Takaisin MTK:n jäsenkysely: Tilojen maksuvalmius kehittynyt huonoon suuntaan

Uutinen – Maaseudun edunvalvonta

MTK:n jäsenkysely: Tilojen maksuvalmius kehittynyt huonoon suuntaan

29.05.2023

MTK selvitti toukokuun alussa toteutetulla jäsenkyselyllä maatilojen taloustilannetta, kylvösuunnitelmia sekä kotieläintilojen jatkamissuunnitelmia. Kyselyllä kerättiin tilannekuvaa järjestön vaikuttamistyöhön.

Kyselyyn vastasi 790 jäsentä. Valtaosa vastaajista (47 %) ilmoitti päätuotantosuunnakseen viljanviljelyn. Maidontuotannon ilmoitti päätuotantosuunnakseen 20 %, muun kasvisviljelyn 13 %, naudanlihantuotannon 8 % ja sianlihantuotannon 5 %, avomaan puutarhatuotannon 3 %, kananmunantuotannon 2 % ja lampaanlihan 1 %. Muita kuin edellä mainittuja päätuotantosuuntia oli vastanneista 5 %. Vastauksia saatiin ympäri Suomea, joskaan ei täysin maatilojen määrää vastaavassa suhteessa.

 

Valtaosa kykenee hoitamaan laskunsa ajallaan vaikeuksista huolimatta  


 Valtaosa vastanneista (73 % tiloista) ilmoitti kykenevänsä hoitamaan maksut ajallaan ja ennakoivasti. Toisaalta vajaa kolmannes vastasi, ettei pysty hoitamaan kaikkia maksuja eräpäivään mennessä vaan joutuu järjestelemään maksuliikennettään. Kolmella prosentilla vastanneista on suuria vaikeuksia hoitaa laskujaan. Merkittävää parannusta kokonaisuuteen ei ole viime vuoteen nähden tapahtunut, joskin ajallaan ja ennakoivasti laskunsa hoitamaan kykenevien osuus oli noussut viitisen prosenttia vuodentakaisesta. 
 
- Eri tilojen välillä on suuria eroja. Huolestuttavaa kyselyssä oli kuitenkin se, että 52 %:lla vastanneista tiloista oli maksuvalmius joko heikentynyt tai heikentynyt huomattavasti viimeisen 12 kk aikana verrattuna edeltävään 12 kk jaksoon. Ongelmia oli kaikissa tuotantosuunnissa. Vain 12 % tiloista ilmoitti maksuvalmiutensa parantuneen vuodentakaisesta, sanoo MTK:n tutkimuspäällikkö Juha Lappalainen

Tuotantopanosten voimakas hinnannousu näkyy kyselyn tuloksissa. Vaikka kotieläintuotannon tuottajahinnoissa on ollut viime vuoden aikana jonkin verran nousuakin, ei se ole kattanut jo selvästi aiemmin nousseita tuotantokustannuksia.  
 
-Vastanneista tiloista 41 % oli hankkinut lisärahoitusta viimeisen 12 kuukauden aikana selvitäkseen tuotantopanosten kuten lannoitteiden, rehujen, viljan, tai energian ostoista. Lappalainen kertoo. 

Viidennes oli myynyt puuta tähän tarkoitukseen. Muita keinoja oli lainanotto tai luotollisen tilin avaaminen, maatalouskaupan tarjoama rahoitus ja muut keinot. Vajaa viidennes ilmoitti selvinneensä tuotantopanosten hankintakuluista maksuja järjestelemällä. Kyselyyn vastanneista 39 %:n ei ole ollut tarvis hankkia lisärahoitusta viimeisen vuoden aikana. Lainanlykkäystä oli joutunut hakemaan 13 % vastanneista. 


 
Moni tila tekee muutoksia tuotantoonsa 


Kyselyyn vastanneista kotieläintiloista puolet aikoo jatkaa tuotantoa nykyisellään. Tuotantoa oli tavalla tai toisella lisäämässä 11 %. Tuotannon lopettaneita tai lopettamista suunnittelevia oli vastanneista 18 % ja tuotantoa tänä vuonna vähentäneitä 6 %. 
 
Kasvinviljelytiloista reilu kolmannes aikoi säilyttää satokasvien viljelyalansa ja pinta-alasuhteensa ennallaan. Viidennes vastanneista ilmoitti, että satokasvien viljelyala säilyy ennallaan, mutta eri kasvienpinta-alasuhteet muuttuvat. Vajaa kolmannes oli vähentämässä viljelyalaansa edellisestä vuodesta ja 9 % lisäämässä. Viljelyaloissa tapahtuva muutos on varsin maltillinen verrattuna viljamarkkinoilla talven aikana tapahtuneisiin muutoksiin. 

 

Puolella tiloista ei investointisuunnitelmia 


Huolestuttavinta kyselyn tuloksissa oli, että vajaalla puolella tiloista ei ole investointisuunnitelmia seuraaville kahdelle-kolmelle vuodelle. Neljäsosa ilmoitti satsaavansa maatalouden koneisiin ja laitteisiin. Tuotanto- ja muihin maatalouden rakennuksiin sekä salaojituksiin ja peltojen peruskunnostukseen suunnittelee investoivansa viidennes. Noin 15 % aikoo investoida energiantuotantoon ja energiansäästöön. Myös eläinten hyvinvointiin, työhyvinvointiin ja ympäristön tilaan vaikuttavia investointeja on suunnitteilla osalla tiloista.   
 
 Juha Lappalainen

tutkimuspäällikkö, maatalous

maatalouden tulo- ja rakennepolitiikka, EU:n ja kansalliset tuet, tilastot ja tutkimukset, maatalouspoliittinen aineisto

+358 20 413 2415

+358 40 546 6675

aiheet: mtk, jäsenkysely