:n ja Mhy:n luottamushenkilöt, jotka järjestävät kokouksia 

Tavoite: Valmennuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat siihen, mitä asioita kannattaa huomioida silloin kun yhdistyksen vuosikokous järjestetään etäyhteyksillä teamsissa tai etäyhteyden ja läsnäolotilaisuuden yhdistelmänä eli hybridinä. Lopuksi harjoitellaan oikean kokousasialistan läpikäynti. 

Hinta: MTK:n ja Mhy:n jäsenille maksuton 

Ilmoittaudu: https://www.lyyti.in/etakokous2022 

 

Vaikuttajavalmennus 
 

Aika: Marraskuu 2022 - Huhtikuu 2023 yhteensä 10 valmennuspäivää 

Paikka: Helsinki 

Kohderyhmä: MTK:n ja Mhy:n luottamushenkilöt, jotka haluavat kehittyä järjestön vaikuttajina kansallisiin ja kansainvälisiin luottamustehtäviin. 

Tavoite:    Valmennus antaa valmiuksia MTK:n edunvalvonta- ja vaikuttamistyöhön kansallisesti ja kansainvälisesti. Valmennuksen aikana osallistujat ymmärtävät omat vahvuutensa ja kehittymisalueensa maa- ja metsätalousalan vaikuttajina, kirkastavat omat tavoitteensa sekä saavat valmiuksia toimia luottamushenkilöinä järjestön kaikilla tasoilla. Valmennus sisältää osallistujien laajan vaikuttamisen, neuvottelemisen ja retoriikan taitojen valmennuksen.     

Hinta: Valmennuksen omavastuuosuus 1500€. Yhteensä neljä jaksoa, joista yksi Brysselissä. 

Hakemus: Hakemus valmennukseen avataan huhtikuussa. Hakemukset käsitellään kesäkuussa 2022. Valmennukseen valitaan 25 osallistujaa. 

Tilauksesta: Yhdistysten johtokuntien ja hallitusten kehittämispäivillä kehitetään yhteistyötä 

Yhdistysten johtokunnat ja hallitukset voivat tilata oman kehittämispäivän, joissa pohditaan yhdistyksen perustehtävää, johtajuutta, luottamushenkilörooleja sekä toiminnan vahvuuksia, kehittämisalueita ja tulevaisuuden haasteita. Valmennus toteutetaan yhdistyksen toivomassa paikassa. 

Lisätietoja: Koulutusvastaava Anna-Liisa Knuuti anna-liisa.knuuti@mtk.fi 

 

Toimihenkilökoulutus  

Järjestö tutuksi uusille toimihenkilöille  
 

Aika:  27.-28.4.2022  

Paikka: Hybridi: Kasvokkain (Maalaistentalo, Helsinki) + etäosallistumismahdollisuus  

Kohderyhmä: Mhy:n ja MTK:n uudet toimihenkilöt  

Tavoite: Valmennuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat MTK:ryn toimintaan, päätöksentekorakenteisiin ja ajankohtaisiin alaa koskeviin edunvalvontakysymyksiin. Valmennuksessa perehdytään metsänomistajat ketjun toimintaan, metsälainsäädäntöön ja asiakaskohtaamiseen.  

Hinta: Kasvokkain 120 € /etäosallistuminen 40 €  

Ilmoittaudu: https://www.lyyti.in/jarjestotutuksi2022  Anna-Liisa Knuuti

asiantuntija, järjestön koulutus

+358 20 413 2401

+358 40 128 1299

aiheet: mtk, koulutus